0
021284284

پیشنهادهای شگفت انگیز

کلیه بسته های آموزشی در هر پکیج دارای ویژگی های زیر هستند:

شفت انگیز ۱

امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD

شفت انگیز ۲

تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز!

شفت انگیز ۳

دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با عنوان پکیج

شفت انگیز ۴

دارای گواهینامه آموزشی رایگان فارسی بنیاد به ازاء تعداد دوره ها

با انتخاب های زیر تا ۲ میلیون تومان سود شما خواهد بود!
پیشنهاد های شگفت انگیز باما | چند دوره در یک بسته
خیاط متخصص

طراح مد و لباس متخصص

بدون دیدگاه
lang

متخصص زبان انگلیسی

بدون دیدگاه
خبره

حقوقدان خبره

بدون دیدگاه
و حرفه ای

سرآشپز حرفه ای

بدون دیدگاه
و گلخانه

متخصص باغ و گلخانه

بدون دیدگاه
الکترونیک

کارشناس الکترونیک

بدون دیدگاه
صنعتی

کارشناس برق صنعتی

بدون دیدگاه
ساختمان

کارشناس برق ساختمان

بدون دیدگاه
مدیریت جامع

مدیریت جامع

بدون دیدگاه
کارشناس صنایع

کارشناس صنایع

بدون دیدگاه
کارشناس مهندسی مالی

کارشناس مهندسی مالی

بدون دیدگاه
کارشناس حمل و نقل

کارشناس حمل و نقل

بدون دیدگاه
سرپرست سازمان موفق

سرپرست سازمان موفق

بدون دیدگاه
گمرک وانبار

گمرک وانبار

بدون دیدگاه
روانشناسی واجتماع

روانشناسی واجتماع

بدون دیدگاه
تولید وصادرات فرش

تولید وصادرات فرش

بدون دیدگاه
طراح حرفه ای وب

طراح حرفه ای وب

بدون دیدگاه
بازاریاب حرفه ای

بازاریاب حرفه ای

بدون دیدگاه
کارشناس اینترنت

کارشناس اینترنت

بدون دیدگاه
هتلداری حرفه ای

هتلداری حرفه ای

بدون دیدگاه
فروشنده حرفه ای

فروشنده حرفه ای

بدون دیدگاه