0
021284284
محتوای آموزش مجازی مربیگری و تدریس
2

مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA

دوره مربیگری خودشناسی مدیریت نمایشگاه بین المللی + مدرک معتبر مربیگری خودشناسی (به انگلیسی: Self-knowledge) اصطلاحی است در روانشناسی برای توصیف اطلاعات فردی و یا خود فرد و دانش فردی در مورد خود فرد.خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد خود و ...
1 2 3 4 5 57