0
021284284

دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms

این شایستگی زیرمجموعه گروه بهداشت و ایمنی می باشد که هدف از آموزش آن ارتقاء سطح مهارت و دانش افرادی است که بتوانند در محیط کار با پیاده سازی عناصر سامانه مدیریت HSE یعنی رهبری و تعهد، خط مشی و اهداف راهبردی، ساختار سازمانی ، مستندسازی و ارزیابی و مدیریت ریسک، طرح ریزی، استقرار و پایش و ممیزی و بازنگری در جهت دستیابی به اهداف خرد و کالن خط مشی HSE و بهبود مستمر فعالیتها از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اخالقی ، انسانی و همچنین در جهت دستیابی به منافع ناشی از انضباط بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در سازمان نقش ارزنده ای را ایفا نمایند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *