0
021284284
محتوای آموزش مجازی ویژه اشتغال
رایانه کار جامع ویژه سازمان ها و ارگان ها ICDL special for organizations and organs E-learningA

ّICDL سازمان مهارت رایانه جامع ویژه سازمان ها و ارگان ها ICDL special for organizations and organs E-learningA

ICDL سازمان مهارت کامپیوتر الزامی در سازمان ها و ارگان ها ICDL سازمان مهارت کامپیوتر الزامی در سازمان ها و ارگان ها​ دوره ای است که میتواند به کلیه نیاز مدیر یک سازمان برای ارائه آموزش به پرسنل خویش پاسخ ...

مددکار اجتماعی social worker E-learningA

مددکار اجتماعی : دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی و قابل ترجمه رسمی مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به ...

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA مدیر آموزش کسی است که علاوه بر مهارت کارشناس آموزش، بتواند از عهده برنامه ریزی آموزشی، طراحی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و آزمون و ارزشیابی پژوهش و تحقیق در ...

دوره آموزشی مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت property buying and selling Adviser in internet E-learningA

آموزش مشاوره خرید و فروش املاک در اینترنت : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مشاوره خرید و فروش املاک در اینترنت مشاوره خرید و فروش املاک در اینترنت در حوزه خدمات آموزشی می باشد و شایستگی هایی ...

دوره آموزشی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده Planner of family Social- Economic Affairs E-learning

برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده شغلی است در حوزه خدمات آموزشی که شایستگی هایی از قبیل مدیریت در خانواده، تنظیم بودجه در خانواده و ...

دوره آموزشی تند خوانی skimming E-learning

تندخوانی دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی تندخوانی و تندخوان کسی است که بتواند بر مهارت های سریع خوانی ، فن مطالعه ، تقویت حافظه ، بکارگیری تکنیک تند خوانی در مدیریت ، مطالعه با انعطاف ، ...

دوره آموزشی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر Verbal warning in the field of commanding the obligatory and refraining from evil

تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی ب شرح ذیل ...

دوره آموزشی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم Instructor of Quran Reading and Fluent Reading E-learningA

مربی روخوانی و روانخوانی قرآن دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن از مشاغل تخصصی در حوزه خدمات آموزشی است که وظیفه آموزش روخوانی(آموزش خواندن درست و شمرده کلمات و عبارات آیات قرآن) ...

دوره آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم The reading and the Fluent Reading of the Holy Quran E-learning

روخوان و روانخوان قرآن کریم دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی روخوان و روانخوان قرآن کریم کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده تشخیص صداها و علائم ، تلفظ کلمات به ...

دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning

امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارها به شرح ذیل است : تبیین مبانی امر به ...
1 2 3 12