0
021284284

لیست دوره های آموزش مجازی معماری و عمران

آموزش مجازی معماری و عمران + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی 1713 آموزش مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی 695,000 تومان
آموزش مجازی حمل و نقل همگانی 15193 آموزش مجازی حمل و نقل همگانی 395,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت و نگهداری راه 15173 آموزش مجازی مدیریت و نگهداری راه 595,000 تومان
آموزش مجازی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین 15169 آموزش مجازی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین 595,000 تومان
آموزش مجازی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل 15165 آموزش مجازی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل 595,000 تومان
آموزش مجازی DBA گرایش عمران و معماری 31557 آموزش مجازی DBA گرایش عمران و معماری 1,899,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و تجهیز هتل 20622 آموزش مجازی طراحی و تجهیز هتل 595,000 تومان
آموزش مجازی مهندسی ترافیک 15161 آموزش مجازی مهندسی ترافیک 595,000 تومان
آموزش مجازی MBA گرایش عمران و معماری 31554 آموزش مجازی MBA گرایش عمران و معماری 999,000 تومان
آموزش مجازی تقاضا در حمل و نقل 15157 آموزش مجازی تقاضا در حمل و نقل 395,000 تومان
آموزش مجازی برنامه ریزی حمل و نقل 15152 آموزش مجازی برنامه ریزی حمل و نقل 495,000 تومان
آموزش مجازی تحلیل سیستم های حمل و نقل 15148 آموزش مجازی تحلیل سیستم های حمل و نقل 595,000 تومان
آموزش مجازی متره و برآورد 14155 آموزش مجازی متره و برآورد 395,000 تومان
آموزش مجازی نقشه برداری 13179 آموزش مجازی نقشه برداری 595,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار سیف 915 آموزش مجازی نرم افزار سیف 595,000 تومان
آموزش مجازی شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 54892 آموزش مجازی شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 699,000 تومان
آموزش مجازی دکوراسیون داخلی 12973 آموزش مجازی دکوراسیون داخلی 899,000 تومان
آموزش مجازی تاسیسات برودتی 10910 آموزش مجازی تاسیسات برودتی 699,000 تومان
آموزش مجازی تاسیسات حرارتی 10904 آموزش مجازی تاسیسات حرارتی 699,000 تومان
آموزش مجازی تکنولوژی بتن مقدماتی 15295 آموزش مجازی تکنولوژی بتن مقدماتی 696,000 تومان
آموزش مجازی اصول ساخت و ساز مسکونی  7898 آموزش مجازی اصول ساخت و ساز مسکونی  699,000 تومان
آموزش مجازی طراحی سازه ها با SAP 14396 آموزش مجازی طراحی سازه ها با SAP 695,000 تومان
آموزش مجازی تحلیل سازه 7900 آموزش مجازی تحلیل سازه 799,000 تومان
آموزش مجازی مدل سازی و ابعاد سازه 7902 آموزش مجازی مدل سازی و ابعاد سازه 799,000 تومان
آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری 7769 آموزش مجازی طراحی محیط زیست شهری 699,000 تومان
آموزش مجازی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای 40083 آموزش مجازی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای 795,000 تومان
آموزش مجازی تری دی مکس  3D MAX 643 آموزش مجازی تری دی مکس 3D MAX 699,000 تومان
آموزش مجازی گره چینی 15401 آموزش مجازی گره چینی 390,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار Civil 3D 14169 آموزش مجازی نرم افزار Civil 3D 390,000 تومان
آموزش مجازی طراحی ساختمان با اسکچاپ 14394 آموزش مجازی طراحی ساختمان با اسکچاپ 390,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار لومیون 14320 آموزش مجازی نرم افزار لومیون 390,000 تومان
آموزش مجازی فناوری های نوین ساختمانی 9636 آموزش مجازی فناوری های نوین ساختمانی 390,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و تجهیز موزه 20626 آموزش مجازی طراحی و تجهیز موزه 390,000 تومان
آموزش مجازی کار با نرم افزار آرشیکد 9283 آموزش مجازی کار با نرم افزار آرشیکد 390,000 تومان
آموزش مجازی تکنولوژی بتن پیشرفته 15309 آموزش مجازی تکنولوژی بتن پیشرفته 390,000 تومان
آموزش مجازی نقشه برداری با لند دسکتاپ 14402 آموزش مجازی نقشه برداری با لند دسکتاپ 390,000 تومان
آموزش مجازی اصول و مکانیک خاک 7896 آموزش مجازی اصول و مکانیک خاک 390,000 تومان
آموزش مجازی طراحی سازه های فولادی 12085 آموزش مجازی طراحی سازه های فولادی 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندسی محیط زیست 12049 آموزش مجازی مهندسی محیط زیست 390,000 تومان
آموزش مجازی ترمیم بتن 7890 آموزش مجازی ترمیم بتن 390,000 تومان
آموزش مجازی محاسبات ساخت و ساز 7894 آموزش مجازی محاسبات ساخت و ساز 390,000 تومان
آموزش مجازی بتن برای سازه های زیرزمینی 7753 آموزش مجازی بتن برای سازه های زیرزمینی 390,000 تومان