0
021284284

لیست دوره های زبان

لیست دوره های زبان های خارجی انگلیسی، آلمانی، عربی، فرانسه و… + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات 8102 آموزش مجازی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات 695,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی 8071 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی 595,000 تومان
آموزش مجازی زبان فرانسه 7915 آموزش مجازی زبان فرانسه 595,000 تومان
آموزش مجازی زبان شناسی 67464 آموزش مجازی زبان شناسی 595,000 تومان
آموزش مجازی بسندگی زبان عربی - تافل عربی 67306 آموزش مجازی بسندگی زبان عربی - تافل عربی 695,000 تومان
آموزش مجازی مکالمه زبان انگلیسی 7721 آموزش مجازی مکالمه زبان انگلیسی 395,000 تومان
آموزش مجازی زبان تخصصی هتلداری 14258 آموزش مجازی زبان تخصصی هتلداری 595,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی برای آزمون CAE 7700 آموزش مجازی آمادگی برای آزمون CAE 595,000 تومان
آموزش مجازی زبان آلمانی 7431 آموزش مجازی زبان آلمانی 695,000 تومان
آموزش مجازی زبان روسی 14212 آموزش مجازی زبان روسی 695,000 تومان
آموزش مجازی زبان فارسی ویژه ی غیرفارسی زبان ها 9184 آموزش مجازی زبان فارسی ویژه ی غیرفارسی زبان ها 495,000 تومان
آموزش مجازی زبان عربی 7913 آموزش مجازی زبان عربی 395,000 تومان
آموزش مجازی مترجمی زبان انگلیسی 2302 آموزش مجازی مترجمی زبان انگلیسی 495,000 تومان
آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی 9156 آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی 695,000 تومان
آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی 1607 آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی 495,000 تومان
آموزش مجازی زبان اسپانیایی 7910 آموزش مجازی زبان اسپانیایی 595,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی 8106 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی 695,000 تومان
آموزش مجازی زبان ایتالیایی 7840 آموزش مجازی زبان ایتالیایی 599,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی آزمون ایلتس 1162 آموزش مجازی آمادگی آزمون ایلتس 595,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی آزمون تولیمو 1157 آموزش مجازی آمادگی آزمون تولیمو 595,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی 8068 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی 899,000 تومان
آموزش مجازی زبان هلندی 9260 آموزش مجازی زبان هلندی 799,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی خرید و فروش 8066 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی خرید و فروش 699,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی هوانوردی 8064 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی هوانوردی 895,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک 8054 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک 695,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار 8104 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار 599,000 تومان
آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی 3694 آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان اصطلاحات زبان انگلیسی 1597 آموزش مجازی زبان اصطلاحات زبان انگلیسی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی نوجوانان 1395 آموزش مجازی زبان انگلیسی نوجوانان 390,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی آزمون تافل 1147 آموزش مجازی آمادگی آزمون تافل 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت انرژی 8056 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت انرژی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت خودروسازی 8052 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی صنعت خودروسازی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی ارتباطات و IT 8050 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی ارتباطات و IT 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری 8077 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری 390,000 تومان
آموزش مجازی لغات و اصطلاحات کاربردی در اخبار انگلیسی 10862 آموزش مجازی لغات و اصطلاحات کاربردی در اخبار انگلیسی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مهمانداران 8046 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مهمانداران 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان تخصصی زمین شناسی 9615 آموزش مجازی زبان تخصصی زمین شناسی 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات 8097 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی ایمیل نگاری 8083 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی ایمیل نگاری 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری 8080 آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان چینی 7919 آموزش مجازی زبان چینی 390,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی آزمون GRE 1143 آموزش مجازی آمادگی آزمون GRE 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان سانسکریت 7917 آموزش مجازی زبان سانسکریت 390,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی آزمون FCE 7690 آموزش مجازی آمادگی آزمون FCE 390,000 تومان
آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان 1318 آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان 390,000 تومان