0
021284284

شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه Identifying the principles of open innovation in innovative businesses E-learning

شناسایی اصول نوآوری باز در کسب و کارهای نوآورانه از شایستگی های گروه امور مالی و بازرگانی می باشد و شامل کار های: بکارگیری اصول و فنون نوآوری باز و جمع سپاری، مدیریت نوآوری، طراحی مدل کسب وکار نوآوری محور، بررسی مبانی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربست مبانی پارک های علم و فناوری میباشد و با مشاغل مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآورانه در ارتباط است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *