0
021284284

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی Preliminary application of governmental and financial regulations E-learning

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی و دولتی از شایستگی های حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی است و شامل : تبیین قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک مراجع قانوگذاری و انواع نظارت بر مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی و امور مالی(دریافت ها و درآمدها،پرداخت ها، هزینه ها، پیش پرداخت و علی الحساب)، تبیین قانون برنامه و بودجه، اعتبارات خارج از شمول،قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، تبیین قانون برگزاری مناقصات، آئین نامه اموال دولتی ،مالیات تکلیفی و قوانین برنامه بلند مدت ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد و با مشاغل حوزه اداری و مالی در ارتباط است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *