×

دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
78146 مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning 600 1800000
78140 مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت روابط عمومی MBA – Public Relations Tendency E-learning 300 799000
75369 مدیر عامل حرفه ای Professional Managing Director E-learningA 100 560000
75185 دوره آموزشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد budgeting based on the function E-learningA 50 450000
74992 دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning 90 490000
70133 دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 10015A 98 580000
69867 دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning 50 480000
66904 دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning 300 799000
66896 دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning 300 799000
66871 دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning 487 799000
66869 دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning 300 799000
66865 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning B 300 799000
66860 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning 300 799000
66844 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning 300 799000
57907 مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning 30 450000
55535 مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning 20 593000
55367 تدارکات خارجیExternal procurement E-learning 90 520000
55352 بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning 80 510000
55348 بازاریابی تلفنی Telephone marketing E-learningA 8 500000
55339 بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning 8 550000
55337 MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning 90 799000
55335 مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning 90 799000
55243 مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning 90 799000
54666 مدیریت فروشگاه های زنجیره ای managing the Chain stores E-learning 30 470000
54012 مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning 30 500000
53994 سرممیز داخلیInterior cooling E-learning 50 450000
53988 مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning 50 520000
53984 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید Manager of Planning and Controlling production E-learningB 90 590000
53980 کارآفرین Entrepreneur E-learning 50 450000
53976 سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید Supervisor of planning and controlling production E-learningA 90 580000
53972 کنترلر کیفیتQuality controller E-learning 90 540000
53968 مدیر تولیدproduction manager E-learningB 50 460000
53966 مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning 90 730000
53964 کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learningB 90 750000
53962 تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق Techniques and Techniques of Working with Supervisors E-learningC 10 450000
53958 مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning 90 560000
53356 مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت Computer Engineer in managing time and Priority E-learningB 90 560000
53352 مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه Computer Engineer in Project Quality Management E-learning 90 540000
37102 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضاTop Management Professional DBA Business Aerospace Trends E-learning 600 1800000
37097 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا Master of Business Administration( MBA) management- Aerospace tendency E-learning 300 799000
36959 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت رسانه Doctor of Business Administration (DBA) management- Media Management Tendency E-learning 600 1800000
36955 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت رسانه Master of Business Administration( MBA) management- Media Management Tendency E-learning 300 799000
35052 دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning 75 540000
32767 دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت درجه ۲ (پیشرفته) controlling project with MS project level 2 (advanced) E-learning 16 450000
31563 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی Doctor of Business Administration (DBA) management- Sport Management tendency E-learning 600 1800000
31560 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی Master of Business Administration( MBA) management – Sport Management tendency E-learning 300 799000
31557 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری Doctor of Business Administration (DBA) management – Architecture & construction tendency E-learning 600 1800000
31554 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماری Master of Business administration (MBA) Management- Architecture & construction tendency E-learning 300 799000
31550 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری Doctor of Business Administration (DBA)management- Tourism tendency E-learningB 600 1800000
31547 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش گردشگری Master of Business Administration (MBA) Management- Tourism tendency E-learningB 300 799000
27308 دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning 90 470000
23973 دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) Project Management Based on PMBOK Standard E-learningA 60 490000
18766 دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکهCultural Management of the Holy Sepulcher E-learning 80 470000
16200 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی Master of Business Administration (MBA) management – Food Industry tendency E-learning 300 799000
15653 دوره آموزشی مدیریت تشریفات و پذیرایی Catering and Ceremonial Management E-learningA 80 490000
15551 دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی Managing and Planning Physical Education E-learning 80 540000
15531 دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning 80 530000
15529 دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی basics and principles of management in sports organizations E-learning 80 490000
15525 دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization and Management theories E-learning 50 450000
15440 دوره آموزشی ارزیابی ریسکRisk Assessment E-learning 98 490000
15177 دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning 40 550000
14622 دوره آموزشی مدیریت کشاورزی Agricultural Management E-learning 80 470000
14593 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومی Doctor of Business Administration (DBA) management- General Management tendency E-learningB 600 1800000
14590 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learningB 600 1800000
14587 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی Doctor of Business Administration (DBA)management- Industrial Management Tendency E-learningB 600 1800000
14582 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learningB 600 1800000
14571 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Doctor of Business Administration (DBA) – Strategic Management E-learning 600 1800000
14567 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Doctor of Business Administration (DBA) management- Urban Management tendency – E-learning 600 1800000
14565 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی Doctor of Business Administration (DBA) management- Human Resource Management Tendency E-learning 600 1800000
14559 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی Doctor of Business Administration (DBA)management-Marketing management tendency E-learningB 600 1800000
14553 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری Doctor of Business Administration (DBA)management – investment, banking and finance tendency E-learning 600 1800000
14549 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی Master of Business administration (MBA) Management -Industrial Management Tendency E-learningB 300 799000
14535 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Master of Business administration (MBA) Management – IT Management tendency E-learning 300 799000
14525 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Master of Business administration (MBA) Management -Strategic Management Tendency E-learning 300 799000
14521 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Master of Business administration (MBA) Management -Urban Management tendency E-learning 300 799000
14516 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت منابع انسانی Master of Business administration (MBA) Management – Human Resource Management tendency E-learning 300 799000
14511 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابی Master of Business administration (MBA) Management – Marketing Management Tendency E-learning 300 799000
14505 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاریMaster of Business administration (MBA) Management – Investment, Banking and Financial management tendency E-learning 300 799000
14489 دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار پریم اورا Controlling project with Primavera software E-learningB 50 450000
14311 دوره آموزشی نرم افزار کامفار COMFAR Software E-learningB 35 450000
12082 دوره آموزشی تفکر سیستمیSystemic Thinking E-learningB 40 450000
12080 دوره آموزشی روابط صنعتیindustrial relationships E-learning 50 450000
12073 دوره آموزشی روابط بین الملل International Relations E-learningB 50 450000
12047 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای پیچیدهManaging complex organizations E-learning 50 450000
12044 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی Managing of cultural organizations E-learningB 55 450000
12039 دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior Management E-learning 45 450000
12035 دوره آموزشی مدیریت بودجهBudget management E-learning 50 560000
12033 دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی Technology Management E-learningB 45 450000
12023 دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریتApplication of Statistics in Management E-learning 40 450000
12020 دوره آموزشی حسابداری مدیریت Management Accounting E-learning 35 500000
12002 دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (Exhibition Holding and Management E-learningB (EMD 45 450000
10891 دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی Managing Sports places E-learningA 50 450000
9772 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژیMBA Business Management Oil, Gas and Energy Management E-learning 300 799000
9768 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت عمومی Master of Business administration (MBA) Management-public management tendency E-learningB 300 799000
9738 دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S (مدیریت ژاپنی) Adornment System(Japanese management) E-learning 60 450000
9688 دوره آموزشی مدیریت مالزیاییMalaysian Management E-learning 50 450000
9685 دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان Managing the employee performance enhancement E-learning 60 450000
9682 دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبیNeural Marketing Management E-learning 50 450000
9677 دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری Managing the buy motivation in customer E-learning 98 530000
9501 دوره آموزشی بازاریابی و مدیریت بازارMarketing and market management E-learning 60 480000
9406 دوره آموزشی مدیریت هزینه های عمومیPublic Expenditure Management E-learning 80 470000
9386 دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتیMarketing Techniques and Elections Modern Advertising E-learning 40 450000
9373 دوره آموزشی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی(Sales Techniques in Government Marketing E-learning(B2G 60 450000
9371 دوره آموزشی راههای ارتقاء رفتار مصرف کنندهWays to Promote Consumer Behavior E-learning 60 450000
9369 دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی marketing Techniques of the banking services E-learningB 60 470000
9360 دوره آموزشی فروش حرفه ای 80 520000
9358 دوره آموزشی بازاریابی و فروش پیشرفته Advanced marketing and sales E-learningB 98 580000
9207 دوره آموزشی بازاریابی با موبایل Marketing with Mobile E-learning 60 490000
8784 دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعاتInformation Technology Management E-learning 80 470000
8009 دوره آموزشی بازاریابی بین الملل International Marketing Management E-learningB 70 550000
7534 دوره آموزشی مدیریت عمومیGeneral Management E-learningB 40 450000
7502 دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning 30 450000
7172 دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning 40 450000
5479 دوره آموزشی مدیریت اجرایی Executive Master of Business Administration (EMBA) E-learning EMBA 200 500000
5201 دوره آموزشی مدیریت دانش Knowledge Management E-learningB 50 450000
4978 دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار Doctor of Business Administration (DBA)management E-learning A DBA 600 1800000
4400 دوره آموزشی اصول انبارداری Warehousing Principles E-learningA 80 540000
4389 دوره آموزشی مباحث علوم سیاسیPolitical Science Topics E-learning 50 450000
4078 دوره آموزشی ایمنی در انبارها Warehouses Safety E-learningB 60 450000
4077 دوره آموزشی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع work safety at Height E-learning 50 450000
4076 دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(Introduction to Safety-Health-Environment Management System E-learningB (HSE-MS 30 450000
4073 دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (Environmental impacts assessment (EIA) E-learning (EIA) 60 450000
2400 دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری Writing methods & official correspondence E-learningB 60 450000
2083 دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) Educational Sciences (management & Educational Planning) E-learning 50 470000
2047 دوره آموزشی مدیریت بیمه Insurance Management E-learningA 80 470000
2043 دوره آموزشی مدیریت امور شهریUrban Affairs Management E-learning 80 470000
1950 دوره آموزشی مدیریتITIL Management E-learning ITIL 30 450000
1922 دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیاتProduction and Operations Management E-learning 80 470000
1916 دوره آموزشی مدیریت استراتژیکStrategic Management E-learning 98 470000
1713 دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی foreign orders and buy management E-learningB 80 500000
1637 دوره آموزشی مدیریت بازرگانی Commercial Management E-learningA 90 490000
1601 دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمان Organization supervision Management E-learning 80 470000
1593 دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learning 70 470000
1518 دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس investing stock in Bourse E-learningB 98 590000
1512 دوره آموزشی مدیریت رستوران Restaurant Management E-learningB 98 470000
1471 دوره آموزشی مدیریت کارآفرینیEntrepreneurship Management E-learning 80 470000
1286 دوره آموزشی مدیریت پروژه Project Management E-learningB 80 470000
1276 دوره آموزشی مدیریت اداری Official Management E-learningB 90 470000
1156 دوره آموزشی تحلیلگری بازارهای مالی Analysing Financial Markets E-learning 90 580000
1013 دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری Introduction to Commercial documents E-learning 60 560000
755 دوره آموزشی مدیریت سیستمهای اطلاعات Management Information Systems MIS E-learning MIS 98 470000
672 دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learningB SPSS 98 470000
446 دوره آموزشی استراتژی بازاریابی Marketing Strategy E-learningA 98 490000
442 دوره آموزشی مهندسی مالی و مدیریت ریسکFinancial Engineering & Risk Management E-learningB 80 540000
439 دوره آموزشی مدیریت بحران Crisis Management E-learning 30 450000
362 دوره آموزشی مدیریت مالی Financial Management E-learning 90 470000
359 دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) E-learning 80 470000
351 دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی Public Relations Management E-learningB 80 470000
344 دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management (SCM) E-learning SCM 70 450000
227 دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM) E-learning CRM B 30 450000
203 آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBBaster of Business administration (MBA) Management E-learningB MBA 300 799000
96 دوره آموزشی مدیریت جهانگردی Tourism Management E-learning 98 470000
84 دوره آموزشی مدیریت هتلداری Hotel Management E-learningA 50 450000
50 دوره آموزشی مدیریت تحول Transformation Management E-learning 60 450000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

آخرین دانلودهای رایگان