0
021284284
محتوای آموزش مجازی مدیریت
مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning

مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning

آموزش مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning روابط عمومی هنر برقراری ارتباط به جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مخاطبان و همچنین ایجاد زمینه ای برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطب ...
مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning

مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت روابط عمومی MBA – Public Relations Tendency E-learning

برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان و ایجاد تصاویر مناسب و مطلوب از سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و حتی افراد بدون در نظر گرفتن و بهره گیری از روابط عمومی حرفه‌ای، کاری نشدنی و نا ممکن است. اما در واقع روابط عمومی ...
فاقد تصویر شاخص

مدیر عامل حرفه ای Professional Managing Director E-learningA

از اهداف اصلی این دوره، آموزش مهارت و دانش به مدیران عامل به جهت ایجاد همترازی و هماهنگی عوامل موثر درونی یک سازمان یا کسب و کار می توان نام برد. در این دوره به صورت تخصصی وجامع به مفاهیم ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آموزشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد budgeting based on the function E-learningA

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عوامل «صرفه‌جویی» و «اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. این نظام بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می‌شود. در«کارایی» استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که «اثربخشی» با عملکرد مرتبط است. ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning

 از چالش های مدیران در سازمان ها، مدیریت و رهبری کارکنان می باشد. اگر کارکنان مناسب تر باشند، مدیران در کنترل و اداره مجموعه کاری از بعد منابع انسانی مشکلات ساده تری خواهند داشت ولی کارکنان نامناسب موجب هدر دادن ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 10015A

استاندارد ۱۰۰۱۵ ISO جهت طرحریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمانها میباشد. استقرار فرآیند آموزش بر اساس این استاندارد میتواند مؤثرترین راه در خصوص پایش و اندازهگیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد، چگونگی طرحریزی یک فرآیند چهار مرحله ...
فاقد تصویر شاخص

دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning

سوابق تحصیلی و آزمونهای استاندارد، گنجینه ای از اطلاعات مربوط به دانش آموزان ما و آنچه که در سیستم آموزشی نیاز دارند، ارائه می دهد. دانش داده می تواند به مربیان کمک کند تا بینش های ارزشمندی را از این ...
PBA مدیریت استراتژیک در زندگی

دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning

مدیریت استراتژیک در زندگی به انسان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود، به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می شود که فرد، ...
PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران

دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning

هدف دوره آموزشی مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران ایجاد رابطه بهتر و دوستانه بین کارمندان و رئیس می باشد. مهارت‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که اعضای یک تیم کاری و به ویژه رهبران گروه باید بیاموزند. هنگامی که رابطه‌ی ...
PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان

دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning

فرهنگ سازمانی نقش بسزایی در بهره وری بیمارستان ها دارد. موفقیت یا شکست برنامه ها و استراتژی های تغییر سازمانی تا حدود زیادی به فرهنگ سازمانی بستگی دارد. فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای موضوعی است که به تازگی در ...
1 2 3 16