0
021284284

نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی

بیمه نامه آتش سوزی

شرکت سهامی بیمه ……………….

شرکت سهامی بیمه …………… طبق پیشنهاد شماره …………. مورخ …………… بیمه گذار

به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خسارتی که به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید .

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه : غیر صنعتی

محل مورد بیمه :

شماره بیمه نامه                                                            تاریخ صدور :

شماره سال قبل :                                                          نمایندگی

مدت بیمه                   تاریخ شروع :                           تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد : حریق ، انفجار ، صاعقه

شرح مورد بیمه

 

ارزش و مورد بیمه

 

نرخ

مورد بیمه عبارت است از ساختمان و اثاثیه و لوازم اداری دفتر مرکزی که متعلق به بیمه گذار بوده واقع در محل  مورد بیمه و به شرح زیر :

۱-ساختمان دفتر مرکزی کلاً به ارزش

۲-اثاثیه و لوازم اداری کلاً به ارزش

حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع  خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ :

توضیحات به شرح پیوست که جز ء لاینفک این بیمه نامه می باشد .

۳% عوارض شهرداری -/۰۵۵/۲۰

جمع به عدد

جمع کل سرمایه به حروف : نهصد و شصت میلیون ریال

مبلغ حق بیمه به حروف : چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و پنجاه و نه ریال

 

توضیحات منظم به بیمه نامه آتش سوزی 

توضیحات  مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ……………… که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد  به شرح زیر

توضیحات :

۱-   نرخ حریق ، صاعقه ، انفجار %۷ در هزار ، نرخ زلزله ۱۲/۱ در هزار ، نرخ سرقت با شکست حرز ۱۲  در هزار محاسبه و منظور گردید .

۲-      بنا به اظهار بیمه گزار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد .

۳-   با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارت های مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثناء زمین لرزه مندرج در بند ۲ ماده ۳۱ شرایط مذکور شامل این بیمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت های ناشی از زلزله ۱۵% به عنوان تعهد بیمه گزار (فرانشیز) کسر خواهد شد .

۴-      حداکثر  تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارت ناشی از خطر زلزله ۸۰% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد .

۵-      مورد بیمه بند ۲ بیمه نامه علاوه بر خطرات حریق ، صائقه ، انفجار ، زلزله در مقابل خطر سرقت با شکست حرز نیز بیمه می باشد .

۶-   بیمه گر موافقت مینماید که بیمه گزار مبلغ …………. ریال از حق بیمه را نقداً و مابقی را در ۶ قسط ……….. ریالی به سررسید های …………….. الی …………….. پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسید های معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه را نخواهد داشت .

۷-      گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت ، گاز ، گازوئیل ، و برق مجاز می باشد .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *