0
021284284

لیست دوره های مدیریت

لیست دوره های مدیریت + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
مكان گيرنده 70190-1-1 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بیمارستان 390,000 تومان
مكان گيرنده 70190-1 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت بیمارستان 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت روابط عمومی 351-1 آموزش مجازی مدیریت روابط عمومی 795,000 تومان
آموزش مجازی بیزینس کوچینگ (MBC) 116314-1 آموزش مجازی بیزینس کوچینگ (MBC) 390,000 تومان
آموزش مجازی  MBA گرایش مدیریت رستوران داری 120915 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت رستوران داری 390,000 تومان
آموزش مجازی فوق تخصصی مدیریت تکنولوژی DTM 116619 آموزش مجازی فوق تخصصی مدیریت تکنولوژی DTM 997,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت پروژه 1286 آموزش مجازی مدیریت پروژه 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA 203 آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA 999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش صنایع غذایی 16200 آموزش مجازی MBA گرایش صنایع غذایی 999,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی 66904 آموزش مجازی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی 899,000 تومان
آموزش مجازی بازاریابی و مدیریت بازار 9501 آموزش مجازی بازاریابی و مدیریت بازار 595,000 تومان
آموزش مجازی بازاریابی و فروش پیشرفته 9358 آموزش مجازی بازاریابی و فروش پیشرفته 695,000 تومان
آموزش مجازی روابط بین الملل 12073 آموزش مجازی روابط بین الملل 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیر تضمین کیفیت 53988 آموزش مجازی مدیر تضمین کیفیت 695,000 تومان
آموزش مجازی مدیر تولید 53968 آموزش مجازی مدیر تولید 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت حفاظت فیزیکی 57907 آموزش مجازی مدیریت حفاظت فیزیکی 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تغییر و تحول سازمانی 54012 آموزش مجازی مدیریت تغییر و تحول سازمانی 699,000 تومان
آموزش مجازی سرممیز داخلی 53994 آموزش مجازی سرممیز داخلی 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش هوا فضا 37102 آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش هوا فضا 1,899,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی ریسک 15440 آموزش مجازی ارزیابی ریسک 399,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت رسانه 36955 آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت رسانه 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت عمومی 14593 آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت عمومی 1,999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش گردشگری 31547 آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش گردشگری 999,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی 14590 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی 1,999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی 14587 آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی 1,895,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار SPSS 672 آموزش مجازی نرم افزار SPSS 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 14582 آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 1,895,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی 14567 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی 1,900,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی 359 آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی 599,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی 14565 آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی 1,995,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مالی- بانکداری و سرمایه گذاری 14553 آموزش مجازی DBA گرایش مالی- بانکداری و سرمایه گذاری 1,999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 14535 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 14525 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت شهری - شهرسازی 14521 آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت شهری - شهرسازی 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت منابع انسانی 14516 آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت منابع انسانی 999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت صنعتی 14549 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت صنعتی 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی 14511 آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی 999,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت نفت و گاز و انرژی 9772 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت نفت و گاز و انرژی 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت امور شهری 2043 آموزش مجازی مدیریت امور شهری 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تولید و عملیات 1922 آموزش مجازی مدیریت تولید و عملیات 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اداری 1276 آموزش مجازی مدیریت اداری 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت استراتژیک 1916 آموزش مجازی مدیریت استراتژیک 595,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت سیستمهای اطلاعات 755 آموزش مجازی مدیریت سیستمهای اطلاعات 595,000 تومان
آموزش مجازی مباحث علوم سیاسی 4389 آموزش مجازی مباحث علوم سیاسی 395,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بیمه 2047 آموزش مجازی مدیریت بیمه 499,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بازاریابی 14559 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بازاریابی 1,999,000 تومان
آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش 54025 آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش 695,000 تومان
آموزش مجازی پدافند غیرعامل 7502 آموزش مجازی پدافند غیرعامل 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات 1593 آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات 799,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی 78146 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی 1,999,000 تومان
آموزش مجازی PBA فنون مذاکره و زبان بدن 66909 آموزش مجازی PBA فنون مذاکره و زبان بدن 899,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش املاک و مستغلات 76252 آموزش مجازی MBA گرایش املاک و مستغلات 999,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی 66846 آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی 899,000 تومان
آموزش مجازی مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT 53333 آموزش مجازی مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT 795,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه و گزینش 74992 آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه و گزینش 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای 75369 آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای 695,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو 10015 70133 آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو 10015 795,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی 66860 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی 899,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان 66871 آموزش مجازی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان 899,000 تومان
آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 53976 آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 698,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق 53962 آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق 490,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش هوافضا 37097 آموزش مجازی MBA گرایش هوافضا 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه 35052 آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 23973 آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 795,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تشریفات و پذیرایی 15653 آموزش مجازی مدیریت تشریفات و پذیرایی 790,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت مالی بانکداری و سرمایه گذاری 14505 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت مالی بانکداری و سرمایه گذاری 999,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی 10891 آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی 695,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت جهانگردی 96 آموزش مجازی مدیریت جهانگردی 698,000 تومان
آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع 4077 آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع 399,000 تومان
آموزش مجازی اصول انبارداری 4400 آموزش مجازی اصول انبارداری 398,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بازرگانی 1637 آموزش مجازی مدیریت بازرگانی 695,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بازاریابی عصبی 9682 آموزش مجازی مدیریت بازاریابی عصبی 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA 4978 آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA 1,995,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری - CRM 227 آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری - CRM 795,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کارآفرینی 1471 آموزش مجازی مدیریت کارآفرینی 790,000 تومان
آموزش مجازی استراتژی بازاریابی 446 آموزش مجازی استراتژی بازاریابی 696,000 تومان
آموزش مجازی کارآفرین 53980 آموزش مجازی کارآفرین 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا 14489 آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مالزیایی 9688 آموزش مجازی مدیریت مالزیایی 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی با اسناد تجاری 1013 آموزش مجازی آشنایی با اسناد تجاری 390,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی 9373 آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی 390,000 تومان
آموزش مجازی برنامه ريز امور اقتصادي اجتماعي خانواده 70255 آموزش مجازی برنامه ريز امور اقتصادي اجتماعي خانواده 390,000 تومان
آموزش مجازی راه های ارتقاء رفتار مصرف کننده 9371 آموزش مجازی راه های ارتقاء رفتار مصرف کننده 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تحول 50 آموزش مجازی مدیریت تحول 390,000 تومان
آموزش مجازی تفکر سیستمی 12082 آموزش مجازی تفکر سیستمی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 15551 آموزش مجازی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 390,000 تومان
آموزش مجازی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی 15529 آموزش مجازی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 53984 آموزش مجازی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 390,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس تضمین کیفیت 53964 آموزش مجازی کارشناس تضمین کیفیت 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت - ایمنی 66865 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت - ایمنی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت زمان 7172 آموزش مجازی مدیریت زمان 390,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت رسانه 36959 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت رسانه 390,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش گردشگری 31550 آموزش مجازی DBA گرایش گردشگری 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت سازمان های پیچیده 12047 آموزش مجازی مدیریت سازمان های پیچیده 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مدارس هوشمند 27308 آموزش مجازی مدیریت مدارس هوشمند 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت سازمان های فرهنگی 12044 آموزش مجازی مدیریت سازمان های فرهنگی 390,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 14571 آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 390,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار کامفار 14311 آموزش مجازی نرم افزار کامفار 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تکنولوژی 12033 آموزش مجازی مدیریت تکنولوژی 390,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت عمومی 9768 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت عمومی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اجرایی EMBA 5479 آموزش مجازی مدیریت اجرایی EMBA 390,000 تومان
آموزش مجازی کاربرد آمار در مدیریت 12023 آموزش مجازی کاربرد آمار در مدیریت 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی 9406 آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی 390,000 تومان
آموزش مجازی برگزاری و مدیریت نمایشگاه - EMD 12002 آموزش مجازی برگزاری و مدیریت نمایشگاه - EMD 690,000 تومان
آموزش مجازی نظام آراستگی ۵S- مدیریت ژاپنی 9738 آموزش مجازی نظام آراستگی ۵S- مدیریت ژاپنی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت عمومی 7534 آموزش مجازی مدیریت عمومی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت دانش 5201 آموزش مجازی مدیریت دانش 390,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی پیامد های زیست محیطی 4073 آموزش مجازی ارزیابی پیامد های زیست محیطی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت زنجیره تأمین SCM 344 آموزش مجازی مدیریت زنجیره تأمین SCM 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بحران 439 آموزش مجازی مدیریت بحران 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت سرپرستی سازمان 1601 آموزش مجازی مدیریت سرپرستی سازمان 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت ITIL 1950 آموزش مجازی مدیریت ITIL 390,000 تومان
آموزش مجازی تقویت مغز انسان 9243 آموزش مجازی تقویت مغز انسان 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت مهارت و دانش رفتار - ویژه مربیان قوه قضائیه 70217 آموزش مجازی مدیریت مهارت و دانش رفتار - ویژه مربیان قوه قضائیه 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر بازی های شبکه ای 55683 آموزش مجازی مدیر بازی های شبکه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر فروش صنایع (عمده فروش) 54023 آموزش مجازی مدیر فروش صنایع (عمده فروش) 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 53713 آموزش مجازی مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 53518 آموزش مجازی مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر فروشگاه اینترنتی 53260 آموزش مجازی مدیر فروشگاه اینترنتی 390,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی 78140 آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی 390,000 تومان
آموزش مجازی تدارکات خارجی 55367 آموزش مجازی تدارکات خارجی 390,000 تومان
آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای 55339 آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران 66896 آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت بهداشت 66869 آموزش مجازی PBA مدیریت بهداشت 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان 66844 آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان 390,000 تومان
آموزش مجازی روانشناسی مدیریت 7879 آموزش مجازی روانشناسی مدیریت 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع 55535 آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترلر کیفیت 53972 آموزش مجازی کنترلر کیفیت 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو 55335 آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر ممیزی داخلی 53966 آموزش مجازی مدیر ممیزی داخلی 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی ورزش 15531 آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی ورزش 390,000 تومان
آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت 15525 آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت 390,000 تومان
آموزش مجازی تحقیق در عملیات 15177 آموزش مجازی تحقیق در عملیات 390,000 تومان