@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه عزل نامه

عزل کننده ( موکل ) : ……………………………………………………………. ………….. .

عزل شده ( وکیل ) : …………………………………………………………………………..

مورد عزل : وکالت نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره… ………… که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : …………………………………

 محل امضاء :

Print Friendly

نمونه عزل نامه رسمی توسط 46 کاربر تایید شده است امتیاز 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی
دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریایی
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید
دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات
دوره آموزشی مديريت امور شهري
دوره آموزشی کارشناس تبلیغات اینترنتی
دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی
دوره آموزشی بازرسی جوش