0
021284284
محتوای آموزش مجازی مدیریت

MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning

دوره آموزشی MBA پیشرفته + مدرک فنی حرفه ای MBA پیشرفته The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning آموزش مجازی MBA پیشرفته : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان ...

مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA – سطح ۲ + مدرک فنی حرفه ای مدیریت کسب و کار MBA – سطح ۲ عنوان انگلیسی دوره در این محل قرار بگیرد آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA – سطح ...

مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA – سطح ۱ + مدرک فنی حرفه ای مدیریت کسب و کار MBA – سطح ۱ MBA level 1 -E-learning آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA – سطح ۱ : امکان ثبت ...

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای managing the Chain stores E-learning

دوره آموزشی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای + مدرک فنی حرفه ای managing the Chain stores آموزش مجازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ...

مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning

آموزش مدیریت تغییر و تحول سازمانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت تغییر و تحول سازمانی سازمان های موفق در جهان امروز سازمان هایی هستند که تغییر و تحول را در چارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند. همان طور ...

سرممیز داخلیInterior cooling E-learning

آموزش سرممیز داخلی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی سرممیز داخلی شغلی است که در گروه مهندسی صنایع که وظیفه مدیریت ممیزی داخلی و ارزیابی اثربخشی و کارایی سازمان را بعهده دارد و از عملکرد ممیزان داخلی را داشته ...

مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning

آموزش مدیر تضمین کیفیت : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیر تضمین کیفیت شغلی است در حوزه مدیریت و صنایع و شایستگی هایی از قبیل تعیین خواسته های مشتری ، تعیین اهداف کیفیت ، مدیریت فرآیند مشتری ، ...

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید Manager of Planning and Controlling production E-learningB

مدیر برنامه ریزی  و کنترل تولید شعلی است در حوزه مدیریت و صنایع که قادر به تدوین برنامه واحد تولیدی - ظرفیت سنجی- کنترل موجودی- برنامه ریزی منابع انسانی- برنامه ریزی جریان مواد و انبار و حمل و نقل- زمان بندی ...
کارآفرین Entrepreneur E-learning

کارآفرین Entrepreneur E-learning

کارآفرین کسی است که بتواند از عهده تشخیص فرصتهای شغلی جدید کسب و کار و ارایه ایده های جدید درآمدزا، تدابیر و روشهای کاربردی لازم جهت خود اشتغالی (تبدیل ایده به کالا یا خدمات و عرضه آنها توسط شخص کارآفرین) یا ...

سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید Supervisor of planning and controlling production E-learningA

سریرست برنامه ریزی و کنترل تولید شغلی است در حوزه مدیریت و صنایع که وظایف ییاده سازی سیستم تولید و فروش - ثبت فر آیند های تولید و مراحل انجام کار - زمان بندی کارگاهی  تولید- نظارت بر سیستم انبار ...
1 2 3 4 5 16