0
021284284

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی Managing of cultural organizations E-learningB

فرهنگ یک جامعه عبارت است از افکار، عقاید، آرزوها، مهارت ها، اخلاقیات، ابزار و وسایل، امور مربوط به زیبایی و کارهای هنری، آداب و رسوم و موسسه هایی که افراد این اجتماع در میان آنها تولد یافته و رشد می کنند.سازمانهای موجود در جامعه علاوه بر انجام وظایف کلاسیک خود که تحقق بخشی به اهداف سازمان می باشد. به انجام فعالیت های دیگر نیز مکلف شده اند که اصطلاحاً این وظایف را مسئولیت اجتماعی و فرهنگی نام نهاده اند. لذا مدیران در کنار ایفای نقش تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری، نظارت و ارزیابی بایستی به مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی موجود در سازمان خود نیز توجه کافی معطوف دارند.
فرهنگ یک جامعه، روشنگر روح آن جامعه است و نمودها و فعالیت‌های فرهنگی به منزله پدیده‌ها و رفتارهایی است که روح از خود بروز می‌دهد. فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را شکل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی و … قدرتمند باشد، میان‌تهی خواهد شد. هرگاه جامعه‌ای وابستگی فرهنگی و یا گرایش به فرهنگ مخالف داشته باشد، به ناچار سایر ابعاد آن جامعه نیز به جانب مخالف گرایش پیدا کرده و بالاخره در آن مستهلک شده و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‌دهد؛ زیرا استقلال و موجودیت هر نهاد، گروه و جامعه‌ای از استقلال فرهنگ آن نشأت می‌گیرد و ساده‌اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان‌پذیر می‌باشد.از طرفی، حرکت به سوی مدیریت عملکرد امور فرهنگی دستگاه‌ها و نهادها و تأکید هرچه بیشتر بر اثربخشی هر برنامه در فعالیت امور فرهنگی، از مواردی است که باید در مسیر آن گام برداشت، در غیر این صورت نمی‌توان هیچ‌گونه پیشرفتی را در این زمینه انتظار داشت. همچنین هیچ‌گاه قضاوت شخصی افراد نمی‌تواند مدارک مناسبی برای ارزیابی یک فعالیت یا برنامه باشد.برای این منظور، لازم است مدیران با استفاده از فرآیند مدیریت عملکرد، آگاهانه به هدایت صحیح امور فرهنگی در مسیر پیشرفت برنامه‌ها و در جهت اهداف و استراتژی‌های مورد نظر سازمان عمل نمایند. موفقیت در اجرای این فرآیند به سنجش و ارزیابی‌های پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمان و اجزای آن بستگی دارد. البته اینها میسر نمی‌شود، مگر آنکه توجه شایانی به مقوله «مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی» مبذول گردد.
سرفصل های دوره مدیریت سازمانهای فرهنگی :
مقدمه‌ای بر مراحل اجرایی برنامه‌ریزی جامع فرهنگی
بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور
آسیب‌شناسی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ایران
مقدمه‌ای بر ضرورت‌های طراحی و توسعه مدیریت فرهنگی
بررسی و تحلیل روابط متقابل عناصر فرهنگی و متغیرهای اقتصادی در فرآیند توسعه
مدیریت تنوع فرهنگی مبتنی بر تئوری‌های سرمایه اجتماعی
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *