0
021284284

لیست دوره های مربیگری و تدریس

لیست دوره های مربیگری و تدریس + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی مربی کارآفرینی کودک و نوجوان- سطح مقدماتی 54019 آموزش مجازی مربی کارآفرینی کودک و نوجوان- سطح مقدماتی 598,000 تومان
آموزش مجازی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 2083 آموزش مجازی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 595,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس آسیب های اجتماعی 70158 آموزش مجازی کارشناس آسیب های اجتماعی 699,000 تومان
آموزش مجازی مربی مهد کودک 70113 آموزش مجازی مربی مهد کودک 699,000 تومان
آموزش مجازی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی 70165 آموزش مجازی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی 899,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس پرورش کودکان خلاق 70164 آموزش مجازی کارشناس پرورش کودکان خلاق 699,000 تومان
آموزش مجازی مشاوره تاسیس آموزشگاه 70161 آموزش مجازی مشاوره تاسیس آموزشگاه 699,000 تومان
آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(پیشرفته) 70152 آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(پیشرفته) 795,000 تومان
آموزش مجازی تدوین کننده استاندارد آموزشی 70122 آموزش مجازی تدوین کننده استاندارد آموزشی 699,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت بر حوزه آزمون 70098 آموزش مجازی مدیریت بر حوزه آزمون 695,000 تومان
آموزش مجازی پداگوژی 70073 آموزش مجازی پداگوژی 699,000 تومان
آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان (سطح مقدماتی) 70149 آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان (سطح مقدماتی) 695,000 تومان
آموزش مجازی مربیگری خودشناسی- پیشرفته 71965 آموزش مجازی مربیگری خودشناسی- پیشرفته 699,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق 71964 آموزش مجازی کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق 899,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان 71957 آموزش مجازی کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان 899,000 تومان
آموزش مجازی مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته 71951 آموزش مجازی مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته 795,000 تومان
آموزش مجازی مددیار خانواده معتاد 70209 آموزش مجازی مددیار خانواده معتاد 799,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت اضطراب و بیان نافذ 70093 آموزش مجازی مدیریت اضطراب و بیان نافذ 390,000 تومان
آموزش مجازی تهیه و تدوین پروپوزال 70187 آموزش مجازی تهیه و تدوین پروپوزال 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت و دانش رفتار - ویژه مهارت آموزان 70262 آموزش مجازی مدیریت و دانش رفتار - ویژه مهارت آموزان 390,000 تومان
آموزش مجازی توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتی 70155 آموزش مجازی توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتی 390,000 تومان
آموزش مجازی مشاور هوش حرکتی - ویژه افراد با نیازهای خاص و عام 70146 آموزش مجازی مشاور هوش حرکتی - ویژه افراد با نیازهای خاص و عام 390,000 تومان
آموزش مجازی کارآفرین پروری مادران 70200 آموزش مجازی کارآفرین پروری مادران 390,000 تومان
آموزش مجازی تکنیک های تدوین چشم انداز 70076 آموزش مجازی تکنیک های تدوین چشم انداز 390,000 تومان
آموزش مجازی آزمونگر 70064 آموزش مجازی آزمونگر 390,000 تومان
آموزش مجازی مراقبت از آزمون 70136 آموزش مجازی مراقبت از آزمون 390,000 تومان
آموزش مجازی کتابدار 70259 آموزش مجازی کتابدار 390,000 تومان
آموزش مجازی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای 70119 آموزش مجازی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح سه 70110 آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح سه 390,000 تومان
آموزش مجازی کاربینی 70197 آموزش مجازی کاربینی 390,000 تومان
آموزش مجازی ماساژ ایرانی 69267 آموزش مجازی ماساژ ایرانی 390,000 تومان
آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح دو 70107 آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح دو 390,000 تومان
آموزش مجازی دستیار اجرایی امور حقوقی 70193 آموزش مجازی دستیار اجرایی امور حقوقی 390,000 تومان
آموزش مجازی برگزاری اردوی آموزشی 69828 آموزش مجازی برگزاری اردوی آموزشی 390,000 تومان
آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح یک 70104 آموزش مجازی مربی سواد آموزی - سطح یک 390,000 تومان
آموزش مجازی راننده وسایل نقلیه گردشگری 69934 آموزش مجازی راننده وسایل نقلیه گردشگری 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی 69867 آموزش مجازی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی 390,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان 71953 آموزش مجازی کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان 390,000 تومان
آموزش مجازی پژوهشگر ماهر 70184 آموزش مجازی پژوهشگر ماهر 390,000 تومان
آموزش مجازی پژوهشگر 70181 آموزش مجازی پژوهشگر 390,000 تومان
آموزش مجازی دستیار پژوهشگر 70190 آموزش مجازی دستیار پژوهشگر 390,000 تومان
آموزش مجازی بکارگیری امور حقوقی کودک 70178 آموزش مجازی بکارگیری امور حقوقی کودک 390,000 تومان
آموزش مجازی آفرینشگر 70172 آموزش مجازی آفرینشگر 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر مهد کودک 70090 آموزش مجازی مدیر مهد کودک 390,000 تومان
آموزش مجازی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 70087 آموزش مجازی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 390,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس آموزش 70082 آموزش مجازی کارشناس آموزش 390,000 تومان
آموزش مجازی سخنرانی حرفه ای 70079 آموزش مجازی سخنرانی حرفه ای 390,000 تومان
آموزش مجازی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی 70070 آموزش مجازی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی 390,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی درونی مراکز آموزشی 70059 آموزش مجازی ارزیابی درونی مراکز آموزشی 390,000 تومان