×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
66846 PBA مدیریت مهارت زندگی 300 612500
65415 مشاور خانواده 60 343750
63080 روانشناسی ورزشی 70 286250
40564 دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی 70 245000
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی 70 246250
23334 دوره آموزشی روانکاوی 60 250000
16316 دوره آموزشی مدیریت استرس 55 244375
16049 دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه 60 244375
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی 50 247875
10919 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک 45 244375
9569 دوره آموزشی تمرکز حواس 40 239125
9409 دوره اموزشی ازدواج موفق 60 247875
9243 دوره آموزشی تقویت مغز انسان 60 239125
9203 دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی 60 239125
7982 دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی 60 247875
7980 دوره آموزشی روانشناسی رشد 40 239125
7978 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن 40 239125
7975 دوره آموزشی کنترل خشم 60 239125
7951 دوره آموزشی روانشناسی کار 60 244375
7949 دوره آموزشی روانشناسی بازی 50 248125
7946 دوره آموزشی روانشناسی سیاسی 60 239375
7944 دوره آموزشی روانسنجی 80 290625
7940 دوره آموزشی اصول مشاوره 60 248125
7934 دوره آموزشی روانشناسی یادگیری 50 239125
7932 دوره آموزشی آسیب شناسی روانی 50 239125
7930 دوره آموزشی روانشناسی تربیتی 50 238125
7879 دوره آموزشی روانشناسی مدیریت 40 247875
7877 دوره آموزشی خودشناسی 50 239125
7875 دوره آموزشی مهارت های زندگی 60 239125
7858 دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب 60 239125
7856 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر 50 239125
7168 دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده 40 239375
3552 دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان 50 239125
2519 دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد 50 247500
2515 دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ 60 236250
980 دوره آموزشی روانشناسی ازدواج 50 247500
975 دوره آموزشی بهداشت روانی 50 247500
972 دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی 50 247500
946 دوره آموزشی روانشناسی عمومی 80 247500
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟