×

دوره آموزشی غیر حضوری مربیگری و تدریس به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
75050دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningC200 390000
71965مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA200 399000
71964کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning295 399000
71957کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning250 399000
71951دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA200 399000
71953کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC250 399000
70393دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learning296 510000
70378دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning104 398000
70262دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning80 418750
70259دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning80 412500
70217دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning64 490000
70209دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learningA186 500000
70200دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Training Mothers as Entrepreneur E-learning36 395000
70197دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning32 390000
70193دوره آموزشی دستیار اجرایی امور حقوقی Executive Assistant of Legal Affairs E-learning40 395000
70190دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Assistant of researcher E-learning169 550000
70187دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Preparing and Editing Proposal E-learning40 395000
70184دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning401 465000
70181دوره آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning268 510000
70178دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning124 480000
70172دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning90 395000
70165دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی trainer of preventing from Addiction and Other Social Injuries E-learning282 510000
70164دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Expert of nurturing creative children E-learning105 398000
70161دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Consultation for establishing institute E-learning69 390000
70158دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning135 480000
70155دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning82 390000
70152دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (Advanced Level) E-learning101 395000
70149دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning71 390000
70146دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Mobility intelligence consultant (for people with special and general needs) E-learning85 390000
70139دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning186 390000
70136دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning24 390000
70122دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learning200 400000
70119دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning18 390000
70116دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learning50 390000
70113دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA200 400000
70110دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning84 390000
70107دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning126 390000
70104دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning198 400000
70098دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learning50 390000
70093دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning20 390000
70090دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning260 510000
70087دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning100 420000
70082دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning155 465000
70079دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning100 398000
70076دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Techniques of editing Landscape E-learning57 390000
70073دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning90 395000
70070دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning22 390000
70067دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning120 460000
70064دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning40 295000
70059دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning35 290000
69867دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning50 390000
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB70 396250
33910دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learning98 399000
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learning50 397875
9649دوره آموزشی مربیگری بدنسازی Bodybuilding Coaching E-learning60 456250
7172دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning40 399000
2083دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) Educational Sciences (management & Educational Planning) E-learning50 396250
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟