هدیه بنیاد آموزش مجازی ایرانیان: ۷۰٪ تخفیف در اولین ثبت نام از سایت (کد تخفیف gift)
0
021284284

لیست دوره های کشاورزی و دامپروری

لیست دوره های کشاورزی و دامپروری + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
مكان گيرنده 105919 آموزش مجازی تولید کننده نباتات علوفه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105882 آموزش مجازی تعمیرکار تجهیزات- تاسیسات و ادوات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
مكان گيرنده 105874 آموزش مجازی تولید کننده چغندر قند 495,000 تومان
مكان گيرنده 105864 آموزش مجازی تولید کننده جوانه های خوراکی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105852 آموزش مجازی زراعت کار برنج قهوه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105840 آموزش مجازی متصدی دفع آفات و امراض گیاهی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105821 آموزش مجازی برنجکاري به روش بذر کاري مستقیم 495,000 تومان
مكان گيرنده 105817 آموزش مجازی نصاب سازه و ادوات و تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
مكان گيرنده 105795 آموزش مجازی انباردار محصولات گلخانه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105786 آموزش مجازی برنج کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 105782 آموزش مجازی کشت کار گلخانه های آئروپونیک (هواکشت) 495,000 تومان
مكان گيرنده 105765 آموزش مجازی سرپرست گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
مكان گيرنده 105745 آموزش مجازی کارگر دستگاه پنبه چین 495,000 تومان
مكان گيرنده 105740 آموزش مجازی کارور تولید خاک پوششی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105726 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ توبر 495,000 تومان
مكان گيرنده 105719 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی والواریلا 495,000 تومان
مكان گيرنده 105709 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ شی تاکه 495,000 تومان
مكان گيرنده 105676 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ صدفی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105670 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105643 آموزش مجازی مبارزه با بیماری های قارچ های خوراکی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ دکمه ‏ای 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی متصدی نگهداری چمن های ورزشی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی مبارزه با علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی تولید کننده بذر و سبزی و گل 495,000 تومان
مكان گيرنده 105563-1 آموزش مجازی کاربر تولید کمپوست 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کارور تولید کمپوست قارچ دکمه ای فاز I و II 495,000 تومان
مكان گيرنده 105563 آموزش مجازی کشت کار حبوبات 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105548 آموزش مجازی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی نصاب چمن مصنوعی ورزشی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105537 آموزش مجازی تولید کننده نشاء صیفی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی تولید کننده و نگهدارنده چمن و گیاهان پوششی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105525 آموزش مجازی مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی چمن کاری 495,000 تومان
مكان گيرنده 105509 آموزش مجازی آزمایشگر خاک و گیاه 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کمک کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کارور کنترل گواهی بذر و پرایمینگ 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کاربر تولید کننده بذر سبزی و صیفی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105462 آموزش مجازی تکنسین کنترل و گواهی بذر 495,000 تومان
مكان گيرنده 105444 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه باکتری 495,000 تومان
مكان گيرنده 105405 آموزش مجازی ارزیابی حسی محصولات کشاورزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105397 آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(پیشرفته) 495,000 تومان
مكان گيرنده 105378 آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(مقدماتی) 495,000 تومان
مكان گيرنده 105371 آموزش مجازی پرورش کینوا 495,000 تومان
مكان گيرنده 105355 آموزش مجازی پرورش لگجی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105349 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک انسکتاریوم 495,000 تومان
مكان گيرنده 105329 آموزش مجازی کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهی و گیاه) 495,000 تومان
مكان گيرنده 105322 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه نماتود 495,000 تومان
مكان گيرنده 105305 آموزش مجازی قارچ چین 495,000 تومان
مكان گيرنده 105291 آموزش مجازی مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105272 آموزش مجازی کنترل علف های هرز 495,000 تومان
مكان گيرنده 105265 آموزش مجازی گل کاری گل های درون خانه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105244 آموزش مجازی کاشت نهال 495,000 تومان
مكان گيرنده 105238 آموزش مجازی مراقبت از گیاهان در حال رشد 495,000 تومان
مكان گيرنده 105233 آموزش مجازی کاشت 495,000 تومان
مكان گيرنده 105226 آموزش مجازی کاشت گیاه در گلدان 495,000 تومان
مكان گيرنده 105218 آموزش مجازی هرس گیاه بادام 495,000 تومان
مكان گيرنده 105212 آموزش مجازی تولید کننده نهال زیتون 495,000 تومان
مكان گيرنده 105207 آموزش مجازی انتقال نشاء گل و بوته به گلدان و باغچه 495,000 تومان
مكان گيرنده 105200 آموزش مجازی تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر 495,000 تومان
مكان گيرنده 105193 آموزش مجازی عملیات تعویض گلدان 495,000 تومان
مكان گيرنده 105187 آموزش مجازی تولید نهال قلمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 105181 آموزش مجازی پیوند زدن گیاه بادام 495,000 تومان
مكان گيرنده 105176 آموزش مجازی پرورش دهنده گل محمدی 495,000 تومان
مكان گيرنده   آموزش مجازی کاربر تولید کننده شبه بذرها 495,000 تومان
مكان گيرنده 105161 آموزش مجازی تغذیه گیاه بادام 495,000 تومان
مكان گيرنده 105156 آموزش مجازی پیوند زنی نهال گردو 495,000 تومان
مكان گيرنده 105139 آموزش مجازی کنترل هوشمند آبیاری با استفاده از برنامه نرم افزاری 495,000 تومان
مكان گيرنده 105135 آموزش مجازی پیوند زنی درخت انجیر 495,000 تومان
مكان گيرنده 105120 آموزش مجازی مسئول بهینه سازی سایت کشاورزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104965-1 آموزش مجازی تولید کننده گل های پیازی در فضای آزاد 495,000 تومان
مكان گيرنده 105089 آموزش مجازی پرورش فندق 495,000 تومان
مكان گيرنده 105085 آموزش مجازی طراح و نگهدارنده گل و گیاه 495,000 تومان
مكان گيرنده 105076 آموزش مجازی پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل 495,000 تومان
مكان گيرنده 105068 آموزش مجازی تولید کننده گل های شاخه بریده 495,000 تومان
مكان گيرنده 105063 آموزش مجازی طراحی و احداث کننده توتستان 495,000 تومان
مكان گيرنده 105052 آموزش مجازی کارور کشت بافت درختان چوبی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105040 آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان زینتی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105034 آموزش مجازی تولید نهال توت 495,000 تومان
مكان گيرنده 105030 آموزش مجازی تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها 495,000 تومان
مكان گيرنده 105016 آموزش مجازی پیوند زن درختان باغی 495,000 تومان
مكان گيرنده 105011 آموزش مجازی پرورش کاکتوس ها 495,000 تومان
مكان گيرنده 104996 آموزش مجازی تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104984 آموزش مجازی پرورش انار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104965 آموزش مجازی هرس کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104947 آموزش مجازی آبیاری باغات و مزارع 495,000 تومان
مكان گيرنده 104888 آموزش مجازی هرس سبک با ابزار ساده 495,000 تومان
مكان گيرنده 104878 آموزش مجازی هرس کاری انجیر 495,000 تومان
مكان گيرنده 104871 آموزش مجازی فرآوری مواد آلی گیاهی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104862 آموزش مجازی پرورش انواع شمعدانی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104857 آموزش مجازی پرورش دهنده گل در فضای آزاد 495,000 تومان
مكان گيرنده 104845 آموزش مجازی کارور تولید کننده بذر گل ها 495,000 تومان
مكان گيرنده 104840 آموزش مجازی کشت و پرورش گواوا 495,000 تومان
مكان گيرنده 104792 آموزش مجازی بادام کاری 495,000 تومان
مكان گيرنده 104784 آموزش مجازی دستیار تولید کننده نهال قلمه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 104780 آموزش مجازی تکثیر و پرورش نوین گل رز 495,000 تومان
مكان گيرنده 104771 آموزش مجازی باغداری میوه های گرمسیری خزان دار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104734 آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان باغی و زراعی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104635 آموزش مجازی کشت درختان و درختچه هاي گرمسیري 495,000 تومان
مكان گيرنده 104628 آموزش مجازی دستیار تولید کننده کودهای آلی گیاهی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104618 آموزش مجازی کشت و پرورش انبه 495,000 تومان
مكان گيرنده 104614 آموزش مجازی انجیرکاری دیم 495,000 تومان
مكان گيرنده 104608 آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های گلدانی و سبدهای تزیینی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104567 آموزش مجازی باغبان 495,000 تومان
مكان گيرنده 104555 آموزش مجازی دستیار باغبان (پیشرفته) 495,000 تومان
مكان گيرنده 104546 آموزش مجازی طراحی و احداث باغات میوه 495,000 تومان
مكان گيرنده 104511 آموزش مجازی دستیار باغبان (مقدماتی) 495,000 تومان
مكان گيرنده 104505 آموزش مجازی كارگر ماهر توليد گلخانه های هوشمند هيدورپونيك توليد گل 495,000 تومان
مكان گيرنده 104481 آموزش مجازی موکاری و مدیریت تاکستان 495,000 تومان
مكان گيرنده 104471 آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های درون خانه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 104449 آموزش مجازی مدیرکنترل کیفیت محصولات کشاورزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104439 آموزش مجازی دستیار تولید کننده کمپوست 495,000 تومان
مكان گيرنده 104435 آموزش مجازی پرورش گل نرگس بهبهان 495,000 تومان
مكان گيرنده 104429 آموزش مجازی تولید پلنتاریوم 495,000 تومان
مكان گيرنده 104413 آموزش مجازی دستیار تولید کننده نهال بذری 495,000 تومان
مكان گيرنده 104409 آموزش مجازی دستیار تولید کننده نشای گل ها و گیاهان فصلی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104405 آموزش مجازی دستیار تولیدکننده تراریوم های ساده 495,000 تومان
مكان گيرنده 104399 آموزش مجازی دستیار تولید کننده نشاء گیاهان جالیزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104393 آموزش مجازی پسته کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104382 آموزش مجازی دستیار کاکتوس کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104378 آموزش مجازی تولید کننده تراریوم 495,000 تومان
مكان گيرنده 104347 آموزش مجازی عطر ساز عطر گل های طبیعی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104326 آموزش مجازی دستیار آبیار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104322 آموزش مجازی کاربر کنترل آفات و بیماری ها در گلخانه 495,000 تومان
مكان گيرنده 104308 آموزش مجازی دستیارتولیدکننده کودهای آلی حیوانی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104294 آموزش مجازی ازدیاد مو 495,000 تومان
مكان گيرنده 104278 آموزش مجازی دستیار تولید کننده سبزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104273 آموزش مجازی مدیریت پرورش گل در گلخانه 495,000 تومان
مكان گيرنده 104262 آموزش مجازی دستیار چمن کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104257 آموزش مجازی كشت و پرورش دهنده درخت سدر 495,000 تومان
مكان گيرنده 104248 آموزش مجازی پرورش دهنده کیوي 495,000 تومان
مكان گيرنده 104231 آموزش مجازی کاربر فنی کشاورزی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104219 آموزش مجازی پرورش دهنده مرکبات 495,000 تومان
مكان گيرنده 104197 آموزش مجازی پرورش دهنده زیتون 495,000 تومان
مكان گيرنده 104179 آموزش مجازی تولید کننده بونسای 495,000 تومان
مكان گيرنده 104171 آموزش مجازی مبارزه با آفات و درخت بيماري هاي خرما 495,000 تومان
مكان گيرنده 104163 آموزش مجازی کارور تغذيه گیاهان- باغباني و زراعت 495,000 تومان
مكان گيرنده 104142 آموزش مجازی پرورش دهنده خرما 495,000 تومان
مكان گيرنده 104133 آموزش مجازی تکثیر کننده گیاهان باغی زراعی 495,000 تومان
مكان گيرنده 104106 آموزش مجازی زرشک کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104096 آموزش مجازی کاربر تغذیه کودی گلخانه های هیدروپونیک صیفی و گل 495,000 تومان
مكان گيرنده 104090 آموزش مجازی تولید کننده محصولات ارگانیک گلخانه ای 495,000 تومان
مكان گيرنده 104086 آموزش مجازی بسته بند مرکبات 495,000 تومان
مكان گيرنده 104065 آموزش مجازی تولید کننده تجاری شب بو 495,000 تومان
مكان گيرنده 104056 آموزش مجازی چای کار 495,000 تومان
مكان گيرنده 104039 آموزش مجازی کشت کار موز 495,000 تومان
مكان گيرنده 104019 آموزش مجازی طراح باغ های آروماتیک- معطر و شفابخش 495,000 تومان
مكان گيرنده 104014 آموزش مجازی طراح و مجری احداث گلخانه 495,000 تومان
مكان گيرنده 104004 آموزش مجازی تولید کننده نهال انجیر- قلمه ریشه دار 495,000 تومان
مكان گيرنده 103998 آموزش مجازی ناظر نخیلات 495,000 تومان
مكان گيرنده 103884 آموزش مجازی تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 495,000 تومان
مكان گيرنده 103877 آموزش مجازی تکنسین تولید گلخانه های آئروپونیک 495,000 تومان
مكان گيرنده 103863 آموزش مجازی تکنسین تغذیه و بهداشت باغات 495,000 تومان
مكان گيرنده 103852 آموزش مجازی متصدي کنترل آفات و بیماري هاي توت 495,000 تومان
مكان گيرنده 103828 آموزش مجازی تکنسین توتستان 495,000 تومان
مكان گيرنده 103818 آموزش مجازی تکنسین تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 495,000 تومان
مكان گيرنده 103806 آموزش مجازی تکنسین باغات مناطق معتدله 495,000 تومان
مكان گيرنده 102667 آموزش مجازی متصدی آنالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی-پیشرفته 895,000 تومان
مكان گيرنده 102663 آموزش مجازی مدیر كارخانه فرآورده های گیاهان دارویی- پیشرفته 895,000 تومان
مكان گيرنده 102650 آموزش مجازی متصدی آنالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی-مقدماتی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102645 آموزش مجازی مدیر کارخانه فرآورده های گیاهان دارویی-مقدماتی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102627 آموزش مجازی كارشناس آناليز كيفي و كمي مواد موثره گياهان دارويي-پیشرفته 895,000 تومان
مكان گيرنده 102609 آموزش مجازی تهيه مواد اوليه دارويي -گياهي - معدني و حيواني از بازار 895,000 تومان
مكان گيرنده 102573 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102567 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی مریم گلی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102552 آموزش مجازی کشت بابونه 895,000 تومان
مكان گيرنده 102542 آموزش مجازی تولید کننده گل های دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102536 آموزش مجازی کشت گلرنگ 895,000 تومان
مكان گيرنده 102521 آموزش مجازی تولید کننده بذر گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102515 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی گل همیشه بهار 895,000 تومان
مكان گيرنده 102509 آموزش مجازی مروج کشت گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102467 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 895,000 تومان
مكان گيرنده 102445 آموزش مجازی كنترل كننده آفات و بيماري هاي گياهان دارويي در مزرعه و انبار 895,000 تومان
مكان گيرنده 102439 آموزش مجازی تکثیر و پرورش جوجوبا 895,000 تومان
مكان گيرنده 102354 آموزش مجازی عشاب 895,000 تومان
مكان گيرنده 102338 آموزش مجازی کاربر واحد خشک کن گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102323 آموزش مجازی پرورش گیاه دارویی زرین گیاه 895,000 تومان
مكان گيرنده 102313 آموزش مجازی پرورش مورينگا 895,000 تومان
مكان گيرنده 102248 آموزش مجازی پرورش سالیکورنیا 895,000 تومان
مكان گيرنده 102235 آموزش مجازی تکثیر و پرورش گل یاسمن 895,000 تومان
مكان گيرنده 102204 آموزش مجازی مدیریت تلفیقی آفات گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102190 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی اکلیل الملک 895,000 تومان
مكان گيرنده 102156 آموزش مجازی مسئول بهداشت و حفاظت فنی درواحدهای فرآوری گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102152 آموزش مجازی پرورش دهنده گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102104 آموزش مجازی فروشنده عرقیات گیاهی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102084 آموزش مجازی فروشنده زیره 895,000 تومان
مكان گيرنده 102077 آموزش مجازی فروشندگی زعفران 895,000 تومان
مكان گيرنده 102072 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی خرنوب 895,000 تومان
مكان گيرنده 102062 آموزش مجازی فروشندگی سدر 895,000 تومان
مكان گيرنده 102055 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی چای قرمز 895,000 تومان
مكان گيرنده 102042 آموزش مجازی فروشندگي حنا 895,000 تومان
مكان گيرنده 102036 آموزش مجازی کارشناس بورس گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102032 آموزش مجازی تولید کننده گیاهان دارویی برگی 895,000 تومان
مكان گيرنده 102012 آموزش مجازی فروشنده گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 101972 آموزش مجازی انباردار مواد موثره گیاهان دارویی 895,000 تومان
مكان گيرنده 101951 آموزش مجازی کشت گیاه دارویی آویشن 895,000 تومان
مكان گيرنده 101940 آموزش مجازی انباردار گیاهان دارویی 895,000 تومان