0
021284284
محتوای آموزش مجازی بهداشت و سلامت

متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA

دوره آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی از مشاغل ایمنی و بهداشت می باشد که وظایفی ازقبیل بررسی تجهیزات و توزیع خاموش کننده های دستی ، شارژ خاموش کننده ...
tasavir site new

دوره آموزشی کارشناس تغذیه nutritionist E-learning

آموزش کارشناس تغذیه : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کارشناس تغذیه انسان برای بقای خود نیازمند غذا است. خوردن یکی از نیازهای ذاتی بشر می باشد. داشتن تغذیه مناسب به طول عمر و سلامت جسمی و روحی ...
آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق

دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning

فرماندهی سوانح و حریق شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل کارهایی از قبیل بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار،مدیریت بحران و اجرای عملیات امداد در حوادث طبیعی،مدیریت بحران و اجرای عملیات امداد در حوادث صنعتی،مدیریت ...
سیاست های کلی سلامت

دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning

سیاست های کلی سلامت شایستگی در حوزه بهداشت و ایمنی است که کارهایی از قبیل پیشگیری از مخاطرات و الودگی های تهدید کننده سلامت، ارتقا شاخص های سلامت جامعه ، بکارگیری طب سنتی و اسلامی در برنامه های بهداشتی و ...
رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی ...
مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی

دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning

مسئول امحاء و دفع زباله بیمارستانی شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که فرد پس از گذراندن دوره آموزشی می تواند ازعهده شناخت بخش های بیمارستانی، مراکز درمانی ، آزمایشگاهی و زباله های مرتبط با آنهاو آموزش کارکنان مراکز ...
پاکبان

دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning

پاکبان یکی از مشاغل حوزه خدمات شهری است و در گروه بهداشت و ایمنی قرار دارد و وظایفی از قبیل: رفت و روب ، جمع آوری ، انتقال زباله و هدایت آبهای سطحی را در بر دارد و با مشاغلی ...
سرپرست خدمات و ضایعات

دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning

سرپرست خدمات و ضایعات کسی است که علاوه بر داشتن مهارت سرپرستی عمومی بتواند از عهده - تقسیم کار بین کارگران و پیشنهاد اضافه کاری و تشویق آنها ، نظارت بر کار و رفع مشکلات و معایب کار ، توضیح ...
کارگر لنژری رختشوی خانه بیمارستان

دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning

 توانایی تشخیص عوامل مضر محیط کار و رعایت اصول ارگونومی  توانایی تشخیص مراحل عملیاتی در رختشویخانه بیمارستان  توانایی تشخیص ضوابط کاری و پرسنلی مربوطه  توانایی تفکیک و آماده سازی رخت ها قبل از شستشو  توانایی شستشوی البسه و ملحفه بیمارستانی ...
1 2 3 9