0
021284284

مدیر حسابداری فروش َSales Accounting Manager E-learningA

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد مـوثر در محـیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.
شغل مدیر حسابداری فروش درحوزه مالی و بازرگانی می باشـد کـه درآن شایـستگی هـایی از قبیـل :  بکارگیری آیین نامه های شغلی، تجزیه وتحلیل صورت های مالی ،تهیه وتنظیم قراردادهای فرو ش، تنظـیم صـورت حساب فروش،کنترل قیمت محصول فروش رفته وگزارش نویـسی رادارامـی باشـد وبامـشاغل حـسابداری فـروش ومدیریت فروش در ارتباط می باشد
v:99

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *