عضویت

دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning

مشاور مهارت های زندگی سالم شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شایستگی هایی از قبیل ارزیابی سلامت، ارزیابی تغذیه سالم، فعالیت جسمانی سالم، مشاوره و ارائه الگوی مناسب براساس آب و هوا و محیط، ارزیابی بهداشت فردی و خودمراقبتی جسمی، ارزیابی بهداشت و خودمراقبتی روانی، ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی، ارزیابی ازدواج و روابط زوجین، ارزیابی خانه سالم، ارائه الگوی مناسب در زمینه بهداشت سفر، ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان، ارائه الگوی مناسب براساس زندگی سالم معنوی، ارائه الگوی مناسب را براساس زندگی سالم مجازی و مشاوره مناسب و آموزش حضوری و مجازی آن براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت انجام بدهد و با شایستگی هایی از قبیل ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی، به کارگیری بهداشت و ایمنی در محیط کار، مسئول ارزیابی پوستچر در ارگونومی شغلی در ارتباط می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *