0
021284284

نمونه عزل نامه رسمی

نمونه عزل نامه

عزل کننده ( موکل ) : ……………………………………………………………. ………….. .

عزل شده ( وکیل ) : …………………………………………………………………………..

مورد عزل : وکالت نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره… ………… که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : …………………………………

 محل امضاء :

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *