0
021284284

مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور Computer Engineer in the field of supervising virtual and remote teams E-learning

مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور یک مدیربرای رهبری تیمهای مهندسی کامپیوتر ازراه دور میباشد. همچنین مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور کسی است که از عهده شناخت تیمهای کاری و انواع آن، ساخت یک مدل رهبری برای  VIRTUAL WORLD ،ساخت مدل مدیریت با فاصله از محل و مناسب با زمان محلی کار، انجام مدیریت مشارکتی، کار با impact در خصوص separation ، کار با سطوح تکنولوژی های مجازی ، کار با فواید virtual tools  ، کار با Investing در effectiveness virtual team   ، مدیریت انتقال به outsourcing ، کار با  cultural diversity ، کار با اشتباهات فواصل ، مدیریت تیمهای مجازی dynamic ،انتخاب اعضای تیم برای operate remotely  و توسعه یک مجموعه از ابزار سفارشی برآید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *