0
021284284

لیست دوره های صنایع و معادن

لیست دوره های صنایع و معادن + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی نقشه کشی صنعتی 647 آموزش مجازی نقشه کشی صنعتی 595,000 تومان
آموزش مجازی ماشین کاری 16365 آموزش مجازی ماشین کاری 595,000 تومان
آموزش مجازی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار 14943 آموزش مجازی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار 695,000 تومان
آموزش مجازی کالیبراسیون 14651 آموزش مجازی کالیبراسیون 499,000 تومان
آموزش مجازی نرم افزار PDMS 14226 آموزش مجازی نرم افزار PDMS 699,000 تومان
آموزش مجازی مهندسی تولید نفت 5886 آموزش مجازی مهندسی تولید نفت 698,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت تجهیزات در معدن 7737 آموزش مجازی مدیریت تجهیزات در معدن 695,000 تومان
آموزش مجازی سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور 10880 آموزش مجازی سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور 795,000 تومان
آموزش مجازی آمار و احتمالات مهندسی 12000 آموزش مجازی آمار و احتمالات مهندسی 390,000 تومان
آموزش مجازی صنایع غذایی 10893 آموزش مجازی صنایع غذایی 390,000 تومان
آموزش مجازی زمین شناسی اقتصادی 7751 آموزش مجازی زمین شناسی اقتصادی 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان 5883 آموزش مجازی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان 390,000 تومان
آموزش مجازی روابط صنعتی 12080 آموزش مجازی روابط صنعتی 390,000 تومان
آموزش مجازی کار با لیفتراک 2405 آموزش مجازی کار با لیفتراک 390,000 تومان
آموزش مجازی ریاضی مهندسی 9628 آموزش مجازی ریاضی مهندسی 390,000 تومان
آموزش مجازی کنترل صنعتی 10875 آموزش مجازی کنترل صنعتی 390,000 تومان
آموزش مجازی فلزکاری 12015 آموزش مجازی فلزکاری 390,000 تومان
آموزش مجازی عملیات حرارتی فولاد و چدن 7755 آموزش مجازی عملیات حرارتی فولاد و چدن 390,000 تومان
آموزش مجازی استخراج فلزات 12014 آموزش مجازی استخراج فلزات 390,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس مته ها 7749 آموزش مجازی کارشناس مته ها 390,000 تومان
آموزش مجازی بازرسی سندبلاست، رنگ و پوشش صنعتی 30367 آموزش مجازی بازرسی سندبلاست، رنگ و پوشش صنعتی 390,000 تومان