×

مقالات علمی و آموزشی اساتید همکار بنیاد

جناب آقای حسن مختاری

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > اساتید همکار بنیاد > جناب آقای حسن مختاری

جناب آقای حسن مختاری

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

نام استاد  همکار: حسن مختاریمدرک تحصیلی: کارشناسی ایمنی و پیشگیری از حریق و سوانحسوابق آموزشی و اجرایی:1- مولف کتاب مقاومت در برابر زلزله 13872-زلزله را بیشتر بشناسیم 13893- کنترل گزش جانوران زهردار4- شهر ایمن (آشنایی با نقاط امن در هنگام بروز زلزله) 13895- یاد بگیریم چگونه از حوادث جلوگیری کنم13906- مدرس دوره های عمومی و تخصصی جمعیت هلال احمر؛ مرکز بهداشت؛ مدارس و مهد کودکهای شهرستان سبزوار7- مدرس دوره های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار8- مدرس دوره های تخصصی مدیریت بحران شهرداری سبزوار9- کارمند سازمان آتش نشانی و  خدمات ایمنی شهرستان سبزوار10- رئیس ایستگاه های سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار11- کارشناس روابط عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار12- مدیر سایت سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار13- مسئول دفتر مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار14- کارشناس پیگیری سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار15- عضو کمیته آموزش سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار16- عضو کمیته فنی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار17- مسئول آموزش شهروندی شهرداری سبزوار18- عضو فعال مدیریت بحران شهرداری سبزوار19- سردبیر ماهنامه تخصصی آموزش شهروندی شهرداری سبزوار20- داوطلب متخصص و رابط سلامت ادارات

فرم ارسال سؤال برای استاد:

سایر اساتید ارجمند بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

جناب آقای محمود شریفی
جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)
جناب آقای علی اکبر صلاحی
دکتر سید علیرضا مرتضوی
جناب آقای حجت اله شریف زاده
جناب آقای مهدی اشرف تالش
جناب آقای محمد رحمانی
جناب آقای محمد مهدی واعظی نژاد
جناب آقای حسن مختاری
جناب آقای خالد دودمان
سرکار خانم سمیه خجیر
جناب آقای محمد ابراهیم زاده
جناب آقای ناجی حسن پور
جناب آقای حسین ملک زاده
جناب آقای بهنام معتمدی
جناب آقای سعید کمالی فر
جناب آقای سید محمد تقی فضل هاشمی
جناب آقای سید احمد فرزادیان
جناب آقای وحید درزی
جناب آقای محسن نوروزی
سرکار خانم مریم تقوی دوست
جناب آقای رضا سفید دشتی
جناب آقای سبحان طیبی
جناب آقای پژمان شیبانی اسفرجانی
جناب آقای علی اصغر علیپور شعاری
سرکار خانم ناهید زرین جویی
جناب آقای مهدی ابراهیم نژاد
جناب آقای مهران آقاپور جویباری
جناب آقای امید یحیی پور
جناب آقای علی ملک زاده

مدارک معتبر بین المللی:

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.