0
021284284

لیست دوره های بهداشت و ایمنی

لیست دوره های بهداشت و ایمنی + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی PBA مدیریت موفق در کلینیک 66837 آموزش مجازی PBA مدیریت موفق در کلینیک 899,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس سم شناسی 882 آموزش مجازی کارشناس سم شناسی 595,000 تومان
آموزش مجازی بهداشت مادر و کودک 3136 آموزش مجازی بهداشت مادر و کودک 399,000 تومان
آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار 69414 آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار 699,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ بافت عمقی 69306 آموزش مجازی ماساژ بافت عمقی 699,000 تومان
آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق 69583 آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق 699,000 تومان
آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی 75245 آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی 699,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس تغذیه 74956 آموزش مجازی کارشناس تغذیه 699,000 تومان
آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق 69539 آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق 799,000 تومان
آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای 69439 آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای 699,000 تومان
آموزش مجازی دستیار قفسه چینی دارو 69417 آموزش مجازی دستیار قفسه چینی دارو 697,000 تومان
آموزش مجازی افسر HSE در پروژه های نفتی 69348 آموزش مجازی افسر HSE در پروژه های نفتی 696,000 تومان
آموزش مجازی راننده امدادگر 69344 آموزش مجازی راننده امدادگر 695,000 تومان
آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه 69341 آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه 695,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ تای 69309 آموزش مجازی ماساژ تای 699,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ آروماتراپی 69303 آموزش مجازی ماساژ آروماتراپی 799,000 تومان
آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 69325 آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 695,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ سوئدی 69293 آموزش مجازی ماساژ سوئدی 699,000 تومان
آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 69297 آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 699,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ شیاتسو (فشاری) 69280 آموزش مجازی ماساژ شیاتسو (فشاری) 699,000 تومان
آموزش مجازی کاربر ماساژ 69258 آموزش مجازی کاربر ماساژ 799,000 تومان
آموزش مجازی ایمنی در انبارها 4078 آموزش مجازی ایمنی در انبارها 390,000 تومان
آموزش مجازی آمار و بایگانی مدارک پزشکی 15388 آموزش مجازی آمار و بایگانی مدارک پزشکی 390,000 تومان
آموزش مجازی مزاج شناسی 28476 آموزش مجازی مزاج شناسی 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی با ساخت عینک 29793 آموزش مجازی آشنایی با ساخت عینک 390,000 تومان
آموزش مجازی بهداشت و ایمنی در محیط کار 12006 آموزش مجازی بهداشت و ایمنی در محیط کار 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار 12010 آموزش مجازی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار 390,000 تومان
آموزش مجازی بهداشت و سلامت مواد غذایی 16123 آموزش مجازی بهداشت و سلامت مواد غذایی 390,000 تومان
آموزش مجازی سیاست های کلی سلامت 69580 آموزش مجازی سیاست های کلی سلامت 390,000 تومان
آموزش مجازی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت 69433 آموزش مجازی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت 390,000 تومان
آموزش مجازی سرپرست خدمات و ضایعات 69551 آموزش مجازی سرپرست خدمات و ضایعات 390,000 تومان
آموزش مجازی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده 69410 آموزش مجازی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده 390,000 تومان
آموزش مجازی سیاست های کلی سازمان 69246 آموزش مجازی سیاست های کلی سازمان 390,000 تومان
آموزش مجازی کارگر لنژری _ رختشوی خانه بیمارستان 69548 آموزش مجازی کارگر لنژری _ رختشوی خانه بیمارستان 390,000 تومان
آموزش مجازی بازرسی بر مبنای ریسک 69364 آموزش مجازی بازرسی بر مبنای ریسک 390,000 تومان
آموزش مجازی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم 69234 آموزش مجازی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم 390,000 تومان
آموزش مجازی منشی پزشکی درجه یک 69351 آموزش مجازی منشی پزشکی درجه یک 390,000 تومان
آموزش مجازی منشی پزشکی درجه دو 69347 آموزش مجازی منشی پزشکی درجه دو 390,000 تومان
آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی 69216 آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی 390,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه 69524 آموزش مجازی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول لنژری - رختشوی خانه بیمارستان 69543 آموزش مجازی مسئول لنژری - رختشوی خانه بیمارستان 390,000 تومان
آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله 69228 آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله 390,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی 69521 آموزش مجازی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی 390,000 تومان
آموزش مجازی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 69487 آموزش مجازی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 390,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ کمپرس گیاهی 69320 آموزش مجازی ماساژ کمپرس گیاهی 390,000 تومان
آموزش مجازی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST 69324 آموزش مجازی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول حفاظت و ایمنی 69488 آموزش مجازی مسئول حفاظت و ایمنی 390,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ سنگ 69285 آموزش مجازی ماساژ سنگ 390,000 تومان
آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار فناوری اطلاعات 69473 آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار فناوری اطلاعات 390,000 تومان
آموزش مجازی پدافند غیر عامل در صنایع 69273 آموزش مجازی پدافند غیر عامل در صنایع 390,000 تومان
آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار ماشین آلات کشاورزی 69460 آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار ماشین آلات کشاورزی 390,000 تومان
آموزش مجازی سیاست های کلی جمعیت 69253 آموزش مجازی سیاست های کلی جمعیت 390,000 تومان
آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار صنایع دستی، چوب ، سفال، فلز 69436 آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار صنایع دستی، چوب ، سفال، فلز 390,000 تومان
آموزش مجازی رعایت HSE درمحیط کار زیست فناوری 69438 آموزش مجازی رعایت HSE درمحیط کار زیست فناوری 390,000 تومان
آموزش مجازی رعایت الزامات HSE درمحیط کار بهداشت و ایمنی 69573 آموزش مجازی رعایت الزامات HSE درمحیط کار بهداشت و ایمنی 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی 69557 آموزش مجازی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی 390,000 تومان
آموزش مجازی پاکبان 69554 آموزش مجازی پاکبان 390,000 تومان
آموزش مجازی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته 69529 آموزش مجازی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته 390,000 تومان
آموزش مجازی رفتار شناسی حریق 69532 آموزش مجازی رفتار شناسی حریق 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 69376 آموزش مجازی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 390,000 تومان
آموزش مجازی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه 69386 آموزش مجازی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه 390,000 تومان
آموزش مجازی بازرس ایمنی ساختمان 69381 آموزش مجازی بازرس ایمنی ساختمان 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی 69372 آموزش مجازی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی 390,000 تومان
آموزش مجازی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار 69338 آموزش مجازی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار 390,000 تومان
آموزش مجازی مسئول بهداشت کار 69334 آموزش مجازی مسئول بهداشت کار 390,000 تومان
آموزش مجازی پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 69330 آموزش مجازی پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت HSE در امور پژوهشی و آزمایشگاهی 69286 آموزش مجازی مدیریت HSE در امور پژوهشی و آزمایشگاهی 390,000 تومان
آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش 66907 آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش 390,000 تومان
آموزش مجازی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار-بخش خدمات 69294 آموزش مجازی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار-بخش خدمات 390,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ شمع 69317 آموزش مجازی ماساژ شمع 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 1198 آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی سبک زندگی طبیعی و سبز 69239 آموزش مجازی سبک زندگی طبیعی و سبز 390,000 تومان