0
021284284
محتوای بلدرچین
پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین

                                                                                ...
اطلاعات اولیه پرورش بلدرچین

اطلاعات اولیه پرورش بلدرچین

مقدمه: در سال های اخیر بلدرجین به عنوان یک پرنده اقتصادی در کشورهای بسیاری پرورش داده می شود. از گوشت وتخم این پرنده در تجارت استفاده می شود البته کسانی هستند که از آن به عنوان پرنده زینتی و حتی ...

دوره آموزشی پرورش بلدرچین Breeding Quail E-learning

بــِلدِرچین به گروه بزرگی شامل چندین سرده از پرندگان کوچک از راسته ماکیان‌سانان گفته می‌شود. این پرندگان شناخته‌شده‌ترین گونه‌های راستهٔ ماکیان‌سانان هستند. بلدرچین‌ها جثهٔ کوچک و خپلی دارند و زندگی بر روی زمین را ترجیح می‌دهند. از دانه‌ها و نیز ...