0
021284284
محتوای داستان نویسی

دوره آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی Writing and Researching story E-learning

آموزش داستان نویسی و قصه پژوهی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی قصه یکی از میراث های کهن جامعه بشری است که در هر شرایط و روزگار، به نسل ها منتقل می شود. قصه، ...

مقاله آموزشی داستان نویسی برای انتشار

لسلی کاین از نویسندگان مطرح و به نام جهانی در یادداشتی از خود در وب سایت شخصی اش در مورد اینکه چگونه داستان نویسی در حد انتشار یک کتاب را تجربه کنیم به زبانی ساده و شیوایی ارایه نموده است ...