عضویت

پیشنهادهای شگفت انگیز

کلیه بسته های آموزشی در هر پکیج دارای ویژگی های زیر هستند:

شفت انگیز ۱

امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD

شفت انگیز ۲

تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز!

شفت انگیز ۳

دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با عنوان پکیج

شفت انگیز ۴

دارای گواهینامه آموزشی رایگان فارسی بنیاد به ازاء تعداد دوره ها

با انتخاب های زیر تا ۲ میلیون تومان سود شما خواهد بود!
پیشنهاد های شگفت انگیز باما | چند دوره در یک بسته