0
021284284
محتوای مدیریت کشاورزی
هرس زمستانه

هرس زمستانه

هرس زمستانه به چه معناست؟ هرس به معنای حذف اندام‌های گیاه است تا به رشد، باروری و سلامت آن کمک بیشتری شود. هرس زمستانه هنگام خفتگی یا خواب زمستانه انجام می‌شود و به آن هرس سیاه نیز می‌گویند. مهم‌ترین قسمت ...
اصول کشاورزی ارگانیک و راهبرد توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران

اصول کشاورزی ارگانیک و راهبرد توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران

کشاورزی ارگانیک بر پایه اصول خاصی بنا نهاده شده است که آشنایی با این اصول جهت درک بهتر کشاورزی ارگانیک ضروری است این اصول اساس رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقای جهانی ...
کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک

چکیده از آن جا که علم پزشکی و سلامت در دنیا روز به روز رو به افزایش است و سطح اطلاعات مردم نیز بالا می رود؛ اولین چیزی که مورد توجه قرار م یگیرد مواد غذایی و تغذیه است و ...
مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می‌شود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع ...