عضویت

محتوای اساتید همکار بنیاد
جناب آقای محمود شریفی

جناب آقای محمود شریفی

نام استاد دوره: جناب آقای محمود شریفی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری/ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدرس و محقق ماساژدرمانی عضو انجمن علمی طب سنتی ایران(تنها انجمن علمی معتبر وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی و مکمل) ...
جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)

جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)

سوابق حرفه ای و اجرایی: مبدع آموزش خوشنویسی و طراحی ایرانی بصورت مجازی دارنده نشان عالی هنر از وزارت کشور کاتب نخستین قرآن جهان اسلام با خط شکسته برگزاری ۱۴ نمایشگاه خوشنویسی نفر برگزیده آواز و مناجات صدا و سیما ...
جناب آقای علی اکبر صلاحی

جناب آقای علی اکبر صلاحی

نام استاد همکار : جناب آقای علی اکبر صلاحی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدرس و مشاور دانشگاه آزاد اسلامی مدرس و مشاور کانون سلامت و استعداد یابی
دکتر سید علیرضا مرتضوی

دکتر سید علیرضا مرتضوی

نام استاد همکار : دکتر سید علیرضا مرتضوی مدرک تحصیلی : دکترای مشاوره و علوم تربیتی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدیرعامل شرکت فرهنگی هنری سرایه مهر ماه مجری و نویسنده تلویزوین مدرس کارگاه فن بیان نویسنده کتاب شاه کلید ...
جناب آقای حجت اله شریف زاده

جناب آقای حجت اله شریف زاده

نام استاد همکار : جناب آقای حجت اله شریف زاده مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه اصفهان سوابق حرفه ای و اجرایی: کارشناس تسهیلات - صندوق کارآفرینی امید - شهرستان اردستان مصاحبه با متقاضیان تسهیلات اشتغال و ...

جناب آقای مهدی اشرف تالش

Name Mehdi Ashraf Talesh Education Network+               august 21 2014 Net+   ID#+123 Complete 40+ hours of practical training According headlines NETWORK+ 2014 Internet History, Technology, and Security Coursera partnership with the University of Michigan ...

جناب آقای محمد رحمانی

Name Mohammad Rahmani Education Imam Hossein University, Tehran, Iran M.Sc. Student in Electrical Engineering, Fall 2008-present Thesis Subject: FPGA implementation of Encryption algorithms using light-weight technique Under Supervision of Prof. Miri Islamic Azad university of Qazvin, Iran B.Sc. electrical Engineering, ...

جناب آقای محمد مهدی واعظی نژاد

Name Mohammad Mahdi Vaezi Nezhad Education DPI College IT Security, B. Sc Experiences May 2013- present            Research Center of Intelligent Signal Processing (RCISP)              Iran             ISMS Manager ...
جناب آقای حسن مختاری

جناب آقای حسن مختاری

نام استاد  همکار: حسن مختاری مدرک تحصیلی: کارشناسی ایمنی و پیشگیری از حریق و سوانح سوابق آموزشی و اجرایی: 1- مولف کتاب مقاومت در برابر زلزله 1387 2-زلزله را بیشتر بشناسیم 1389 3- کنترل گزش جانوران زهردار 4- شهر ایمن ...
جناب آقای خالد دودمان

جناب آقای خالد دودمان

نام استاد همکار: جناب آقای خالد دودمان مدرک تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی و دوره تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی ملکان سوابق آموزشی و اجرایی: 1- مولف کتابهای راهنمای جامع مربیگری هندبال در ...
1 2 3