×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
66846دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning300 612500
65415مشاور خانواده Family counselor E-learning60 343750
63080روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learning70 286250
40564دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learning70 245000
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self-Knowledge Coaching E-learning70 246250
23334دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learning60 250000
16316دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learning55 244375
16049دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learning60 244375
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learning50 247875
10919دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک Childcare and childcare techniques E-learning45 244375
9569دوره آموزشی تمرکز حواس Mindfulness E-learning40 239125
9409دوره اموزشی ازدواج موفق successful marriage E-learning60 247875
9243دوره آموزشی تقویت مغز انسان Strengthen the human brain E-learning60 239125
9203دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی Strengthen memory and readability E-learning60 239125
7982دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی Elementary education curriculum E-learning60 247875
7980دوره آموزشی روانشناسی رشد Developmental Psychology E-learning40 239125
7978دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learning40 239125
7975دوره آموزشی کنترل خشم Anger control E-learning60 239125
7951دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning60 244375
7949دوره آموزشی روانشناسی بازی Game Psychology E-learning50 248125
7946دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning60 239375
7944دوره آموزشی روانسنجی Psychometric E-learning80 290625
7940دوره آموزشی اصول مشاوره Principles of counseling E-learning60 248125
7934دوره آموزشی روانشناسی یادگیری Learning Psychology E-learning50 239125
7932دوره آموزشی آسیب شناسی روانی Psychopathology E-learning50 239125
7930دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Educational Psychology E-learning50 238125
7879دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning40 247875
7877دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning50 239125
7875دوره آموزشی مهارت های زندگی Life Skills E-learning60 239125
7858دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learning60 239125
7856دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر Strengthen memory and concentration of thought E-learning50 239125
7168دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده Family Sociology E-learning40 239375
3552دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان Nurturing Talent in Children E-learning50 239125
2519دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد Addiction Psychology E-learning50 247500
2515دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ Child and Maturity Psychology E-learning60 236250
980دوره آموزشی روانشناسی ازدواج The Psychology of Marriage E-learning50 247500
975دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learning50 247500
972دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی Social Psychology E-learning50 247500
946دوره آموزشی روانشناسی عمومی General Psychology E-learning80 247500
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟