0
021284284

پیشنهادهای شگفت انگیز

کلیه بسته های آموزشی در هر پکیج دارای ویژگی های زیر هستند:

شفت انگیز ۱

امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD

شفت انگیز ۲

تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز!

شفت انگیز ۳

دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با عنوان پکیج

شفت انگیز ۴

دارای گواهینامه آموزشی رایگان فارسی بنیاد به ازاء تعداد دوره ها

با انتخاب های زیر تا ۲ میلیون تومان سود شما خواهد بود!
پیشنهاد های شگفت انگیز باما | چند دوره در یک بسته
lang

متخصص زبان انگلیسی

فاقد دیدگاه
خبره

حقوقدان خبره

فاقد دیدگاه
و حرفه ای

سرآشپز حرفه ای

فاقد دیدگاه
و گلخانه

متخصص باغ و گلخانه

فاقد دیدگاه
الکترونیک

کارشناس الکترونیک

فاقد دیدگاه
صنعتی

کارشناس برق صنعتی

فاقد دیدگاه
مدیریت جامع

مدیریت جامع

فاقد دیدگاه
کارشناس صنایع

کارشناس صنایع

فاقد دیدگاه
کارشناس حمل و نقل

کارشناس حمل و نقل

فاقد دیدگاه
سرپرست سازمان موفق

سرپرست سازمان موفق

فاقد دیدگاه
گمرک وانبار

گمرک وانبار

فاقد دیدگاه
روانشناسی واجتماع

روانشناسی واجتماع

فاقد دیدگاه
تولید وصادرات فرش

تولید وصادرات فرش

فاقد دیدگاه
طراح حرفه ای وب

طراح حرفه ای وب

فاقد دیدگاه
بازاریاب حرفه ای

بازاریاب حرفه ای

فاقد دیدگاه
کارشناس اینترنت

کارشناس اینترنت

فاقد دیدگاه
هتلداری حرفه ای

هتلداری حرفه ای

فاقد دیدگاه
فروشنده حرفه ای

فروشنده حرفه ای

فاقد دیدگاه