×

دوره آموزشی غیر حضوری مربیگری و تدریس به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
75050دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningC200 590000
71965مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA200 500000
71964کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning295 750000
71957کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning250 740000
71951دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA200 680000
71953کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC250 690000
70393دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA296 730000
70378دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning104 540000
70262دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning80 490000
70259دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning80 500000
70217دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning64 490000
70209دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learningA186 650000
70200دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Training Mothers as Entrepreneur E-learning36 450000
70197دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning32 450000
70193دوره آموزشی دستیار اجرایی امور حقوقی Executive Assistant of Legal Affairs E-learning40 450000
70190دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Assistant of researcher E-learning169 550000
70187دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Preparing and Editing Proposal E-learning40 450000
70184دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning401 750000
70181دوره آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning268 730000
70178دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning124 590000
70172دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning90 490000
70165دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی trainer of preventing from Addiction and Other Social Injuries E-learning282 700000
70164دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Expert of nurturing creative children E-learning105 550000
70161دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Consultation for establishing institute E-learning69 460000
70158دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning135 570000
70155دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning82 490000
70152دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (Advanced Level) E-learning101 540000
70149دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning71 480000
70146دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Mobility intelligence consultant (for people with special and general needs) E-learning85 490000
70139دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning186 540000
70136دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning24 450000
70122دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learning200 570000
70119دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning18 450000
70116دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learning470000 390000
70113دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA200 600000
70110دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning84 510000
70107دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning126 650000
70104دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning198 690000
70098دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA50 480000
70093دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning20 450000
70090دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning260 650000
70087دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning100 550000
70082دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning155 580000
70079دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning100 540000
70076دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Techniques of editing Landscape E-learning57 470000
70073دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning90 500000
70070دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning22 450000
70067دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning120 570000
70064دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning40 450000
70059دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning35 450000
69867دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning50 480000
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB70 480000
33910دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learning98 510000
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learningB50 450000
9649دوره آموزشی مربیگری بدنسازی Bodybuilding Coaching E-learningA60 540000
7172دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning40 450000
2083دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) Educational Sciences (management & Educational Planning) E-learning50 470000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟