در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284

لیست دوره های مدیریت

لیست دوره های مدیریت + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش 54025 آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش 695,000 تومان
آموزش مجازی مدیر فروشگاه اینترنتی 53260 آموزش مجازی مدیر فروشگاه اینترنتی 390,000 تومان
آموزش مجازی پدافند غیرعامل 7502 آموزش مجازی پدافند غیرعامل 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات 1593 آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات 599,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی 78146 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی 1,999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی 78140 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی 390,000 تومان
آموزش مجازی تدارکات خارجی 55367 آموزش مجازی تدارکات خارجی 390,000 تومان
آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای 55339 آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران 66896 آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان 66844 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع 55535 آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع 390,000 تومان
آموزش مجازی کارآفرین 53980 آموزش مجازی کارآفرین 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترلر کیفیت 53972 آموزش مجازی کنترلر کیفیت 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو 55335 آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر ممیزی داخلی 53966 آموزش مجازی مدیر ممیزی داخلی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی ورزش 15531 آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی ورزش 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا 14489 آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مالزیایی 9688 آموزش مجازی مدیریت مالزیایی 390,000 تومان
آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت 15525 آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت 390,000 تومان
آموزش مجازی تحقیق در عملیات 15177 آموزش مجازی تحقیق در عملیات 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی اسناد تجاری 1013 آموزش مجازی آشنایی اسناد تجاری 390,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی 9373 آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی 390,000 تومان
آموزش مجازی برنامه ريز امور اقتصادي اجتماعي خانواده 70255 آموزش مجازی برنامه ريز امور اقتصادي اجتماعي خانواده 390,000 تومان
مكان گيرنده 9371 آموزش مجازی راه های ارتقاء رفتار مصرف کننده 390,000 تومان
مكان گيرنده 50 آموزش مجازی مدیریت تحول 390,000 تومان
مكان گيرنده 66909 آموزش مجازی PBA فنون مذاکره زبان بدن 899,000 تومان
مكان گيرنده 66865 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ایمنی 897,000 تومان
مكان گيرنده 76252 آموزش مجازی MBA گرایش املاک مستغلات 899,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی 66846 آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی 899,000 تومان
آموزش مجازی مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر IT 53333 آموزش مجازی مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر IT 791,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش 74992 آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای 75369 آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای 690,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو 10015 70133 آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو 10015 695,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی 66860 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی 899,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان 66871 آموزش مجازی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان 899,000 تومان
آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 53976 آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 698,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق 53962 آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق 599,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش هوا فضا 37097 آموزش مجازی MBA گرایش هوا فضا 899,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه 35052 آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK 23973 آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تشریفات پذیرایی 15653 آموزش مجازی مدیریت تشریفات پذیرایی 595,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت مالی بانکداری سرمایه گذاری 14505 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت مالی بانکداری سرمایه گذاری 899,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی 10891 آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی 597,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت جهانگردی 96 آموزش مجازی مدیریت جهانگردی 598,000 تومان
آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع 4077 آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع 599,000 تومان
آموزش مجازی اصول انبارداری 4400 آموزش مجازی اصول انبارداری 680,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بازرگانی 1637 آموزش مجازی مدیریت بازرگانی 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار 4978 آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار 1,995,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کارآفرینی Entrepreneurship Management 1471 آموزش مجازی مدیریت کارآفرینی Entrepreneurship Management 599,000 تومان
آموزش مجازی استراتژی بازاریابی 446 آموزش مجازی استراتژی بازاریابی 596,000 تومان
آموزش مجازی مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 53713 آموزش مجازی مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 53518 آموزش مجازی مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 390,000 تومان