×

دوره آموزشی غیر حضوری مربیگری و تدریس به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
75050 دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningA 200 590000
71965 مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA 200 500000
71964 کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning 295 750000
71957 کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning 250 740000
71951 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA 200 680000
71953 کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC 250 690000
70393 دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA 296 730000
70378 دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning 104 540000
70262 دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning 80 490000
70259 دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning 80 500000
70217 دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning 64 490000
70209 دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learningA 186 650000
70200 دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Training Mothers as Entrepreneur E-learning 36 450000
70197 دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning 32 450000
70193 دوره آموزشی دستیار اجرایی امور حقوقی Executive Assistant of Legal Affairs E-learning 40 450000
70190 دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Assistant of researcher E-learning 169 550000
70187 دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Preparing and Editing Proposal E-learning 40 450000
70184 دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning 401 750000
70181 دوره آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning 268 730000
70178 دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning 124 590000
70172 دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning 90 490000
70165 دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی trainer of preventing from Addiction and Other Social Injuries E-learning 282 700000
70164 دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Expert of nurturing creative children E-learning 105 550000
70161 دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Consultation for establishing institute E-learning A 69 460000
70158 دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning 135 570000
70155 دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning 82 490000
70152 دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (Advanced Level) E-learning 101 540000
70149 دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning 71 480000
70146 دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Mobility intelligence consultant (for people with special and general needs) E-learning 85 490000
70139 دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning 186 540000
70136 دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning 24 450000
70122 دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learningA 200 570000
70119 دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning 18 450000
70116 دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learningA 50 470000
70113 دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA 200 600000
70110 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning 84 510000
70107 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning 126 650000
70104 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning 198 690000
70098 دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA 50 480000
70093 دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning 20 450000
70090 دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning 260 650000
70087 دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning 100 550000
70082 دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning 155 580000
70079 دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning 100 540000
70076 دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Techniques of editing Landscape E-learning 57 470000
70073 دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning 90 500000
70070 دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning 22 450000
70067 دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning 120 570000
70064 دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning 40 450000
70059 دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning 35 450000
69867 دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning 50 480000
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB 70 480000
33910 دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learningB 98 510000
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learningB 50 450000
9649 دوره آموزشی مربیگری بدنسازی Bodybuilding Coaching E-learningA 60 540000
7172 دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning 40 450000
2083 دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) Educational Sciences (management & Educational Planning) E-learning 50 470000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

آخرین دانلودهای رایگان