0
021284284

تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها Preparing and regulating the financial reports in cooperatives E-learning

تهیه و تنظیم گزارش های مالی از شایستگی های حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل کارهای به شرح ذیل می باشد، بکارگیری قوانین و مقررات مالی و حقوقی تعاونی ها ، تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر مالی مطابق با قوانین مالی و حقوقی بخش تعاون، تهیه تراز مالی و بستن حسابهای موقت و دائمی شرکت، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی به مدیران ، تهیه و تنظیم گزارش های مالی برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی و ارائه به مراجع دیصلاح در ا رتباط می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *