0
021284284
محتوای آموزش مجازی
15241

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی Basic Accounting E-learning

دوره حسابداری مقدماتی + مدرک معتبر آموزش مجازی حسابداری مقدماتی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی حسابداری مقدماتی و اخذ مدرک معتبر حسابداری مقدماتی را به صورت ...
15200

دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning

آموزش حشره شناسی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حشره شناسی دوره آموزشی حشره شناسی به بررسی و مطالعه حشرات می‌پردازد. برای تجسم گستردگی حوزه حشره شناسی، کافی است بدانیم که بزرگ‌ترین شاخه جانوری شاخه بندپایان و ...
15193

دوره آموزشی حمل و نقل همگانی Public Transportation E-learning

آموزش حمل و نقل همگانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حمل و نقل همگانی شبکهٔ حمل‌ونقل عمومی عبارت است از خدمات حمل‌ونقل که در دسترس عموم قرار دارد. تفاوت خدمات حمل و نقل عمومی با روش‌هایی مانند تاکسی دربست، ...

دوره آموزشی تکنولوژی حمل و نقلTransportation technology E-learning

آموزش تکنولوژی حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی تکنولوژی حمل و نقل حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است، بنابراین نارسایی در حمل و نقل، رشد ...
15182

دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل Transport Economics E-learning

آموزش اقتصاد حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اقتصاد حمل و نقل هدف از دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل، آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم و ویژگیهای حمل و نقل، روشهای حمل و نقل سنتی و ...
15177 1

دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning

تحقیق در عملیات معمولا در قالب عناوینی چون علم مدیریت (Management Science)، روش های مقداری (Quantitative Methods)، تحلیل مقداری (Quantitative Analysis) و علم تصمیم گیری (Decision Science)نیز بیان می گردد. عبارت تحقیق در عملیات معمولاً به صورت مخفف OR نوشته ...
15173

دوره آموزشی مدیریت و نگهداری راه Managing and maintaining the roads E-learning

آموزش مدیریت و نگهداری راه: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت و نگهداری راه با توجه به اینکه سالیانه بخش عمده ای ازبودجه کشور صرف ترمیم بهسازی ،حفظ و نگهداری ازراهها می شود داشتن یک برنامه کاری ...
15152

دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین Planning transportation and application of land E-learning

آموزش برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین کاربری زمین و حمل و نقل دو روی یک سکه اند، تصمیم در یکی بر ...
15165

دوره آموزشی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل Basics of evaluating transportation projects E-learning

آموزش مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل برای بهبود و حل مسایل حمل و نقلی، گزینه های گوناگونی پیش روی کارشناسان خواهد بود که ...
15161

دوره آموزشی مهندسی ترافیک Traffic Engineering E-learning

آموزش مهندسی ترافیک: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مهندسی ترافیک مهندسی ترافیک گرایشی از رشته مهندسی عمران است که از تکنیک‌های مهندسی برای جابجایی موثر و ایمن مسافر و کالا بهره می‌گیرد. توجه این رشته از مهندسی عمدتاً ...
1 2 3 4 14