×

دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
75369مدیر عامل حرفه ای Professional Managing Director E-learningA100 560000
75185دوره آموزشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد budgeting based on the function E-learningA50 450000
74992دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning90 420000
70133دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 10015A98 580000
69867دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning50 480000
66904دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning300 799000
66896دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning300 799000
66871دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning487 799000
66869دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning300 799000
66865دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning300 799000
66860دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning300 799000
66844دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning300 799000
57907مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning30 570000
55535مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning20 593000
55367تدارکات خارجیExternal procurement E-learning90 520000
55352بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning80 510000
55348بازاریابی تلفنی Telephone marketing E-learningA8 500000
55339بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning8 550000
55337MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning90 799000
55335مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning90 799000
55243مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning90 799000
54666مدیریت فروشگاه های زنجیره ای managing the Chain stores E-learning30 470000
54012مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning30 500000
53994سرممیز داخلیInterior cooling E-learning50 430000
53988مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning50 520000
53984مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید Manager of Planning and Controlling production E-learning90 590000
53980کارآفرین Entrepreneur E-learning50 450000
53976سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید Supervisor of planning and controlling production E-learningA90 580000
53972کنترلر کیفیتQuality controller E-learning90 540000
53968مدیر تولیدproduction manager E-learning50 460000
53966مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning90 730000
53964کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learning90 750000
53962تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق Techniques and Techniques of Working with Supervisors E-learningC10 450000
53958مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning90 560000
53356مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت Computer Engineer in managing time and Priority E-learning90 560000
53352مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه Computer Engineer in Project Quality Management E-learning90 540000
37102دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضاTop Management Professional DBA Business Aerospace Trends E-learning400 899000
37097دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا Master of Business Administration( MBA) management- Aerospace tendency E-learning300 587500
36959دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت رسانه Doctor of Business Administration (DBA) management- Media Management Tendency E-learning400 899000
36955دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت رسانه Master of Business Administration( MBA) management- Media Management Tendency E-learning300 799000
35052دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning75 540000
32767دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت درجه ۲ (پیشرفته) controlling project with MS project level 2 (advanced) E-learning16 450000
31563دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی Doctor of Business Administration (DBA) management- Sport Management tendency E-learning400 899000
31560دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی Master of Business Administration( MBA) management – Sport Management tendency E-learning300 799000
31557دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری Doctor of Business Administration (DBA) management – Architecture & construction tendency E-learning400 899000
31554دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماری Master of Business administration (MBA) Management- Architecture & construction tendency E-learning300 799000
31550دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری Doctor of Business Administration (DBA)management- Tourism tendency E-learning400 899000
31547دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش گردشگری Master of Business Administration (MBA) Management- Tourism tendency E-learning300 799000
27308دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning90 470000
23973دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) Project Management Based on PMBOK Standard E-learning60 490000
18766دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکهCultural Management of the Holy Sepulcher E-learning80 470000
16200دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی Master of Business Administration (MBA) management – Food Industry tendency E-learning300 799000
15653دوره آموزشی مدیریت تشریفات و پذیرایی Catering and Ceremonial Management E-learningA80 490000
15551دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی Managing and Planning Physical Education E-learning80 540000
15531دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning80 530000
15529دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی basics and principles of management in sports organizations E-learning80 490000
15525دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization and Management theories E-learning50 450000
15440دوره آموزشی ارزیابی ریسکRisk Assessment E-learning98 490000
15177دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning40 550000
14622دوره آموزشی مدیریت کشاورزی Agricultural Management E-learning80 470000
14593دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومی Doctor of Business Administration (DBA) management- General Management tendency E-learning400 899000
14590دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learning400 899000
14587دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی Doctor of Business Administration (DBA)management- Industrial Management Tendency E-learning400 899000
14582دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learning400 899000
14571دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Doctor of Business Administration (DBA) – Strategic Management E-learning400 899000
14567دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Doctor of Business Administration (DBA) management- Urban Management tendency – E-learning400 899000
14565دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی Doctor of Business Administration (DBA) management- Human Resource Management Tendency E-learning400 899000
14559دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی بازاریابیDoctor of Business Administration (DBA)management-Marketing management tendency E-learning400 899000
14553دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری Doctor of Business Administration (DBA)management – investment, banking and finance tendency E-learning400 899000
14549دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی Master of Business administration (MBA) Management -Industrial Management Tendency E-learning300 799000
14535دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Master of Business administration (MBA) Management – IT Management tendency E-learning300 799000
14525دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Master of Business administration (MBA) Management -Strategic Management Tendency E-learning300 799000
14521دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Master of Business administration (MBA) Management -Urban Management tendency E-learning300 799000
14516دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت منابع انسانی Master of Business administration (MBA) Management – Human Resource Management tendency E-learning300 799000
14511دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابی Master of Business administration (MBA) Management – Marketing Management Tendency E-learning300 799000
14505دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاریMaster of Business administration (MBA) Management – Investment, Banking and Financial management tendency E-learning300 799000
14489دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار پریم اورا Controlling project with Primavera software E-learningB50 450000
14311دوره آموزشی نرم افزار کامفار COMFAR Software E-learningB35 450000
12082دوره آموزشی تفکر سیستمیSystemic Thinking E-learningB40 450000
12080دوره آموزشی روابط صنعتیindustrial relationships E-learning50 450000
12073دوره آموزشی روابط بین المللInternational Relations E-learning50 450000
12047دوره آموزشی مدیریت سازمانهای پیچیدهManaging complex organizations E-learning50 450000
12044دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی Managing of cultural organizations E-learning55 450000
12039دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior Management E-learning45 450000
12035دوره آموزشی مدیریت بودجهBudget management E-learning50 560000
12033دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی Technology Management E-learning45 450000
12023دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریتApplication of Statistics in Management E-learning40 450000
12020دوره آموزشی حسابداری مدیریت Management Accounting E-learning35 500000
12002دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (Exhibition Holding and Management E-learning (EMD45 450000
10891دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی Managing Sports places E-learning50 450000
9772دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژیMBA Business Management Oil, Gas and Energy Management E-learning300 799000
9768دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت عمومی Master of Business administration (MBA) Management-public management tendency E-learningB300 799000
9738دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S (مدیریت ژاپنی) Adornment System(Japanese management) E-learning60 450000
9688دوره آموزشی مدیریت مالزیاییMalaysian Management E-learning50 399000
9685دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان Managing the employee performance enhancement E-learning60 450000
9682دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبیNeural Marketing Management E-learning50 450000
9677دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری Managing the buy motivation in customer E-learning98 530000
9501دوره آموزشی بازاریابی و مدیریت بازارMarketing and market management E-learning60 480000
9406دوره آموزشی مدیریت هزینه های عمومیPublic Expenditure Management E-learning80 470000
9386دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتیMarketing Techniques and Elections Modern Advertising E-learning40 450000
9373دوره آموزشی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی(Sales Techniques in Government Marketing E-learning(B2G60 450000
9371دوره آموزشی راههای ارتقاء رفتار مصرف کنندهWays to Promote Consumer Behavior E-learning60 450000
9369دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی marketing Techniques of the banking services E-learning60 470000
9360دوره آموزشی فروش حرفه ای80 520000
9358دوره آموزشی بازاریابی و فروش پیشرفته Advanced marketing and sales E-learningB98 580000
9207دوره آموزشی بازاریابی با موبایل Marketing with Mobile E-learning60 490000
8784دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعاتInformation Technology Management E-learning80 470000
8009دوره آموزشی بازاریابی بین الملل International Marketing Management E-learningB70 550000
7534دوره آموزشی مدیریت عمومیGeneral Management E-learningB40 450000
7502دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning30 450000
7172دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning40 450000
5479دوره آموزشی مدیریت اجرایی Executive Master of Business Administration (EMBA) E-learning EMBA200 500000
5201دوره آموزشی مدیریت دانشKnowledge Management E-learning50 450000
4978دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار Doctor of Business Administration (DBA)management E-learning DBA400 899000
4400دوره آموزشی اصول انبارداری Warehousing Principles E-learningA80 540000
4389دوره آموزشی مباحث علوم سیاسیPolitical Science Topics E-learning50 450000
4078دوره آموزشی ایمنی در انبارها Warehouses Safety E-learningB60 450000
4077دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع work safety at Height E-learning50 450000
4076دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(Introduction to Safety-Health-Environment Management System E-learningB (HSE-MS30 450000
4073دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (Environmental impacts assessment (EIA) E-learning (EIA)60 450000
2400دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداریWriting methods & official correspondence E-learning60 450000
2083دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) Educational Sciences (management & Educational Planning) E-learning50 470000
2047دوره آموزشی مدیریت بیمهInsurance Management E-learning80 470000
2043دوره آموزشی مدیریت امور شهریUrban Affairs Management E-learning80 470000
1950دوره آموزشی مدیریتITIL Management E-learning ITIL30 450000
1922دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیاتProduction and Operations Management E-learning80 470000
1916دوره آموزشی مدیریت استراتژیکStrategic Management E-learning98 470000
1713دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی foreign orders and buy management E-learningB80 500000
1637دوره آموزشی مدیریت بازرگانی Commercial Management E-learning90 490000
1601دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمان Organization supervision Management E-learning80 470000
1593دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learning70 470000
1518دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس investing stock in Bourse E-learningB98 590000
1512دوره آموزشی مدیریت رستوران Restaurant Management E-learningB98 470000
1471دوره آموزشی مدیریت کارآفرینیEntrepreneurship Management E-learning80 470000
1286دوره آموزشی مدیریت پروژه Project Management E-learningB80 470000
1276دوره آموزشی مدیریت اداری Official Management E-learningB90 470000
1156دوره آموزشی تحلیلگری بازارهای مالی Analysing Financial Markets E-learning90 580000
1013دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری Introduction to Commercial documents E-learning60 560000
755دوره آموزشی مدیریت سیستمهای اطلاعات Management Information Systems MIS E-learning MIS98 470000
672دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learningB SPSS98 470000
442دوره آموزشی مهندسی مالی و مدیریت ریسکFinancial Engineering & Risk Management E-learningB80 540000
439دوره آموزشی مدیریت بحران Crisis Management E-learning30 450000
362دوره آموزشی مدیریت مالی Financial Management E-learning90 470000
359دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) E-learning80 470000
351دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی Public Relations Management E-learning80 470000
344دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management (SCM) E-learning SCM70 450000
227دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM) E-learning CRM30 450000
203آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBBaster of Business administration (MBA) Management E-learningB MBA300 799000
96دوره آموزشی مدیریت جهانگردی Tourism Management E-learning98 470000
84دوره آموزشی مدیریت هتلداری Hotel Management E-learning50 450000
50دوره آموزشی مدیریت تحول Transformation Management E-learning60 450000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟