0
021284284

بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور) In-person marketer and salesman (visitor) E-learning

ویزیتوری شغلی است از حوزه مالی و بازرگانی ، این شغل وظایفی از قبیل: تجزیه و تحلیل بازار هدف، جذب و برقراری ارتباط مـوثر بـا مشتری، انجام مذاکرات فروش، بازاریابی و فروش بوسیله تلفن، نامه و اینترنت، مدیریت مـشتریان شـاکی،معترض و عـصبانی، اجـرای فرآیند کامل فروش را دارا می باشد و به ترتیب اولویتها و مدیریت شرکت یا سازمان خود در ارتباط می باشـد و همچنـین در بعـضی موارد با ارگانها و نهادهایی مانند: بانکها، بیمه ها، شهرداریها ، اداره بهداشت و درمان و سازمان بازرگانی در ارتباط است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *