0
021284284

دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning

پدافند غیرعامل در ننایع شایستگی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد که کارهایی از قبیل روش های استتار، اختفا، پوشش، فریب ،تفرقه وپراکندگی، روشهای مقاوم سازی واستحکام ، مکان یابی، جان پناه وپناهگاه، روشهای حفاظت ، سیستم های اطفا حریق واعالم خبر وایمنی، اقدامات بعد از وقوع بحران، و آموزش وایجاد فرهنگ دفاع را به عهده دارد، و با مشاغل مسئول حراست ومدیران و سرپرستان صنعتی در ارتباط کاری می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *