0
021284284
محتوای کشت آفتابگردان
کشت آفتابگردان

کشت آفتابگردان

مقدمه: گل‌های آفتاب گردان سریع رشد می‌کنند، قد بلندی دارند و بهترین راه جذب حیات وحش به باغچه‌تان هستند. همچنین کودکان در هر سنی که باشند این فعالیت باغبانی را دوست دارند و می‌توانند گام به گام شما را همراهی ...
آفتابگردان چگونه گیاهی است

آفتابگردان چگونه گیاهی است

آفتابگردان گیاهی است که وطن اصلی آن آمریکای مرکزی است و از آن جا به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. این گیاه در مجموع گرماپسند محسوب می شود و به صورت یکساله مورد کشت و کار قرار می گیرد. ...
دوره آموزشی کشت آفتابگردان  Sunflower Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت آفتابگردان Sunflower Cultivation E-learning

دوره آموزشی کشت آفتابگردان Sunflower Cultivation E-learning آموزش مجازی کشت آفتابگردان: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره کشت آفتابگردان و اخذ مدرک کشت آفتابگردان را به ...