0
021284284

نکات مهم در عیب یابی شبکه های اینترنتی

منظور از عیب یابی شبکه چیست؟

عیب یابی شبکه، مجموع های از اقدامات و فرایندها برای شناسایی، تشخیص و حل مشکالت و مسائل در یک شبکه رایانهای است که یک فرایند سیستماتیک با هدف حل مشکالت و بازگرداندن عملیات شبکه به حالت عادی است. عیب یابی شبکه در درجه اول به وسیله مهندسان شبکه یا مدیران برای تعمیر یا بهینه سازی یک شبکه انجام میشود. بهطور کلی این عملیات برای بازیابی و ایجاد
اتصال شبکه یا اینترنت در گرههای شبکه است. برخی از فرایندهای عیبیابی شبکه عبارتاند از:
پیدا کردن و حل مشکالت و ایجاد اتصال اینترنت یا شبکه مربوط به یک رایانه یا دستگاه
پیکربندی مسیریاب، سوئیچ یا دستگاههای مدیریت شبکه
نصب کابلها یا دستگاههای بیسیم
بهروزرسانی سیستمعامل )firmware )مودم، سوئیچ، مسیریاب و…
پاکسازی ویروسها
افزودن، پیکربندی و نصب مجدد چاپگر شبکه

اولویت ها برای عیب یابی شبکه های رایانه ای:

عیبیابی اشکاالت سختافزاری به نرمافزاری
عیبیابی اشکاالت سیستمعامل به نرمافزارهای دیگر
اشکاالت تکرارشونده و عمومی
اشکاالت مشترک در کل شبکه به اشکاالت یک رایانه
عیبیابی نقاط گلوگاهی شبکه و نقاط آسیبپذیر

موارد قابل توجه:

راهکار حل مسئله باال به پایین در موارد کلی
صبوری و اجتناب از عجله
تحقیق و جستوجو درباره مشکل
توجه به محتویات حافظههای cache( حافظههای پنهان ممکن است نتایج عیبیابی را نادرست
نمایش دهد(
یافتن نقاط مشترک رایانه های هم شکل
نظارت دورهای
بررسی مجوزها و سطوح دسترسی سیستمعامل
ویروسیابی دورهای
مستندسازی در پایان کار

اهمیت عیب یابی شبکه های کامپیوتری:

همان‌طور که گفته شد، هدف اصلی استفاده از شبکه، بهبود روش‌های برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف مجموعه با یکدیگر و با مشتریان است. علاوه بر این، به طور معمول داده‌های مجموعه روی فضاهای مخصوص که برای ذخیره سازی اطلاعات در شبکه در نظر گرفته شده‌اند، ذخیره می‌شوند. در نتیجه اگر مشکلی در شبکه ایجاد شود، نه تنها ارتباطات تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه ممکن است دیوارهای امنیتی شبکه از بین رفته و راه برای ورود هکرها به سیستم باز شود!
 

جهت ثبت نام در دوره آموزش مجازی عیب یابی شبکه های اینترنتی با مشاورین ما در تماس باشید.
این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال میشود.
پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید
مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *