×

دوره آموزشی غیر حضوری بهداشت و سلامت به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
66909 PBA فنون مذاکره و زبان بدن 300 637500
66907 PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش 300 625000
66904 PBA مدیریت استراتژیک در زندگی 300 637500
66896 PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران 300 600000
66871 PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان 300 600000
66869 PBA مدیریت بهداشت 300 650000
66865 PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی 300 600000
66860 PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانی 300 637500
66846 PBA مدیریت مهارت زندگی 300 612500
66844 PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان 300 618750
66837 PBA مدیریت موفق در کلینیک 300 606250
35052 دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه 75 247500
29793 دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک 50 331250
28476 دوره آموزشی مزاج شناسی 80 247500
22782 دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی 50 246250
16200 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی 300 481250
16123 دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی 60 248125
15388 دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی 98 335000
15200 دوره آموزشی حشره شناسی 60 263125
12052 دوره آموزشی ارگونومی 35 247875
12010 دوره آموزشی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار 60 244375
12006 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار 50 244375
3136 دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک 50 246875
1198 مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001 30 298750
975 دوره آموزشی بهداشت روانی 50 247500
882 دوره آموزشی کارشناس سم شناسی 60 247500
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟