0
021284284
محتوای آموزش مجازی

زبان شناسی Linguistics E-learning

آموزش زبان شناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان شناسی زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد. در واقع، زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسش‌هایی بنیادین همچون «زبان چیست؟»، «زبان چگونه عمل می‌کند و از ...
1 2 3 135