0
021284284

سیستم های اعلام و اطفای حریق

                                                                                          سیستم های اعلام و اطفای حریق
دستورالعمل تاسیسات اطفاء حریق
گروه الف-ساختمان های مسکونی یک تا پنج سقف
تاسیسات مورد نیاز:
داخل هر یک از واحدها نصب یک عدد کپسول سه کیلوگرمی دی اکسید کربن یا یک عدد کپسول چهارکیلوگرمی پودرخشک همچنین در زیر زمین ها اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک از نوع اسپرینکلر (بارنده خودکار)و یک کپسول شش کیلوگرمی پودرخشک الزامی می باشد.در موتورخانه های مرکزی نصب کپسول متناسب با زیربنای موتورخانه کپسول آتش نشانی دی اکسیدکربن سه کیلوگرمی در کنار تابلو برق ضروری می باشد.در موتورخانه آسانسورها نصب یک عدد کپسول دی اکسیدکربن سه کیلوگرمی از دیگر الزامات رعایت ایمنی در ساختمان می باشد.
گروه ب-ساختمانهای مسکونی دارای پنج و شش وهفت سقف با زیربنای هزار تا پنج هزار مترمربع
تاسیسات مورد نیاز:
تاسیسات مورد نیاز این گروه علاوه بر موارد ذکر شده گروه الف باید شامل تاسیسات اطفاء ازنوع تر (جعبه آتش نشانی باشد)
برای ساختمانهای دارای هفت سقف علاوه بر سیستم تر اجرای لوله کشی سیستم خشک الزامی می باشد.
طراحی و اجرای شبکه آب آتش نشانی تر از نوع جعبه آتش نشانی با انشعابات حداقل یک اینچ مجهز به شیلنگ های لاستیکی فشارقوی ۴/۳ اینچ و تامین فشار حداقل ۲/۲ بار در سر نازل ها با دبی حداقل ۸-۱۰gpmبرای ساختمان های این گروه ضرورت دارد جنس لوله های شبکه آتش نشانی تر را باید از نوع فولادی گالوانیزه یا فولادی سیاه وزن متوسط مطابق ۲۴۴۰ DIN انتخاب نمود.ذخیره آب مورد نیاز سیستم اطفاء حریق در پشت بام یا پیلوت به نحوی که آب راکد نماند پمپ های آتش نشانی باید در نزدیکترین فاصله از منبع ذخیره آب نصب گردند.
گروه ج-ساختمان ها و یا مجتمع های مسکونی ۸ تا ۱۰ سقف
تاسیسات مورد نیاز:
تأسیسات اطفاء حریق و سیستمهای حفاظت و ایمن سازی مورد نیاز ساختمانهای گروه ج علاوه بر موارد ذکر شده در دو گروه الف و ب (نصب کپسولهای آتش نشانی و اجرای سیستم لوله کشی تر از نوع جعبه آتش نشانی) شامل الزام اجرای شبکه لوله کشی سیستم خشک (مستقل از شبکه NFPA مطابق با استانداردهای ، لوله کشی سیستم تر) میباشد. علاوه بر آن در این گروه از ساختمانها برای سیستم اطفاء حریق، تأمین برق اضطراری از طریق مولد برق الزامی است. مسئولیت طراحی سیستم های اطفاء حریق، محاسبات سایز لوله ها، تعیین تعداد رایزرها، دبی و هد پمپ ها، ظرفیت منابع ذخیره آب، انتخاب نوع و تعداد جعبه های آتش نشانی به عهده مهندس طراح تأسیسات ساختمان میباشد. مهندس طراح تأسیسات اطفاء حریق ساختمان، می باید با توجه به نیازهای فوق الذکر شبکه های لوله کشی تر و خشک را طراحی و سپس هد و دبی پمپ و حجم ذخیره آب مورد نیاز را با رعایت ضوابط و مقررات، طبق استانداردهای مربوط تعیین نماید.
گروه د-در ساختمان های عمومی تا ۶ سقف با زیربنای بیش از ۱۰۰۰ متر مربع
کلیه ساختمانهای عمومی کمتر از پنج طبقه (بالای پیلوت) با زیربنای بیش از هزار مترمربع تیپ با خطر کم در طبقه بندی آتش سوزی، نظیر سینماها، تئاترها، مراکز همایش، فروشگاههای بزرگ و بیمارستانها از جمله این ساختمانها میباشند.
تاسیسات مورد نیاز:
الف) سینماها و تئاترها و مراکز همایش و فروشگاههای بزرگ: در این ساختمانها علاوه بر نصب کپسولهای اطفاء حریق و اجرای شبکه لوله کشی سیستم تر از نوع جعبه آتشنشانی، طرح و اجرای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک (اسپرینکلر) و تأمین برق اضطراری جهت (سیستم اطفاء حریق) الزامی است. لازم به ذکر است سینماها و تئاترها با هر متراژی مشمولاین طرح میباشند.
ب) بیمارستانها، پاساژها و مراکز داد و ستد و انبارهای بزرگ: در این ساختمان ها علاوه بر نصب
کپسولهای اطفاء حریق، اجرای شبکه سیستم تر خشک و اطفاء حریق اتومات (اسپرینکلر) و همچنین تأمین برق اضطراری جهت سیستم اطفاء حریق الزامی میباشد.
ج) موزه ها و کتابخانه های عمومی بزرگ و سایتهای کامپیوتری:
در این ساختمانها به جز نصب کپسولهای اطفاء حریق و اجرای شبکه لوله کشی سیستم تر از نوع در قسمت اداری راهروها در قسمت مخازن کتب و سایت های کامپیوتری اجرای سیستم اطفاء اتوماتیک گازی مانند FM200 و یا آرگونایت ضروری می باشد.
۱-سیستمهای اطفاء حریق :
در این نوع ساختمان ها محاسبه و اجرای شبکه آتش نشانی از نوع تر مجهز به شیلنگ لاستیکی همچنین سیستم اسپرینکلر ضروری می باشد.
۲- جنس لوله های آتش نشانی:
جهت سیستم اطفاء حریق باید از لوله های فولادی اتصالات جوشی مطابق با DIN 2440 وزن متوسط استفاده شود.
۳-حجم منبع ذخیره آب و محل استقرار آن :
توسط مهندس طراح محاسبه می شود و با توجه به استانداردها نباید کمتر از ۲۴ متر مکعب باشد لوله ها باید در فصل سرما از یخ زدگی محافظت شود.
۴-مشخصات جعبه آتش نشانی و محل نصب آن ها:
باید در مکان مناسب و قابل دید و ۱۸۰ سانتی متری از کف تا بالای جعبه باشد.
۵-کپسول های آتش نشانی :نصب کپسول پودر ۶ کیلوگرمی و دی اکسید کربن ۳ کیلوگرمی در محل های لازم اتاق تابلو برق و موتورخانه های آسانسور ها الزامی می باشد.
سیستم پمپاژ آب آتش نشانی (بوستر پمپ) جهت پمپاژ آب لازم است از بوستر پمپ استفاده شود.
گروه ه-ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی ۱۰ تا۲۰ طبقه و ساختمان های عمومی بیش از ۶ سقف
نصب کپسول های آتش نشانی جعبه آش نشانی سیستم اتوماتیک اطفای حریق از نوع اسپرینکلر الزامی می باشد.
ملاحظات لازم در اجرای سیستم حریق اتوماتیک و نصب اسپرینکلر در ورودی واحدها و پارکینگ ها و مسیر رمپ در نظر گرفته شود.
الزامات بناها در اجرای سیستم اعلام حریق
کلیه بناها ی مسکونی با زیربنای بیش از ۱۰۰۰مترمربع یا پنج سقف با احتساب یا بدون احتساب زیرزمین و بیشتر ملزم به اجرا سیستم علام حریق از نوع اتومات می باشند.
کلیه بناها با کاربری آموزشی اداری تجاری خدمات عمومی خدمات درمانی بیمارستانی و مراکز تجمعی مانند مساجد سینماها آمفی تاترها کتابخانه ها ملزم به استفاده از سیستم علام حریق اتومات می باشند.
ضوابط طراحی و نصب آشکارسازها در سیستم اعلام حریق اتوماتیک
مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق (zone)
آگاهی سریع از محل حریق در هنگام آتش سوزی از اهمیت زیادی برخوردار است یک ساختمان به چندین zone تقسیم بندی میگردد zone به قسمت هایی گفته می شود که تحت پوشش تعدادی از آشکارسازها ی حریق قرار گرفته باشد.
نکاتی که باید در سیستم اعلام حریق اتوماتیک در نظر گرفته شود:
۱-مساحت هر منطقه zone نباید بیش از ۲۰۰۰ مترمربع باشد.
۲-یک منطقه zone نباید بیش از یک طبقه ساختمان را در برگیرد.
۳-حداکثرمساحت تحت پوشش هر حلقه حفاظتی در سیستم آدرس پذیر ۱۰۰۰۰ مترمربع است.
۴-شستی های فضای راه پله یک zone مستقل در نظر گرفته شود.
۵-فاصله جستجو برای پیدا کردن محل حریق نباید بیش از ۶۰متر طول باشد.
ضوابط طراحی آشکارسازهای اتومات و دستی سیستم اعلام حریق
شستی اعلام حریق به منظور آشکارسازی حریق و اعلام خطر بصورت دستی اهمیت دارد با فشردن شستی سیگنال به اعلام حریق ارسال وآژیر ها فعال می شوند.شستی ها باید به گونه ای نصب شوند که قابل دید باشند ارتفاع نصب آنها ۲۰+۱۴۰ سانتی متر از کف زمین می باشد. شستی های اعلام حریق باید در کنار درب های خروجی و راه پله های اظطراری نصب گردد.حداکثر فاصله رسیدن به شستی اعلام حریق نباید از ۳۰ متر تجاوز کند و در زیر زمین ها در محل ورودی رمپ هر راه پله نصب شستی ضروررت دارد.
آشکارساز اتومات سیستم اعلام حریق آشکارسازهای دودی smoke detector در اولویت می باشد و نصب آشکارساز حرارتی با توجه به شرایط محیط باید انجام پذیرد. حداکثر فضای تحت پوشش هر آشکارساز دودی ۱۰۰ مترمربع می باشد. حداکثر ارتفاع نصب آشکارساز های دودی ۵/۱۰ متر است حداکثر فاصله آشکارسازهای دودی از یکدیگر در سقف های صاف ۱۰ متر است.
برجستگی های سقف که از ۱۰درصد ارتفاع کل محیط بیشتر است بعنوان یک مانع در نظر گرفته در طرفین آن ها آشکارساز حریق نصب شود.
در فضاهایی با کاربری اتاق خواب هال پذیرایی پلکان راهروها فضای تقسیم بین واحدها موتورخانه آسانسور انباری سقف کاذب و … باید از آشکارساز دودی استفاده گردد.
نکات تکمیلی در اجرا سیستم های اعلام حریق اتومات در بناها:
در مجتمع های مسکونی ترجیحا ارتباط لازم جهت آگاهی نگهبان از وضعیت فعالیت سیستم اعلام حریق با استفاده از دستگاه تکرار شونده تامین گردد.
در کلیه سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر ضرورت دارد از چراغ (indicator remote) جهت راهنمایی افراد به محل خطر استفاده شود.
آشکارسازهایی که داخل سقف کاذب قرار می گیرند در مدل های متقارف و آدرس پذیر باید به چراغ نشان دهنده زیر سقف مجهز باشد.
نشان راهنمای نقشه های اعلام حریق:
دتکتورهای حرارتی ثابتhd
دتکتورهای حرارتی افزایشی rd
دکتورهای ترکیبی دودی حرارتی md
دتکتورهای گازی نشت گاز gd
دتکتورهای دودی sd
ریموت اندیکاتورL_E_D
شستی اعلام حریق f
مرکز اعلام حریق F.A.C.P
تکرار کننده اعلام حریقR.F.A
ایزولاتور ISO


جهت ثبت نام در آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


 
سیستم های اتوماتیک اطفاء به چند دسته تقسیم میشوند:
۱ -Wet pip
۲ -Dry pipe 3 -Alternate
۴ -Pre action
۵ -Deluge system
۶ -Halon system
۷-Foam system
سیستم کف foam:در این نوع کف عامل اصلی اطفاء حریق می باشد که در کارگاه های رنگ مواد نفتی و … استفاده میشود.
گاز halon :در این نوع گازهای هالون جهت اطفاءاستفاده میشود.
سیستم سیل آبی deluge :در این نوع آب افشان دارای یک نازل میباشد و از تمامی نازل های آب خارج میشود.
سیستم ترwit pipe:در این سیستم آب با فشار در تمامی لوله ها وجود داردو با فشار ثابت عمل میکند
سیستم تر dry pipe:در این سیستم آب تا پشت یک جک والو وجود دارد در این قسمت هوای با فشار بالا وجود داشته و بدین علت امکان حرکت آب به داخل هدر و آب افشان وجود ندارد.
سیستم متناوب Alternate :در این سیستم میتوان در هوای مساعد تابستان بهار پاییز بعنوان سیستم تر و در زمستان بعنوان سیستم خشک استفاده نمود.
سیستم پیش فعال pre action :این سیستم مانند dry pipe عمل کرده و قسمت بعد از کنترل والو بدون آب (خشک)است.
حریق های معمول به دو دسته تقسیم میشوند:
۱-حریق های دودزا
۲-حریق های شعله ور
اکثر تلفات جانی مربوط به حریق های دودزا میباشد.آمار ها نشان میدهد ۸۰%از حریق های خانگی در اماکن بدون سیستم اعلام حریق رخ داده است.
هدف از طراحی سیستم کشف و اعلام حریق این است که قبل از رسیدن حریق به شرایط غیر قابل کنترل حریق را تشخیص داده و اعلام نماید .
طبقه بندی انواع سیستم های اعلام حریق به شرح زیر میباشد:
۱-سیستم متعارف
۲-سیستم آدرس پذیر
۳-سیستم هوشمند
سیستم متعارف دارای مدار خطی معمولا زون کشف و اعلام آن از یکدیگر جدا میباشد.
اجزای مدار کشف حریق:دتکتور شستی رله مقاومت انتهایی میباشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *