0
021284284

لیست دوره های برق و الکترونیک

لیست دوره های برق و الکترونیک + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی برق صنعتی 16173 آموزش مجازی برق صنعتی 595,000 تومان
آموزش مجازی طراحی پست های برق 15782 آموزش مجازی طراحی پست های برق 595,000 تومان
آموزش مجازی پروتل DXP 14355 آموزش مجازی پروتل DXP 595,000 تومان
آموزش مجازی اتوکد الکتریکال 14199 آموزش مجازی اتوکد الکتریکال 596,000 تومان
آموزش مجازی میکروکنترلر AVR 14166 آموزش مجازی میکروکنترلر AVR 595,000 تومان
آموزش مجازی موتورهای دی سی 10888 آموزش مجازی موتورهای دی سی 595,000 تومان
آموزش مجازی اندازه گیری الکتریکی 10884 آموزش مجازی اندازه گیری الکتریکی 595,000 تومان
آموزش مجازی مدار منطقی 9613 آموزش مجازی مدار منطقی 595,000 تومان
آموزش مجازی آنالیز مدار 7906 آموزش مجازی آنالیز مدار 499,000 تومان
آموزش مجازی نقشه کشی و سیم کشی برق ساختمان 447 آموزش مجازی نقشه کشی و سیم کشی برق ساختمان 595,000 تومان
آموزش مجازی الکترومغناطیس 1876 آموزش مجازی الکترومغناطیس 495,000 تومان
آموزش مجازی مکاترونیک 14639 آموزش مجازی مکاترونیک 595,000 تومان
آموزش مجازی کنترل کننده های منطقی پی ال سی 1719 آموزش مجازی کنترل کننده های منطقی پی ال سی 595,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و ساخت تابلو روان 20437 آموزش مجازی طراحی و ساخت تابلو روان 595,000 تومان
آموزش مجازی اتوماسیون و ابزار دقیق 655 آموزش مجازی اتوماسیون و ابزار دقیق 595,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار دیگسایلنت 27312 آموزش مجازی نرم افزار دیگسایلنت 699,000 تومان
آموزش مجازی سیستم های مخابراتی 15458 آموزش مجازی سیستم های مخابراتی 699,000 تومان
آموزش مجازی رباتیک Robotics 7513 آموزش مجازی رباتیک Robotics 695,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار اسپایس 57232 آموزش مجازی نرم افزار اسپایس 390,000 تومان
آموزش مجازی سیستم های برقی جریان ضعیف 15451 آموزش مجازی سیستم های برقی جریان ضعیف 390,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی 67663 آموزش مجازی طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندسی مالی و مدیریت ریسک 442 آموزش مجازی مهندسی مالی و مدیریت ریسک 390,000 تومان
آموزش مجازی موتورهای الکتریکی ای سی 7771 آموزش مجازی موتورهای الکتریکی ای سی 390,000 تومان
آموزش مجازی مبانی دیجیتال 10902 آموزش مجازی مبانی دیجیتال 390,000 تومان
آموزش مجازی ای پلن الکتریک P8 14193 آموزش مجازی ای پلن الکتریک P8 390,000 تومان