0
021284284

لیست دوره های آموزش مجازی شیمی و فیزیک

آموزش مجازی شیمی و فیزیک + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی فیزیک حالت جامد 7761 آموزش مجازی فیزیک حالت جامد 495,000 تومان
آموزش مجازی برق تاسیسات 10917 آموزش مجازی برق تاسیسات 390,000 تومان
آموزش مجازی شیمی مواد 7774 آموزش مجازی شیمی مواد 390,000 تومان
آموزش مجازی شیمی آلی 9638 آموزش مجازی شیمی آلی 390,000 تومان
آموزش مجازی رادیوشیمی و شیمی هسته‌ای 7763 آموزش مجازی رادیوشیمی و شیمی هسته‌ای 390,000 تومان