0
021284284

لیست دوره های کیفیت و استاندارد

لیست دوره های کیفیت و استاندارد + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمون (تضمین کیفیت) بر اساس استاندارد 17025 ویرایش 2017 105481 آموزش مجازی کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمون (تضمین کیفیت) بر اساس استاندارد 17025 ویرایش 2017 560,000 تومان
تعداد
آموزش مجازی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025 ویرایش 2017 105359 آموزش مجازی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025 ویرایش 2017 560,000 تومان
تعداد
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت شبکه ISO 27033 6568 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت شبکه ISO 27033 699,000 تومان
آموزش مجازی مباحث کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو ISO 13485 6817 آموزش مجازی مباحث کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو ISO 13485 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث استاندارد SFBB 6769 آموزش مجازی مباحث استاندارد SFBB 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان ISO 13153 6680 آموزش مجازی مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان ISO 13153 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی ISO 14031 6678 آموزش مجازی مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی ISO 14031 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده استانداردBS 39001 6420 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده استانداردBS 39001 595,000 تومان
آموزش مجازی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 6813 آموزش مجازی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 560,000 تومان
تعداد
آموزش مجازی مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP 6284 آموزش مجازی مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS 6246 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سنجش رنگ محصول ISO 11037 6830 آموزش مجازی مباحث سنجش رنگ محصول ISO 11037 695,000 تومان
آموزش مجازی پیاده سازی تخصصی صنعت چوب ایزو  ۳۸۲۰۰ 79913 آموزش مجازی پیاده سازی تخصصی صنعت چوب ایزو ۳۸۲۰۰ 699,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 6274 آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 699,000 تومان
آموزش مجازی مباحث راهنمای انتخاب مشاور مدیریت کیفیت ایزو 10019 6238 آموزش مجازی مباحث راهنمای انتخاب مشاور مدیریت کیفیت ایزو 10019 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت پروژه ایزو 21500 6236 آموزش مجازی مباحث مدیریت پروژه ایزو 21500 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کیفیت پروژه ایزو 10006 6234 آموزش مجازی مدیریت کیفیت پروژه ایزو 10006 390,000 تومان
آموزش مجازی سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006 6563 آموزش مجازی سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو 31000 6318 آموزش مجازی مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو 31000 599,000 تومان
آموزش مجازی صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین 14483 آموزش مجازی صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت بقای تجارت ISO 22301 6472 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت بقای تجارت ISO 22301 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408 6674 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث تولید و مستندسازی محصولات نرم افزاری ISO 12207 6572 آموزش مجازی مباحث تولید و مستندسازی محصولات نرم افزاری ISO 12207 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 24763 6560 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 24763 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم تحقیقات بازاری ISO 20252 6474 آموزش مجازی مباحث سیستم تحقیقات بازاری ISO 20252 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 6468 آموزش مجازی مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث طراحی محیطی ساختمان ISO 16817 6416 آموزش مجازی مباحث طراحی محیطی ساختمان ISO 16817 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت اندازه گیری تجهیزات غیرپزشکی ایزو 10012 6418 آموزش مجازی مباحث مدیریت اندازه گیری تجهیزات غیرپزشکی ایزو 10012 390,000 تومان
آموزش مجازی دریافت نشان IFS 6347 آموزش مجازی دریافت نشان IFS 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی ISO 10014 6357 آموزش مجازی مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی ISO 10014 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ایزو 10003 6342 آموزش مجازی مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ایزو 10003 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت خدمات IT ایزو ۲۰۰۰۰ 6330 آموزش مجازی مباحث مدیریت خدمات IT ایزو ۲۰۰۰۰ 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها BS 13500 6268 آموزش مجازی مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها BS 13500 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۱۳ 6244 آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۱۳ 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت فراگیر استاندارد ISIRI 13000 6251 آموزش مجازی مباحث مدیریت فراگیر استاندارد ISIRI 13000 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 6241 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 390,000 تومان
آموزش مجازی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی 22782 آموزش مجازی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی 390,000 تومان
آموزش مجازی ایمنی در ترافیک 15185 آموزش مجازی ایمنی در ترافیک 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت مراکز آموزشی IWA2 6805 آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت مراکز آموزشی IWA2 390,000 تومان
آموزش مجازی دریافت نشان CE 6353 آموزش مجازی دریافت نشان CE 390,000 تومان
آموزش مجازی دریافت نشان کشاورزی GAP 6767 آموزش مجازی دریافت نشان کشاورزی GAP 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث استاندارد مراجع بازرسی ایزو 17020 6306 آموزش مجازی مباحث استاندارد مراجع بازرسی ایزو 17020 390,000 تومان
آموزش مجازی دریافت نشان حلال 6282 آموزش مجازی دریافت نشان حلال 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011 6249 آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو 19011 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت آموزش ایزو 10015 1270 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت آموزش ایزو 10015 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان آذربایجانی 9331 آموزش مجازی زبان آذربایجانی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت جامع کیفیت 741 آموزش مجازی مدیریت جامع کیفیت 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 6279 آموزش مجازی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 1166 آموزش مجازی مباحث مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ایزو 10004 6300 آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ایزو 10004 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو 10002 1257 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو 10002 390,000 تومان
آموزش مجازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱ 1254 آموزش مجازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱ 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 1201 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 390,000 تومان