0
021284284

پرورش مقدماتی کودک و نوجوان دوره مقدماتی + مدرک معتبر قابل ترجمه

پرورش مقدماتی کودک و نوجوان، روش‌هایی دارد و مربیان و والدین را فرض است که با روش‌ها و آداب آن آشنا باشند. اما پیش از هر چیز باید اصول پرورش را بدانیم تا بتوانیم راه و رسم تربیت و رشد را پیدا کنیم. هدف از ارایه ی این دوره، دعوت مربیان به دیدن کودکان از زاویه ای دیگر می باشد. زاویه ای که در آن، همه ی ابعاد وجودی کودک، اعم از روحی و جسمی را بتوانند ببینند و پس از شناخت این ابعاد، با استفاده از ابزار قدرتمند هنر و بازی، راه های چگونگی برقراری ارتباط موثر با کودک را بیاموزند.

تربیت کودکان چگونه باید باشد؟

درباره ی موضوع تربیت و به ویژه در این باره که آیا هدفِ جوانان در چیزهایی که فرا می گیرند، باید احرازِ نیکیِ مطلق باشد یا رسیدن به بهترین زندگیِ ممکن و هم چنین در این باره که در تربیت باید به پرورش فهم و خرد توجه داشت یا به پرورش اخلاق، میانِ مردم توافق نیست.

شیوه ی تربیتِ کنونی بسیار آشفته است. هیچ کس نمی داند که آیا کودکان را باید چیزهایی آموخت که در زندگی به کارشان آید یا نهادشان را نیک بار آورد یا بر دانششان بیفزاید.

امروزه تربیتِ کودک بر بنیادِ چند چیز استوار است: خواندن و نوشتن و ورزش و… برخی موسیقی و نقاشی را نیز به این جمله می افزایند.

این دوره آموزشی شامل سمینار حضوری به مدت ۸ ساعت می باشد.

آموزش مجازی پرورش مقدماتی کودک و نوجوان : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی پرورش مقدماتی کودک و نوجوان و اخذ مدرک معتبر پرورش کودک و نوجوانرا به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.