عضویت

محتوای تاریخچه موزه
طراحی و تجهیز موزه Museum Design And Equipment E-learning

طراحی و تجهیز موزه Museum Design And Equipment E-learning

طراحی و ساخت تجهیزات موزه طراحی موزه طراحی موزه مجموعه ای از اطلاعات تخصصی و استانداردهای خاص موزه یی است که بنا به موضوع هر موزه و نظرات کارفرما، با در نظر گرفتن اهداف هویدا یا پنهان موزه، در قالب ...
همه چیز در مورد موزه

همه چیز در مورد موزه

موزه بی شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است. فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد. پس فرهنگ. میراث هر قومی ...