0
021284284
محتوای مقاله های کشاورزی و دامپروری
giyah shenasi

معرفی گیاه شناسی

منظور از گیاه شناسی چیست؟ گیاه شناسی شاخه‌ای از زیست شناسی است که با گیاهان سروکار دارد. که چند نوع گیاه وجود دارند؟ چگونه زندگی و رشد می‌کنند. چه طور نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان می‌دهند نسبت به ...
1 2 3 55