در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284

لیست دوره های بهداشت و ایمنی

لیست دوره های بهداشت و ایمنی + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار 69414 آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار 699,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ بافت عمقی (Deep Tissue) 69306 آموزش مجازی ماساژ بافت عمقی (Deep Tissue) 599,000 تومان
آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق 69583 آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق 699,000 تومان
مكان گيرنده 75245 آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی 699,000 تومان
مكان گيرنده 74956 آموزش مجازی کارشناس تغذیه 699,000 تومان
مكان گيرنده 69539 آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق 799,000 تومان
مكان گيرنده 69439 آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت،بهداشت، ایمنی محیط کار خدمات تغذیه ای 599,000 تومان
مكان گيرنده 69430 آموزش مجازی امدادگر حوادث 699,000 تومان
مكان گيرنده 69417 آموزش مجازی دستیار قفسه چینی دارو 697,000 تومان
مكان گيرنده 69348 آموزش مجازی افسر HSE پروژه های نفتی 696,000 تومان
مكان گيرنده 69344 آموزش مجازی راننده امدادگر 695,000 تومان
مكان گيرنده 69341 آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه 595,000 تومان
مكان گيرنده 69309 آموزش مجازی ماساژ تای 599,000 تومان
مكان گيرنده 69303 آموزش مجازی ماساژ آروماتراپی 599,000 تومان
مكان گيرنده 69325 آموزش مجازی بکارگیری HSE صنایع (پیشرفته) 595,000 تومان
مكان گيرنده 69293 آموزش مجازی ماساژ سوئدی 699,000 تومان
مكان گيرنده 69297 آموزش مجازی بکارگیری HSE صنایع (مقدماتی) 599,000 تومان
مكان گيرنده 69280 آموزش مجازی ماساژ شیاتسو (فشاری) 599,000 تومان
مكان گيرنده 69258 آموزش مجازی کاربر ماساژ 799,000 تومان