0
021284284
محتوای آموزش مجازی مربیگری و تدریس

دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning

دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) + مدرک معتبر مدیریت مهارت و دانش رفتار ، شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی مبتنی بر مدیریت مهارت ،دانش و اندوخته های علمی و محیطی است که به ...

دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningA

نقاشی رنگ و روغن دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی نقاشی رنگ و روغن شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو, طراحی منظره, طراحی چهره, طراحی آناتومی و فیگور, ...

مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA

دوره مربیگری خودشناسی مدیریت نمایشگاه بین المللی + مدرک معتبر مربیگری خودشناسی (به انگلیسی: Self-knowledge) اصطلاحی است در روانشناسی برای توصیف اطلاعات فردی و یا خود فرد و دانش فردی در مورد خود فرد.خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد خود و ...

کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning

کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق کودکان امروز، لازم است بزرگسالانی خلاق و مبتکر باشند؛ زیرا جهان به سرعت در حال تغییر و دگرگونی ...
tasavir site new

کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning

پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان : آموزش غیر حضوری و مدرک معتبر قابل ترجمه پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان و نوع آن تعیین کننده رشد و موفقیت آنها در آینده است. این پرورش در هر سنی باید متفاوت با سنین ...

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA

آموزش مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته زندگی مهارت هایی دارد که توانایی اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا او ...

کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC

پرورش مقدماتی کودک و نوجوان دوره مقدماتی + مدرک معتبر قابل ترجمه پرورش مقدماتی کودک و نوجوان، روش‌هایی دارد و مربیان و والدین را فرض است که با روش‌ها و آداب آن آشنا باشند. اما پیش از هر چیز باید ...

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA مدیر آموزش کسی است که علاوه بر مهارت کارشناس آموزش، بتواند از عهده برنامه ریزی آموزشی، طراحی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و آزمون و ارزشیابی پژوهش و تحقیق در ...

دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning

مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی استاندارد مهارتی ای است که تمامی کارکنان مربوط در آموزشگاه های حضوری یا مجازی باید آن را به دست ...

دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning

مدیریت دانش رفتار دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی مدیریت دانش رفتار مهارت و شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و در راستای ارتقاء سلامت، رضایت و نشاط شغلی، خوداتکایی و توانمندی برای تبدیل آموخته ها به ...
1 2 3 6