0
021284284

مدیریت تجهیزات در معدن

تجهیزات معدن
مدیریت تجهیزات در معدن

مقدمه
صنعت استخراج معادن یکی از سخت ترین شرایط کار در جهان است . سنگ های شیب دار تحت فشار قرار گرفته، منتقل شده، خرد شده و پردازش می شوند تا کالاهای ضروری روزمره که مورد نیاز صنایع مادر و صنایع تبدیلی و یا خرد هستند را تولید کنند. تجهیزاتی که این فرایندها را ایجاد می کنند عظیم، قدرتمند و پیچیده می باشند. در این میان تمام اصول کاربردی در صنعت معدن اعم از مدیریت مالی، بازاریابی و مدیریت بازار، کنترل کیفیت آمار، سیستم های خرید و انبارداری و توزیع، طرح‌ریزی و تعمیرات و نگهداری،کارسنجی و روش‌سنجی ،حفاظت صنعتی ،روابط صنعتی ،فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم بازاریابی بین‌المللی در چارچوب مدیریت تجهیزات معدنی هدف گذاری می شوند. اولین مقالاتی که در مورد مشکلات بهره برداری / مدیریت عملیات ماشین آلات مورد بررسی قرار گرفت، در دهه ۱۹۶۰ منتشر شد تا سال های ۱۹۶۰ تقریبا ۸۰٪ از شکست ماشین باعث توقف تولید می شد پس از دستاوردهای چشمگیر در تئوری و مدیریت عملی تا سال ۱۹۸۰، حدود ۸۰٪ از مشکلات احتمالی دستگاه به سرعت حذف شدند، در نتیجه سبب افزایش واقعی تولید معدن و کاهش قابل توجه زمان از دست رفته ناشی از تعمیرات مکرر گردید.
 

بیشتر بدانیم:

مدیریت مالی
بازارکار رشته مهندسی معدن

 

فصل اول
درک مدیریت تجهیزات

استراتژی مدیریت تجهیزات همه ادارات کارخانه را با هم در تلاش یکپارچه مسئولیت های مشترک که تجهیزات قابل اطمینان و عملیات سودآور را تامین می کند، به عهده دارد. این تعمیر و نگهداری را به یک عنصر کلیدی عملیات کارخانه تبدیل می کند که به طور کامل توانایی پاسخگویی به خواسته های قابلیت اطمینان از تجهیزات پیچیده ای را که در محیط صنعتی پیشرفته رقابتی مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازد.
مدیریت بر الگوی نگهداری
یک برنامه تعمیر و نگهداری موثر، محصول مستقیم یک استراتژی تولید خوب است. این توصیف تعامل همه بخش ها و افراد به عنوان درخواست و یا شناسایی کار؛ طبقه بندی آن برای تعیین بهترین واکنش انجام می شود؛ سپس برنامه ریزی (به صورت مورد نیاز)، کنترل و اندازه گیری کارهای حاصل رامعین می کند
فقدان برنامه تعمیر و نگهداری به خوبی تعریف شده و به خوبی شناخته شده، علت مستقیم مشکلات متعدد مدیریت تعمیر و نگهداری و نتایج نامطلوب است. اما فقدان اهداف و سیاست هایی که در آن برنامه می تواند ساخته شود اغلب دلیل اصلی عدم داشتن یک برنامه و همچنین مشکلات ناشی از آن است.

سیاست های مدیریتی

برنامه ریزی
برای تعیین کارهای برنامه ریزی شده، معیارهایی تعیین می شود .برنامه ریزی برای کارهای جامع (به عنوان مثال، تعمیرات اساسی، جایگزینی اجزای اصلی) به کار گرفته می شود تا اطمینان حاصل شود که کار به خوبی سازماندهی شده است، به درستی برنامه ریزی شده و به صورت سازنده و سریع انجام شود.
تعیین اولویت
* تعمیر و نگهداری یک روش تنظیم اولویت را که به بخش های دیگر اجازه می دهد تا اهمیت کار و تعمیر و نگهداری را به طور موثر منابع خود را اختصاص دهند، منتشر می کنند.
* روش تنظیم اولویت، اهمیت نسبی مشاغل و زمان که شغل ها باید تکمیل شوند، مشخص می شود.
اطلاعات
* تعمیر و نگهداری، توسعه و استفاده از اطلاعات مربوط به بهره برداری از کار و وضعیت کار، عقب افتادگی، و هزینه ها و تاریخ تعمیرات را برای اطمینان از کنترل موثر فعالیت های آن و تصمیم گیری های اقتصادی مرتبط مانند جایگزینی تجهیزات توسعه و استفاده می کنند.
* سیستم سفارش کار برای درخواست، برنامه ریزی، برنامه ریزی، اختصاص و کنترل کار استفاده می شود.
* حداقل اطلاعات اداری مورد نیاز توسعه و استفاده می شود.
* شاخص های عملکرد برای ارزیابی اهداف کوتاه مدت و روند بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند.
سازمان
* بهره وری تعمیر و نگهداری به طور منظم برای نظارت بر پیشرفت در بهبود کنترل کار اندازه گیری خواهد شد.
* هر تلاش برای پیاده سازی و استفاده از تکنیک های سازمانی و مدیریتی برای اطمینان از استفاده مولد بیشتر از پرسنل تعمیر و نگهداری انجام می شود
مهندسی نگهداری
* تکنولوژی قابلیت اطمینان برای تسهیل نگهداری موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
* هیچ تجهیزاتی بدون موافقت مهندسی نگهداری و تعمیرات تغییر نخواهد کرد.
* برای نصب و راه اندازی تجهیزات جدید، به منظور بررسی کیفیت کار و قابلیت نگهداری، نصب و راه اندازی تجهیزات جدید بررسی خواهد شد.
کنترل مواد
* روش های تعیین شده برای خرید و خروج و یا بازگرداندن مواد ذخیره شده به شدت مورد پیگرد قرار می گیرد.
* هیچ یک از اجزای یا قطعات از هر واحد تجهیزات برداشته نخواهد شد و برای بازگرداندن واحد دیگر به شرایط عملیاتی، مگر اینکه توسط مدیر تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار گیرد.
کار غیرمستقیم
* مهندسی، عملیات و تعمیر و نگهداری به طور مشترک برای اطمینان از اینکه پروژه های غیرمستقیم، مانند نصب و راه اندازی تجهیزات و یا نصب و راه اندازی تجهیزات لازم، امکان پذیر، به درستی طراحی شده و به درستی قبل از شروع کار، تامین می شود.
* تعمیر و نگهداری مجاز است برای انجام کار پروژه مانند ساخت، اصلاح، نصب و راه اندازی تجهیزات، و جابجایی تنها زمانی که بار تعمیر و نگهداری بار اجازه می دهد. در غیر این صورت، پشتیبانی پیمانکار به موجب قرارداد کار فعلی بدست می آید.
* تغییرات تجهیزات مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تعیین شود که آیا نیازمندی، امکان سنجی و بودجه درست قبل از کار اختصاص داده شده به تعمیر و نگهداری باشد. همه این کارها قبل از آغاز کار، توسط مهندسان نگهداری بررسی می شود.

فصل دو
اعمال اصول مدیریت تجهیزات

با استفاده از اصول اثبات شده به عنوان یک راهنمای برنامه تعمیر و نگهداری می تواند به طور کامل مراقبت کامل، سازمان مناسب ایجاد شده، و رویه های تعیین شده در محل برای اطمینان از تعمیر و نگهداری موثر است. این اصول همچنین مورد استفاده قرار می گیرند تا برنامه تعمیر و نگهداری را به یک سیستم مدیریت موثر تجهیزات هدایت کند. تاکید بر نیاز به تعاملات متقابل میان ادارات و معرفی استراتژی های اعتبار مدرن و همچنین استفاده موثر از اطلاعات داده می شود. این اصول راهنمایی برای این کار را فراهم می کند.
اصول
* تعمیر و نگهداری پیشگیرانه : خدمات پی ام باید بر روی تمام کارهای دیگر، به غیر از شرایط اضطراری بلافاصله، اهمیت داشته باشد. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برنامه تعمیر و نگهداری را رانندگی می کند. “تشخیص-جهت گیری” آن مشکلات تجهیزات را در زمان کافی برای اطمینان از اینکه بیشتر کارها می توانند برنامه ریزی شوند شناسایی می کنند. کارهای برنامه ریزی شده با کار کمتر و در زمان کمتری از زمان خرابکاری انجام می شود و نتایج بهتری با کیفیت و طولانی تر به دست می آید.
* معیارهای برنامه ریزی: معیارها باید کارهایی را که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند، برای اطمینان از استفاده بهتر از منابع، تکمیل به موقع و کیفیت کار تعیین نمایند. شغل های اصلی، برنامه ریزی پیشرفته را رعایت می کنند، زیرا آنها نیاز به منابع فراوان و محدوده قابل توجهی از کار دارند. بعد از کار برنامه ریزی شده، می توان آن را به طور موثر انجام داد و تجهیزات در کوتاه ترین زمان به تولید بازگشت. ناظرین تعمیر و نگهداری باید بر کنترل کار تمرکز کنند و نباید با روش های برنامه ریزی اداری منحرف شوند. معیارها کنترل نظارت بر کار غیر برنامه ریزی را از مسئولیت های برنامه ریزی مشخص می کند.
* استانداردها: استانداردها باید در برنامه ریزی اعمال شوند. کارهای قابل توجه برنامه ریزی شده توسط مشاغل بارها تکرار شده است. هر تکرار اجازه می دهد تا لیست کارهای استاندارد، صورتحساب ها یا لیست ابزارها ایجاد شود. این می تواند به هر تکرار اعمال شود که برنامه ریزی را می توان به طور مداوم و مؤثر انجام داد. علاوه بر این، از آنجا که استفاده از نیروی کار تاریخی نیز شناخته شده است، تعیین بار بار کار تسهیل شده است.
* کار برنامه ریزی: تمام کارهای برنامه ریزی شده مهم باید به صورت مشترک با عملیات برنامه ریزی شود. برنامه ریزی باید یک فعالیت عملیات مشترک عملیات مشترک باشد چرا که اهداف آن اطمینان از این است که کار انجام می شود زمانی که حداقل با عملیات مواجه می شود و بهترین استفاده را از منابع نگهداری می کند. جلسات برنامه ریزی هفتگی باید با جلسات هماهنگی روزانه به منظور تنظیم برنامه در صورت وقوع تاخیر های غیرمجاز دنبال شود. مطابق با برنامه های تایید شده باید اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود که کار به اتمام رسیده و همکاری های بین ادارات تأیید شده است.
* تنظیم اولویت: یک روش تنظیم اولویت باید مورد استفاده قرار گیرد به طوری که تعمیر و نگهداری و عملیات می تواند به طور موثر تعیین اولویت نسبی کار و زمان که در آن کار باید تکمیل شود. موثرترین مؤلفه های تنظیم اولویت، عملیات را قادر می سازد تا بحرانی بودن تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد در حالی که نگهداری می تواند اهمیت کار را برای اطمینان از قابلیت اطمینان تجهیزات نشان دهد.
* اطلاعات: سیستم های اطلاعاتی باید برای اطمینان از درخواست عملی، شناسایی، کنترل و اندازه گیری کار استفاده شود. سیستم اطلاعات و کار سیستم باید مراحل درخواست، شناسایی، کنترل و اندازه گیری کار را فراهم کند.


 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت تجهیزات در معدن بر روی تصویر فوق کلیک نمایید
دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد
پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی مدیریت تجهیزات در معدن با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید
مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 


فصل سوم
رهبری در مدیریت تجهیزات

اجرای موفقیت آمیز برنامه مدیریت تجهیزات، کارکنان کارخانه را به فکر کردن درباره چگونگی انجام تعمیرات وا خواهد داشت. آنها همچنین در مورد چگونگی استفاده از تکنیک های مدرن مدیریت، فن آوری های جدید و اطلاعات برای دستیابی به قابلیت اطمینان بیشتر تجهیزات و ظرفیت تولید کامل در نظر خواهند گرفت. قانون تعریف برنامه نگهداری، یک اختیاری است تا مسئولیت های مجدد را برای اعمال عناصر برنامه جدید به کار گیرد. در فرایند تعریف برنامه، مشارکت بیشتر تشویق می شود و در نتیجه با درک بهتر، کمیته ها تضمین می شوند.
شروع شدن
با تعریف برنامه تعمیر و نگهداری، عناصر برنامه موجود تأیید می شوند و عناصر برنامه های جدید می توانند کارایی بیشتری داشته باشند. با این حال فرایند تعریف برنامه سودمند است. مشارکت بیشتر در تغییر، تشویق می شود و تعهدات با درک بهتر اهداف پروگرام انجام می شود. بطور موقت، نیروی کار به خوبی آگاه و قادر به کمک خواهد بود. تعریف برنامه همچنین دارای ارزش بالقوه بالایی در بهبود همکاری بین ادارات است. این برنامه مشخصاتی از تعاملات را در بخش های صنعت را روشن می کند. برای مثال، انبارداری و خرید، روش هایی را برای استخراج مواد تعیین می کند، در حالیکه تعمیر و نگهداری این روش ها را در برنامه خود ترکیب می کند تا بهتر بتواند همکاری جامع و تعاونی را برقرار سازد.
تکنیک های تعریف برنامه
موثرترین روش برای مستند سازی برنامه، یک نمودار اساسی است که تعامل بین افراد گروه های شرکت کننده را نشان می دهد. طرح بندی “شما” و “من” را مشخص می کند و توصیف می کند که چه چیزی ما باید انجام دهد، چگونه ما آن را انجام خواهیم داد، و نتایج ما باید به دست آورد. این توضیح “شخصی” کمک می کند تا افراد را به برنامه در هنگام تسهیل روند آموزشی و تشویق مشارکت کمک کند. طرح اولیه با یک افسانه پیشنهادی همراه است تا بتواند در درک فرآیند گام به گام کمک کند
*اپراتورها چک کردن تجهیزات دوره ای را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات به درستی اجرا می شود. در حالی که طراحی تجهیزات مدرن اغلب سیستم های نظارت یا سیستم های محافظت شده با آلارم و سیگنال ها را فراهم می کند، توجه شخصی بیشتر اپراتورها اغلب مشکلات غیر معمولی را که ممکن است از دست رفته باشد، پیدا می کند.
* ناظران عملیات، به نوبه خود، گزارش های اپراتورها را به عنوان منبع بالقوه کار آینده بررسی می کنند
* ناظران عملیات سپس تعیین اینکه آیا کار جدید مورد نیاز است و واحد، مشکل و فوریت کار را مشخص می کند، و سپس خود را به عنوان درخواست های کار با استفاده از روش درخواست کار استاندارد شناسایی می کند.
* اگر کار مورد نیاز اضطراری باشد، سرپرست عملیات می تواند درخواست کلامی برای تسریع تعمیرات ایجاد کند
*پس از دریافت درخواست کار، سرپرست تعمیر و نگهداری ابتدا کار را طبقه بندی می کند. اگر کار درخواست شده مطابق معیارهای برنامه ریزی باشد، به برنامه ریز فرستاده می شود. در مورد تعمیرات اورژانس، سرپرست نگهداری فورا کار را اختصاص می دهد. درخواست های کاری برای اورژانسی برای تسهیل گزارش دهی استفاده از منابع مانند کار و مواد توسط اعضای نگهداری خدمت ایجاد می شود
* سرپرست تعمیر و نگهداری به برنامه ریزان تمام کارهایی که نیاز به برنامه ریزی بر اساس ارزیابی خود از معیارهای برنامه ریزی دارد، توصیه می شود. در صورت لزوم، او به برنامه ریزان هر گونه الزامات خاصی را که کار مستلزم آن است، توصیه می کند
* برنامه تعمیر و نگهداری اولیه برای هفته بعد توسط سرپرستان تعمیر و نگهداری بررسی می شود تا تعیین شود آیا این امکان پذیر است و یا کامل باشد یا اگر مشاغل خاص ممنوع یا لغو شود
* اعضای خدمه تعمیر و نگهداری خدمات را برای کارهای برنامه ریزی شده، پاسخ به شرایط اضطراری، انجام تعمیرات غیرقانونی و انجام خدمات معمول انجام می دهند
* در جریان انجام کار، اعضای تعمیر و نگهداری خدمت ممکن است نیاز به مواد اضافی دیگر داشته باشند
 

بیشتر بخوانید:

انبارداری چیست

نکاتی درباره انباردای

 

فصل چهارم
سازمان

سازمان بر اساس پیاده سازی موفق مدیریت تجهیزات بر مبنای تعامل تعاونی های بخش ها و افراد ساخته شده است. بنابراین، هر گونه تغییرات سازمانی که برای پیاده سازی مدیریت تجهیزات سازگار است، باید این مفهوم را تقویت کند. سازمان جدید باید فشرده و پاسخگو باشد. این باید بتواند تکنولوژی مدرن را به طور موثر اعمال کند، سپس به طور موثر به دست آوردن و استفاده از اطلاعات بپردازد. همچنین باید توانایی کنترل منابع نگهداری در پایین ترین سطح سازمانی داشته و دسترسی مستقیم به منابع دیگر مورد نیاز برای پشتیبانی از عملیات زمینی در بارهای بار حداکثر داشته باشد. علاوه بر این، سازمان باید با یک برنامه تعمیر و نگهداری به خوبی درک شود. این برنامه باید بر برنامه ریزی جامع و پشتیبانی فنی موثر برای عملیات های زمینی تأکید داشته باشد. سرانجام، سازمان جدید باید بتواند با مشتریان، طرفداران و مدیران ارتباط برقرار کند.
ویژگی های سازمان تأثیرگذار

*تاکید بر تعامل تعاونی در بخش ها
* داشتن یک برنامه تعمیر و نگهداری به خوبی طراحی شده را دنبال کند
* انعطاف پذیر و پاسخگو باشید
* دریافت و استفاده از اطلاعات به طور موثر
* انجام برنامه ریزی موثر
* به طور موثر با مشتریان، طرفداران و مدیران ارتباط برقرار کنید. انواع مناسب سازمانها باید در برابر این مطلوبیت قرار گیرند
* کنترل منابع

واحد های تجاری
یک واحد کسب و کار، که در آن یک شخص مسئول هر دو عملیات و تعمیر و نگهداری است، یک سازمان بسیار عملی و کارآمد برای انجام مدیریت تجهیزات است. علاوه بر حذف انگیزه واضح بین عملیات و تعمیر و نگهداری، واحد کسب و کار رهبری و حرفه ای را ایجاد می کند. اگر، برای مثال، مدیر واحد یک نوع تولید طولانی مدت است، او می تواند به توسعه حرفه ای بیشتر در میان صنایع دستی کمک کند. آنها به او بستگی دارند و او به طور کامل به کار با کیفیت وابسته است. بنابراین، مدیر واحد کسب و کار که رهبری کیفیت را نشان می دهد، پشتیبانی حرفه ای از کارکنان صنایع را به عمل آورد..
پشتیبانی فنی
مدیریت تجهیزات موفقیت آمیز نیاز به استفاده موثر از تکنیک های نظارت بر وضعیت است. اینها لازم است تا اطمینان حاصل شود که وضعیت تجهیزات در همه زمان ها شناخته شده است و سازمان می تواند به سرعت و درست پاسخ دهد تا پیامدهای ناامنی را از بین ببرد. مهارت هایی که تکنیک های مناسب شناسایی و اعمال می شوند و داده های آنها تجزیه و تحلیل می شود بر موفقیت مدیریت تجهیزات تأثیر می گذارد. در طرح های عظیم و صنعتی، تنوع و کمیت تجهیزاتی که باید مورد نظارت قرار گیرند، نیازمند یک سازمان پشتیبانی فنی است که می تواند به طور موثر چندین تکنولوژی را اداره کند. این سازمان های بزرگ تر سازمان های مهندسی نگهداری را ایجاد کرده اند که اطمینان از قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری تجهیزات از طریق استفاده از تکنولوژی مدرن. استفاده از کارکنان مهندسی تعمیر و نگهداری یک روش بالقوه موثر هماهنگ کردن برنامه ریزی و پشتیبانی فنی برای مدیریت تجهیزات است. همچنین کارکنان تکراری را کاهش می دهد و به عنوان مدیران بخش های کسب و کار متکی است.
سازمان های تیمی اجرایی
تجسم نیروهای کار کوچکتر و کارآمدتر، با استفاده از تیم هایی که بدون نظارت و کارآیی کار می کنند تا کار با کیفیت بالا را با هزینه کمتر انجام دهند، تجدید نظر زیادی به سازمان های صنعتی می دهد. آنها کنترل کار بهتر را از طریق توانمندسازی کارکنان و کاهش هزینه های عملیاتی با کمترین افراد و بهره وری بالقوه بیشتر تجسم می کنند. با این حال، حرکت موفقیت آمیز از یک سازمان تعمیر و نگهداری صنعتی سنتی مانند یک سازمان صنایع دستی به یک سازمان تیمی، فرآیندی است که باید با دقت آماده و به خوبی انجام شود. این بخش مراحل لازم برای تشکیل یک سازمان تیم موفق را مشخص می کند..

فصل پنجم
حجم کار و نیروی کار

عصر رقابت شدید بین صنایع برای به دست آوردن سهم بازار، بسیاری از شرکت تولیدی خود در خارج از کشور برای استفاده از هزینه های پایین کار به کارگرفته اند. با این وجود، پایه صنعتی داخلی نمی تواند به راحتی از صنایع حیاتی و استراتژیک تسلیم شود، به این دلیل که یک استانداردتعریف شده ای بر این جریان حکم فرماست. در عوض، آنها باید به دنبال راه هایی برای افزایش رقابت با بهبود بهره وری کار باشند. اولین گام در این فرایند شناسایی دقیق بار کار است و از آن تعیین دقیق نیروی کار مورد نیاز برای انجام آن است. پس از آن، سازمان مناسب، اجرای یک برنامه مدیریت موثر تجهیزات، استفاده از بهترین اطلاعات و استفاده از بهترین تکنولوژی برای اطمینان از سودآوری پیش زمینه این مهم هست.
کنترل کار
هر دسته از کارها متفاوت است. به عنوان مثال، خدمات نگهداری پیشگیرانه (PM) هفته به هفته برنامه ریزی شده و به طور مرتب (همان چک لیست) و تکرار (هر ۴ هفته یا هر ۷۵۰ ساعت کاری) انجام می شود. تعمیرات اضطراری نیاز به پاسخ فوری دارد. تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده به طور عمدی پس از توافقنامه تعمیر و نگهداری عملیات مشترک تعیین می شود تا زمانی که انجام شود.
ایجاد نیروی انسانی و ساختار
این هشت گام را در ایجاد اندازه مناسب و ترکیب ساخت و ساز از نیروی کار در نظر بگیرید:

* ایجاد یک سیاست نیاز به اندازه گیری بار کار
* به دقت شناسایی و تعریف کار مورد نیاز تعمیر و نگهداری و تأیید مفاهیم چگونگی کار کنترل و انجام می شود
* اندازه گیری یا تخمین کار مورد نیاز برای انجام هر نوع کار
* داده های بار اولیه کار را جمع آوری کنید
* ایجاد توزیع هدف کار و مقایسه کار واقعی کار با آن
* تعیین تعداد ناظران مورد نیاز
* بررسی کیفیت کنترل کار
* نظارت بر عملکرد کنترل کار را اصلاح کنید

فصل ششم
درک تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

اهداف نگهداری پیشگیرانه برای جلوگیری از نارسایی تجهیزات زودرس و افزایش طول عمر تجهیزات از طریق استفاده مؤثر از سرویس PM معمولی و نظارت بر شرایط انجام می شود. با این حال، PM موفق نیز بستگی به یک برنامه ریزی موثر برای تبدیل کمبود های PM به کار برنامه ریزی شده دارد. فقط پس از آن خواهد شد واقعی مزایای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه خواهد شد .
مشخصات
خدمات PM خدمات روتین، تکراری هستند. آنها معمول هستند، زیرا یک چک لیست یا روش مشابه با هر تکرار استفاده می شود، و آنها تکراری هستند، زیرا سرویس در فواصل منظم تکرار می شود. خدمات PM همچنین به صورت استاتیک طبقه بندی می شوند، زمانی که تنها زمانی که تجهیزات خاموش می شوند و یا پویا هستند، زمانی که خدمات در حالی که تجهیزات در حال اجرا هستند، می تواند انجام شود. علاوه بر این، خدمات PM در فواصل زمانی مشخص مانند هر ۲ یا ۶ هفته یا فاصله متغیر ۲۵۰ ساعت یا هر ۱۰،۰۰۰ تن از ظرفیت تولید انجام می شود. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه باید دارای تشخیص جهت گیری برای پیدا کردن مشکلات قبل از ایجاد یک شکست و یا توقف، و استفاده از زمان به دست آورد برای برنامه ریزی و برنامه اصلاح انجام شود.
تشخیص جهت گیری تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تضمین می کند که کشف زودهنگام مشکلات باعث مشکلات کمتر جدی، خرابی های کمتر و زمان بیشتری برای برنامه ریزی می شود.
انواع نگهداری پیشگیرانه
دو نوع خدمات پی ام وجود دارد تعمیر و نگهداری پیشگیرانه معمول و نظارت از طریق تکنیک های جدید مانند نظرات بر ارتعاش که شامل:

* بازرسی
* روانکاری
* تمیز کردن
* تنظیم و کالیبراسیون

نظارت بر وضعیت کامیون حمل بار
نوعی از تکنیک های مورد استفاده در صنعت برای نظارت بر عملکرد تجهیزات، رایانه های برقی هستند که برای نظارت بر وضعیت کامیون، لودر یا عملگرهای بیل از سیستم هایی مانند درایو ها یا موتورها استفاده می شود. داده های نظارت شده در فواصل همراه با هر گونه گسل به عنوان آنها رخ می دهد. اطلاعاتی مانند بار مصرف، زمان چرخه و تعداد بارگیری ها مورد بررسی و ذخیره قرار می گیرد در طول هر چرخه حمل و نقل یا دوره کارداده ها از پانل ابزار اپراتور قابل دسترسی هستند و می توانند برای تجزیه و تحلیل های بعدی به یک کامپیوتر دانلود شوند
سنجش موفقیت
موفقیت برنامه پی ام نیز می تواند به شیوه های ملموس اندازه گیری شود:

* کار بیشتر در حال برنامه ریزی است
* فرسودگی به دلیل کار بیشتر برنامه ریزی شده کاهش می یابد
* بهره وری پرسنل در حال افزایش است
* هزینه ها به طور کلی کاهش می یابد، زیرا مشاغل کمتر کار می کنند
* اضافه کاری زمانی کاهش می یابد

 

شاید به مطالعه این مطلب هم علاقمند باشید: کالیبراسیون چیست؟

فصل هفتم
مجموع بهره وری محصول

تأثیرات تجهیزات
اثربخشی تجهیزات به معنی بهبود تولید برای به حداکثر رساندن خروجی و به حداقل رساندن ورودی است.
خروجی شامل بهره وری، کیفیت، هزینه، تحویل محصول، ایمنی، سلامت، محیط زیست و روحیه است ورودی پول، کار، ماشین آلات و مواد است. اتوماسیون باعث می شود که تغییر از کارگران به ماشین ها، نشان می دهد که خروجی تحت شرایط تجهیزات بیشتر از تلاش های کارگران تاثیر می گذارد.
پیاده سازی تی پی ام
تی پی ام الزامات اجرای موفقیت آمیز
* اقداماتی برای کاهش شش زیان بزرگ
* شروع تعمیرات مستقل (اپراتور)
* اعمال یک برنامه تعمیر و نگهداری برنامه ریزی صحیح
* افزایش مهارت های اپراتورها و کارکنان تعمیر و نگهداری
* اعمال این عوامل به نوع خاص تجهیزات
این مراحل به صورت سیستماتیک انجام می شود. به عنوان مثال، کاهش قابلیت های تجهیزات با بازسازی تجهیزات آغاز می شود. سپس سرویس اصلی مستقل با تمیز کردن اولیه، پرداختن به منابع مشکلات و ایجاد استانداردهای روانکاری و تمیز کردن شروع می شود. این اقدامات تمایل دارند تا تغییر طول عمر تجهیزات را کاهش دهند، زیرا مشکلات تجهیزات توسط اپراتورها با دقت بیشتری مشخص می شوند و سریعتر تصحیح می شوند. بعد، یک برنامه بازرسی عمومی قوی برای تجهیزات با استفاده از برنامه برای کنترل اقدامات آغاز می شود. این مرحله عمر طول عمر تجهیزات را افزایش می دهد زیرا این شروع یک برنامه تعمیر و نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده است. این در حال حاضر پس از معرفی بازرسی های خودمختار توسط اپراتورهای که در آن پرسنل بیشتر در حال مشاهده تجهیزات. این باعث بهبود مراقبت روزانه به وسیله اپراتورها می شود. نکته نهایی این است که در نتیجه استفاده دوگانه از مراقبت از اپراتور خودمختار و یک برنامه تعمیر و نگهداری منظم لازم است تعمیرات فقط به صورت دائمی انجام شود:

*معرفی تی پی ام همراه با مفاهیم، اهداف و مزایای مورد انتظار اجرای. پیگیری با ایجاد یک محیط مناسب برای پیاده سازی
* آموزش پرسنل برای افزایش روحیه خود و کاهش مقاومت در برابر تی پی ام این مرحله اطمینان می دهد که تی پی ام مفید خواهد بود و مقاومت در برابر تغییر را کاهش می دهد
* ایجاد سازمان های داخلی برای بحث در مورد مشکلات که باید حل شوند، راه حل ها را پیشنهاد می دهند و آنها را از یک سطح سازمانی به سطح دیگر صحبت می کنند. این روش مدیریت مشارکتی تی پی ام را ایجاد میکند
* ایجاد سیاست ها و اهداف تعیین استانداردهای تعاملات بین گروه ها. با توجه به سیاست ها، ادارات می توانند رویه های روزانه را با اهداف خاص، واقع بینانه و قابل دستیابی توسعه دهند
* برنامه کلیدی را برای ایجاد یک جدول زمانی برای اقدامات اجرایی تشکیل می دهد که اقدامات علیه اهداف را تشکیل می دهند. از برنامه برای سنجش برنامه، برنامه ریزی مراحل بعدی و سازماندهی منابع استفاده کنید
* رسما مبارزات انتخاباتی را راه اندازی کنید، به مدیریت اجازه می دهد که در مورد نتایج مرحله آماده سازی گزارش دهید، سیاست ها و اهداف را دوباره تکرار کنید و جزئیات برنامه کلان را گسترش دهید. فرصتی برای کارکنان برای ایجاد یک تعهد عمومی، تعهد عمومی به اجرای موفقیت آمیز ارائه کنید
* برنامه تعمیر و نگهداری مستقل را برای نشان دادن نمایندگی از ذهنیت “من اعمال، شما را تعمیر”. گام های فوق العاده اطمینان در برابر رگرسیون به رفتار سابق است
* برنامه نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده را توسعه و اجرا کنید
* انجام آموزش برای بهبود مهارت. آموزش مهارت های نگهداری تخصصی به نگهبانان ارائه می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در آخرین، بهترین روش های تشخیصی و تعمیرات صالح هستند. به طور مشابه، اپراتورها در تکنیک های عملی مناسب و الزامات اساسی تعمیر و نگهداری اساسی آموزش دیده اند
* برنامه هایی برای انواع خاصی از تجهیزات را به عنوان تعمیر و نگهداری و مهندسی ترکیب برای به حداقل رساندن مشکلات راه

 

بیشتر بخوانید:  بهره وری چیست؟

 

فصل هشتم
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

یک سیستم اطلاعاتی تنها در صورتی قابل اجراست و مورد استفاده قرار می گیرد که عملکرد را بهبود می بخشد. مدیریت نگهداری موثر با اطلاعات کیفی ارائه شده به پرسنل آموزش دیده که در یک برنامه تعمیر و نگهداری مشخص تعریف شده است، مرتبط است. آموزش و پرورش یک عامل کلیدی در اجرای موفقیت آمیز سیستم است. استفاده موثر از اطلاعات به این بستگی دارد که چگونه کاربران به نحوی که بتوانند به آنها در انجام کارهای خود کمک کنند، درک کنند. اگر این نکات در پیاده سازی سیستم تاکید شود، این کار موثرتر خواهد بود. دستور کار برای درخواست، طبقه بندی، برنامه ریزی، برنامه ریزی، اختصاص، کنترل و اندازه گیری کار تعمیر و نگهداری فراهم می کند. داده های ارائه شده در دستور کار، سیستم اطلاعاتی را در جایی که به اطلاعات مفید تبدیل می شود، تغذیه می کند. یک عنصر سفارش کار باید برای هر نوع کار مطابق با نیاز به جزئیات یا سادگی باشد.
کیفیت پذیرش سیستم
پذیرش هر سیستم اطلاعاتی جدید بستگی به این دارد که چگونه کاربران متوجه چگونه می توانند به آنها کمک کنند تا شغل خود را انجام دهند. آموزش کاربران سیستم عامل کلیدی در پیاده سازی موفق است. مدیر تعمیر و نگهداری باید برنامه آموزش سیستم را بررسی کند تا اطمینان کامل شود. وقتی آموزش شروع می شود، مدیر باید نقش فعال داشته و اصرار دارد که هر سرپرست نیز همین کار را انجام دهد. این تعهد را به سیستم نشان می دهد و کاربران را تشویق می کند تا سریعا استفاده از آن را انجام دهند. در ابتدای برنامه آموزشی، وظایف پرسنل کلیدی باید با اطلاعاتی که به آنها نیاز دارند مرتبط شود. سپس در برنامه آموزشی، باید جنبه های اطلاعاتی را که پرسنل باید برای انجام وظایف خود انجام دهند، مورد تاکید قرار دهد. سرپرست ها، برنامه ریزان و صنعتگران تعمیرات به عنوان یک تیم عمل می کنند و به همین دلیل آنها سیستم های اصلی سیستم هستند، آنها باید با هم آموزش ببینند. از آنجائیکه مسئول نظارت بر انجام کار در زمان و با تلاش کافی، کنترل کار مسئولیت اصلی خود است. بنابراین، آموزش سیستم باید نحوه انجام نظارت را توضیح دهد.

* بررسی مشاغل برجسته
* تصمیم گیری در مورد مشاغل انجام شود
* ارائه دستورالعمل های شغلی
* تعیین وضعیت وضعیت کار
* نظارت بر عقب ماندگی
* تعیین هزینه سفارش کار
فایل های بارگیری و آزمایش سیستم

قبل از شروع آموزش، تمام فایل ها باید بارگیری شوند. به عنوان تلاش برای استفاده از داده های “جعلی”، تعداد تجهیزات و یا توصیف های شخصی که برای یادگیری استفاده از یک سیستم جدید استفاده می شود، هیچ چیز غیرممکن نیست. از شماره های واقعی تجهیزات و شرح کار استفاده کنید. آموزش دقیق تر از زمانی است که داده های واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از بارگذاری فایل ها در برنامه ها، داده های تست باید سعی شود تا اطمینان حاصل شود که داده ها بین سیستم ها به درستی حمل می شوند و اطلاعات مورد نظر را تولید می کند. فایل های سیستم باید با دقت بارگذاری شوند، به ویژه تعداد و اجزای تجهیزات. فایل های موجود کمتر مانند کد های خرابی معمولا هیچ مشکلی ندارند. ممکن است کمک از اداره اطلاعات مورد نیاز باشد، زمانی که فایل های قبلی مانند تاریخ تعمیر یا مشخصات تجهیزات (شماره های قطعات، راهنماهای طراحی، و غیره) باید تبدیل و منتقل شوند
پرسنل تولید
ناظران تولیدی مجبور خواهند شد که مشاغل جدید را در سیستم وارد کنند و پرسش های مربوط به وضعیت مشاغل را بررسی کنند. آنها باید در تمرین شرکت کنند تا بتوانند این کار را با مهارت انجام دهند. مدیران تولید نیاز به اطلاعات مربوط به شاخص های عملکرد و هزینه ها خواهند داشت. آنها باید گزارش ها را نشان دهند و از اطلاعاتی که برای آنها توضیح داده شده استفاده شود. با شروع به محتوی آموزش های پرسنل تولید، آنها در موقعیت بهتر قرار می گیرند تا نظرات خود را در مورد چگونگی اطلاعات به آنها کمک کند. اغلب این نظرات تغییرات در برنامه تعمیر و نگهداری اساسی را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا این تغییرات برای استفاده از کیفیت بالاتری از اطلاعات است
سفارشات کلامی
دستورات کلامی عمدتا مورد استفاده قرار می گیرد زمانی که کار فوری اجازه زمان ارسال یک درخواست کاری یا تهیه سفارش کار را نمی دهد. دستورات کلامی برای بسیاری از بخش های نگهداری صنعت، واقعیت قابل انکاراست. “خنثی کردن” دستورات کلامی به ندرت کار می کند باید اطمینان حاصل شود که کار به طور موثر کنترل می شود و اطلاعات در مورد شغل از بین نمی رود. وقتی از دستورات کلامی استفاده می شود، باید یک وسیله برای کارمند نگهداری باشد تا گزارش کار خود را انجام دهد. اگر پس از آن مشخص شود که هزینه شغل مورد نیاز است، پس از انجام کار، دستور کار می تواند باز شود، اما قبل از پردازش داده های کار. به طور کلی، باید یک روش خاص برای هدایت افراد در استفاده از دستورات کلامی ارائه شود

فصل نهم
ارزیابی

معیار سنجش می تواند به عنوان یک راهنما مفید باشد، اما به عنوان یک معیار عملکرد گمراه کننده است. معیار سنجش موفقیت آمیز باید بر اساس بهبود واقعی مورد نیاز در نتیجه ارزیابی باشد. در غیر این صورت، تنها حدس می زنیم که چه چیزی از معیار سنجش به دست می آید. بخشی از استراتژی بهبود را برای اعتبار دادن به آن تعیین شود و اطمینان حاصل شود که ایده های مفید برای بهبود واقعی فراهم می شود.
تطبیق نوآوری
معیار سنجش فرآیند سیستماتیک جستجوی بهترین شیوه، ایده های نوآورانه و روش های بسیار موثر است که منجر به عملکرد برتر می شود. دیدگاه دیگر این است که معیار سنجش مانند تماشای یک نمایش جادویی از بالها است که در آن تمام کلاهبرداریهای شعبده باز مشخص شده است. به طور سنتی، معیار سنجش استاندارد است که توسط دیگران ممکن است اندازه گیری شود. ایده یادگیری از ایده های خوب دیگران و یا بهره گیری از تجربیات موفقیت آمیز آنها و همچنین اجتناب از اشتباهات آنها، یک فلسفه بلند مدت است. به عنوان مثال، توماس ادیسون اظهار داشت: “به دنبال ایده های جدید و جالب که دیگران با موفقیت استفاده کرده اند، ادامه دهید. ایده شما باید تنها در انطباق با مشکل شما در حال حاضر کار کند. “در رابطه با اجتناب از مشکلات غیر ضروری، شاهزاده اتو وون بیسمارک گفت:” من ترجیح می دهم از اشتباهات دیگران سود ببرم و از قیمت من خود “یک سوال چند ساله:” این چیزی است که سازمان ها انجام می دهند که نتیجه بسیار بهتر از ماست؟ ” در مورد مزایای یادگیری از تجربیات دیگران و سازگاری آنها با وضعیت شخصی خود، می توان گفت که خیلی زیاد است. این می تواند زمان را صرف کند، از “محاکمه و خطا” اجتناب کند یا روند تغییر را سریعتر کند. اما باید اطمینان حاصل کنید که معیارهای معیار ارزش یک نیاز به بهبود است
سطح مقیاس
از ابتدایی ترین تلاش برای کاهش اشتباهات خود، معیار سنجش به سمت بالا رفتن از انجام “کلاس جهانی” عمل می کند. در اینجا پیشرفت است:

*از اشتباهات یاد بگیر اگر چیزی اشتباه رفته باشد، متوجه شوید که چرا وظایف و یا آموزش کارکنان برای اطمینان از این که دوباره اتفاق نمی افتد
*از موفقیت ها یاد بگیرید. هنگامی که چیزی به خوبی پیش میرود، اطمینان حاصل کنید که شرایط پشت موفقیتها در عملهای جاری قرار دارد
*ایده های خوب را بدست آورید. ایده های خوب را از هرکسی بررسی کنید، و اگر مفید باشد، بی شرمانه آنها را قرض بگیرید و از آنها برای حل مشکلات خود استفاده کنید
*بهترین شیوه های داخلی را اعمال کنید. سازمان خود را به عنوان یک منبع اضافی از شیوه های خوب نگاه کنید. تمرین “مدیریت در حالی که راه رفتن در اطراف.” شما می توانید بسیاری از چیزهایی که شما نمی دانید در حال رفتن بود را ببینید. بسیاری از آنها ارزش واقعی دارند
*با یک رهبر در صنعت خود مقایسه کنید. بهترین در صنعت خود را شناسایی کنید و به سمت فرصتی برای بازدید از آنها بپردازید
*به خارج از صنعت خود نگاه کنید. با اقدامات مردم، سازمان های دیگری که چیزهای قابل ملاحظه ای را انجام می دهند، می توانند منبع مفید ایده های ارزشمند باشند. یک تولید کننده الکترونیک می تواند به طور قابل توجهی با استفاده از یک فرایند ورود سفارشات از یک فروشگاه زنجیره ای، به عنوان مثال، به دست آورد
*سطح جهانی را ارزیابی کنید. معیار سنجش واقعا اثبات می کند که موفقیت های شما در واقع چیست. بنابراین، سازماندهی در سطح جهانی استاندارد می شود که ملاقات کند

   اگر علاقمند به مدیریت سیستم های اطلاعاتی دارید، جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

فصل دهم
کنترل مواد

تعمیر و نگهداری به طور کامل با روش های کنترل مواد و حسابدهی، و به نوبه خود، گروه های کنترل مواد بر اساس روش های خاصی که آنها باید از تعمیر و نگهداری حمایت می کنند. نتیجه یک رابطه کاری نزدیک و نگهداری موفق است.
رقابت بین صنایع در قرن بیست و یکم بیشتر در سطح جهان قرار دارد. بنابراین، هر صنعت بررسی خواهد کرد که چگونه می توانند سودآورتر شوند. افزایش بهره وری تجهیزات در میان مراحل منطقی خواهد بود. به نوبه خود، تجهیزات قدیمی تر و کمتر تولیدی جایگزین خواهند شد. تجهیزات تولید مدرن گران و پیچیده تر خواهد بود. بنابراین، با توجه به هزینه های جدید سرمایه، باید مراقب دقیق تر از هر زمان دیگری باشد. رویکرد اقتصادی منحصر به فرد برای جایگزینی تجهیزاتی که عمدتا کارکنان حسابداری را شامل می شود، باید به یک رویکرد تیم شرکتی متوسل شود. برای اطمینان از اینکه بهترین تجهیزات برای این شغل با بهترین قیمت به دست می آید، مقیاس های اقتصادی و همچنین ملاحظات عملکرد باید محاسبه شود. مدیران سیاست هایی را ارائه می دهند که به هر بخش می تواند ویژگی های خاصی از تجهیزات جدید را توصیه کند. سپس، با اتخاذ تصمیمات، اطمینان بیشتری به دست می آید که انتخاب های مناسب صورت می گیرد و این تجهیزات به طور موثر از نیازهای بهره وری و سودآوری آینده پشتیبانی می کند.
شناسایی مواد و خرید
سازمان های نگهداری نیاز دارند که مواد مناسب، در مقدار مناسب، در زمان مناسب در دسترس باشند. گروه های کنترل مواد (پیگیری و انبارداری) روش هایی را برای شناسایی دارایی ها و مواد خریداری شده در مقادیر مناسب ارائه می دهند و در صورت نیاز به نگهداری آنها در دسترس می باشند. به نوبه خود، تعمیر و نگهداری باید تعیین آنچه که نیاز دارد و مقدار و زمان مورد نیاز خود را مشخص کنید. روال های کنترل مواد باید مسئولیت های کنترل مواد را برای برنامه ریزان، ناظران و اعضای خدمه تعیین کنند. به طور کلی، برنامه ریزان مواد لازم برای کار برنامه ریزی را به دست می آورند. سرپرست و اعضای خدمه او مواد برای انواع دیگر کار را دریافت می کنند.
انتظارات از کنترل مواد:

* برداشت سهام
* اطمینان از پاسخگویی مناسب سهام
* مواد انبار را به آسانی شناسایی شود
* رائه تعویض قطعات
* ارائه مراحل رزرو قطعات
* ارائه برای ردیابی سفارش خرید
* هزینه شغلی را با شغل ارائه دهید
* ارائه نقشه ها برای بازسازی قطعات

ارتباطات باز
هر فرصتی برای تبادل ایده هایی در مورد بهبود کارایی کنترل مواد باید مورد استفاده قرار گیرد. این جایی است که هماهنگی ضروری بین ادارات می تواند به طور موثر تقویت شود
در عملیات معدن بزرگراه باز، اما باز نگه داشته شد اما ذخیره سازی مجتمع های سنگین و سنگین برای دسترسی آسان از طریق تعمیر و نگهداری در هر زمانی ضروری بود. از آنجا که معادن چندین حفره را در اختیار داشتند و فاصله ها بسیار عالی بود، این مناطق ذخیره سازی توسط پرسنل انبار کار نمی کرد. پس از تخصیص دادن به مشکالت مسئولیت پذیری، هر دو اداره موافقت کردند که یک روش بارگذاری کدگذاری را امتحان کنند که خروج مأموریت از یک منطقه ذخیره سازی را ثبت می کند. اگر چه این روش اجازه می دهد که حسابداری بتواند مجددا مرتب سازی مؤسسه را انجام دهد، تعمیر و نگهداری مورد نیاز یک راه برای ثبت تاریخ تعمیر و همچنین هزینه مواد مونتاژ با کار مورد استفاده برای نصب مجدد آن است. پس از همکاری دوباره، یک روش مشترک برای پیوند دستور کار با روش کد گذاری نوار بود. اکنون همه می توانند نیازهای مدیریت خود را به طور موثر تطبیق دهند

فصل یازدهم
کنترل هزینه

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری واقعی،اساس پایداری یک کارخانه در سراسر جهان می باشد. به خودی خود، یک سازمان نگهداری با یک برنامه جامع می تواند هزینه را کاهش دهد. اما بدون حمایت کامل و همکاری تمام بخش های دیگر، دستاوردهای کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری محدود خواهد شد. مدیریت تجهیزات اطمینان حاصل می کند که عملیات از خدمات تعمیر و نگهداری استفاده می کند. تلاش های متقابل حمایت از قبیل این، با دقت پیاده سازی شده با مدیریت تجهیزات، باعث کاهش هزینه مورد نظر می شود که برای دستیابی به سودآوری طرح ضروری است. یکی از موضوعات مهم کاهش هزینه معدن، تصدیق این است که هزینه های نگهداری بعید به نظر می رسد، مگر اینکه تعمیر و نگهداری می تواند انجام شود وآن با کاهش هزینه ها ممکن خواهد بود.
کنترل هزینه های نگهداری مواد معدنی

* تعمیر و نگهداری بزرگترین هزینه کنترل در بسیاری از طرح ها و معادن است، اغلب نشان دهنده بیش از ۳۵٪ از هزینه های عملیاتی
* کارایی که پرسنل تعمیر و نگهداری مواد نصب می کنند، عامل اصلی توانایی آنها در کنترل هزینه ها است. لذا استفاده موثر از کار عامل اصلی کنترل هزینه است
* برنامه ریزی لازم برای تأمین نیروی انسانی برای تأمین مواد لازم و کاهش یا کنترل هزینه ها ضروری است
* برنامه ریزی خوب فقط ممکن است در صورت وجود یک برنامه نگهداری پیشگیرانه کیفیت پی ام باشد این اجازه تعمیر و نگهداری را برای کشف کمبودها در زمان برنامه ریزی می کند.
* مدیران می دانند که هزینه تعمیر و نگهداری کاهش نمی یابد مگر اینکه تعمیرات با افراد کمتر انجام شود و کمتر انجام شود. بنابراین، سازمان های نگهداری کوچکتر و کارآمدتر نیازمند سودآوری هستند.
* یک برنامه تعمیر و نگهداری بهتر نیاز به کار سخت و کارآمد از تکنیک های موثر و استفاده از اطلاعات کافی دارد.

عملیات سودآور در قرن بیست و یکم با موفقیت کاهش می یابد، تکنیک های موثر تعمیر و نگهداری را به کار می گیرد، و ماهرانه با استفاده از اطلاعات کیفی به کار گرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت تجهیزات راهنمایی برای دستیابی به تمام این اهداف کاهش هزینه همراه با ارائه تجهیزات قابل اعتماد است.

* کار برنامه ریزی شده باید اولویت بندی شود
* روش سفارش کار باید شامل مکانیسم برای برآورد هزینه کار باشد
* فقط سرپرستان خط باید کار را تأیید کنند
* برای اینکه کار خوب انجام شود، مجازات قابل توجهی باید اعمال شود
* تا زمانی که برنامه ریزی کامل نباشد، کار هرگز نباید برای برنامه ریزی منتشر شود
* برنامه ریزی همیشه باید شامل تصمیم گیری در مورد تصویب کار، تعویق کار و یا رد کار باشد، اگر لازم نباشد
* استفاده از کار باید با دقت اندازه گیری و توجیه شود

مدیریت تجهیزات در معدن

فصل دوازدهم
نظریه بهره برداری معادن

هدف کلی فعالیت بشر این است که تغییرات در واقعیت اطراف را تغییر دهیم به طوری که برای انسانها راحت تر باشد. این تغییر باید به طور مطلوب انجام شود – اگر ممکن باشد – و یکی از اهداف آن تامین نیازهای انسانی است. به منظور دستیابی به این هدف، انسانها با استفاده از دانش و استفاده از اشیاء فنی مناسب انتخاب شده و ساخت یافته، فرایندهای را توسعه می دهند. یک الزام کلی در طراحی این اشیاء، داشتن دانش خاصی از فرآیند هدف است – فرایندی که با استفاده از شی ساخته شده تولید می شود. اما این کافی نیست. برای یک طراحی خوب و مناسب از جسم (و بیشتر به منظور دستیابی به هدف مشخص)، لازم است که برخی از دانش تغییرات در خواص جسم که در طول تحقق این روند هدف مشاهده می شود . این دانش برای دستیابی به هدف ضروری است.
تغییرات خواص در یک شیء بستگی به:

  • * ویژگی های جسم دریافت شده در طول طراحی و تولید آن
    * شرایط عملیاتی – محیط زیست در طول عملیات آن
    * روش های استفاده از شی و تعمیر و نگهداری مورد استفاده

به طور کلی هر شیء فنی دارای سه مرحله در زندگی است. اینها هستند:

* مرحله طراحی
* مرحله تولید
* مرحله بهره برداری / عملیات
تئوری بهره برداری در معادن
در تئوری سیستم های ماشین آلات معدن، چهار نوع خاص که روش کار آنها متمایز است عبارت است از:
* سیستم های مداوم (سیستم های سازه های مداوم)
* سیستم های چرخه ای
* سیستم های آمادگی
* سیستم های مخلوط

نظریه و توصیف تحلیلی سیستم های مداوم به طور عمده در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکل گرفت و شامل مدل های رسمی و مدل های شبیه سازی شده بود. این ها با موفقیت در معادن تایید شده اند و می توان گفت که دنیای معدن دارای طیف گسترده ای از ابزارهای ریاضی تایید شده برای توصیف و تجزیه و تحلیل سیستم های این نوع است. پیشرفت بیشتر در این زمینه می تواند در توسعه روش های پیشرفته جدید شبیه سازی مشاهده شود.
تئوری و توصیف تحلیلی سیستم های چرخه معدن را می توان به چهار نوع تقسیم کرد:

* بهره برداری از تاسیسات جابجایی
* بهره برداری از سیستم های راه آهن
* عملیات سیستم های بارگیری سیستم های واگن
* بهره برداری از سیستم های استخراج سنگ از طریق انفجار

فصل سیزدهم
سیستم های ماشین آلات موازی

با استفاده از اصول پایه اعتبار، می توان توزیع احتمالی تعداد ماشین ها را در حالت کار تعیین کرد. این تعداد به وضوح متغیر تصادفی است. این توزیع توسط فرمول زیر تعیین می شود:
تعداد ماشینهای موجود در سیستم است.N حالت دستیابی به حالت پایدار دستگاهA
دو پارامتر آماری اساسی – میانگین و انحراف استاندارد – بوسیله فرمول ها تعیین می شود
به طور کلی، دو نوع اثرات وجود دارد:
*گر تمام ماشین آلات در این سیستم به طور مستقیم با سایر قطعات تجهیزات همکاری نکنند، هیچ تأثیری برروی این واقعیت وجود ندارد که خروجی سیستم صفر باشد. این ممکن است به عنوان مثال، برای یک سیستم ساخت سوراخ انفجاری برای حفاری
*اگر ماشین آلات در این سیستم با قطعات دیگر تجهیزات همکاری می کنند، این تغییرات می تواند برای فرآیند بهره برداری از سیستم عمومی مهم باشد.
برای مثال، زمان به پایان رسیدن نزدیکترین تعمیر بیل (اولین نقطه تجدید در فرآیند بهره برداری بیل) یا زمان پایان دادن به عدم دسترسی به وضعیت بیل طولانی تر از چرخه کار کامیون، تمام فرایند بهره برداری از سیستم خود را بازسازی می کند. در آن زمان تمام کامیون ها به نقاط مقصد خود برسند، برخی کامیون ها در صف ها در انتظار بازپرداخت بارگیری هستند، برخی کامیون ها در اختیار دارند، برخی از کامیون ها در حالت غیرقابل دسترس برای بارگیری و پر کردن مخازن خود و غیره. حرکت کامیون بدتر می شود. هنگامی که فرآیند بارگیری مجددا آغاز می شود و بقیه بعد از بقای بار شروع به بار می کنند، خصوصیات فرآیند بهره برداری در این دوره زمانی متفاوت از زمانی است که روند تثبیت شده و به طور مرتب اجرا می شود. پس از بارگیری دوباره راه اندازی می شود بوک ها به طور مداوم عمل می کنند زیرا جعبه های کامیون زیادی برای پر کردن وجود دارد. سیستم حمل و نقل واحدهای به شدت مورد استفاده قرار نمی گیرد و برخی از روترها هنوز در صف هستند. برای ایجاد ثبات در ویژگی های کلی سیستم، زمان لازم است

فصل چهاردهم
سیستم های ماشین آلات در عملیات مداوم

در معدن زیرزمینی، نوع مداوم عملیات عمدتا مربوط به معادن زغال سنگ می باشد، همچنین استخراج معادن معدنی که به راحتی استخراج می شوند مانند نمک، ترون یا پتاس. برای معدن سطحی، این اصطلاح عمدتا با عملیات بازالت، از جمله استخراج از ذخایر نوع لخت مانند سنگ قیمتی، سنگ آهن، سنگ مس و تمام این ذخایر معدنی از یک زودگذر از یک دوره زمین شناسی مرتبط است. استخراج معادن مستمر در ابتدا سنگ های جوان که به راحتی استخراج می شوند. استخراج معادن زیر آب نیز با استفاده از معدن مداوم در اکثر موارد انجام می شود.
روش ارائه شده شامل بسیاری از نقاط و شامل برخی از اصطلاحات است که باید تعریف شود. بگذارید آنها را در یک توالی بحث کنیم.
نکته اول تعیین سیستم که فرآیند استثمار آنالیز خواهد شد. مجموعه ای مناسب از اطلاعات مورد نیاز است. در ابتدا باید تعداد و نوع عناصر در سیستم را بدانیم. بدیهی است، در مورد قابلیت اطمینان این عناصر اطلاعات نیز مورد نیاز است. اطلاعات در مورد ساختار قابلیت اطمینان سیستم ۰ نیز مورد نیاز است. اگر سیستم در نظر گرفته شده دارای ساختار سلسله مراتبی است (برخی از عناصر مهم تر از دیگران هستند)، اطلاعات جامع تر اجباری است.
سپس تعداد امکانات نظری احتمالا توسط فرمول تعیین می شود:
تئوری سیستم های ماشین آلات معدن عملیات مداوم که در سال های دهه ۱۹۷۰ به شکل بالغ شکل گرفته است، از آن به بعد تقریبا بدون تغییر بوده است. به ویژه به علت پیشرفت مداوم در زمینه شبیه سازی، نیازی به انجام تحقیقات نظری بیشتر نبود. به طور منظم هر چند سال یک روش جدید اصلاح شده برای شبیه سازی، فقط برای اهداف معدن، ایجاد شد و برخی از امکانات جدید را در این زمینه ایجاد کرد.
شدت شکست Xs در یک سیستم از n عناصر متصل در یک سری مجموع شدت های عناصر آن X با توجه به اینکه روند تغییرات حالت های سیستم یکی از مارکف است، یعنی
نرخ تعمیر Ks یک سیستم از n عناصر متصل در یک سری مجموع تعدیلات تعمیرات آن عناصر K است. با توجه به اینکه روند تغیرات حالت های سیستم یکی از Markov است، یعنی
باز هم درست است که اگر توزیع های احتمالی کار و زمان تعمیر یک انعکاسی نیست، معادله فوق دارای محدودیت است.
اگر تمام عناصر سیستم یکسان باشند:
که بدان معنی است که در دسترس بودن حالت پایدار (یعنی احتمال اینکه در هر لحظه ای که سیستم در حالت کار باشد) یک سیستم از این نوع باشد که توسط فرمول تعیین می شود. این فرمول نشان می دهد که چگونه اعتبار یک سیستم کاهش می یابد، اگر تعداد عناصر اعمال شده افزایش یابد.

مدیریت تجهیزات در معدن

فصل پانزدهم
سیستم های سیکلی
(مدل کلی-مدل پالم)

سیستم های چرخه ای که در معدن استخراج می شود می توان به چهار نوع تقسیم کرد. معیار این تقسیم شیوه عمل این سیستم ها است که تا حدودی تعیین می کند که روش های ریاضی برای توصیف فرایندهای بهره برداری از آنها استفاده می شود.
یک مدل کلی نظریه QUEUE
اجازه دهید مولفه های آن را تحلیل کنیم
جریان ورودی (مشتریان، تماس ها) به یک سیستم سرویس هدایت می شود. یک تماس “حمل” نیاز به سرویس. در یک مورد کلی، جریان (A) را می توان به عنوان یک فرآیند تصادفی با خواص زیر مورد بررسی قرار داد:

* ورود به سیستم به صورت جداگانه یا در گروه ها
* اندازه گروه یا قطعی است یا متغیر تصادفی است
* لحظه وقوع یک تماس قطعی یا تصادفی است

اگر یک یا چند ماشین به علاوه یک سیستم داده شده معرفی شوند، یا یک یا چند ماشین از سیستم خارج می شوند یا یک یا چند قطعه تجهیزات جایگزین می شوند، پارامترها و ویژگی های این سیستم تغییر خواهد کرد
به طور کلی (A)، فرآیند ورودی یک تصادف است؛ در یک مورد خاص، می توان آن را با یک متغیر تصادفی مشخص کرد یا می توان آن را به صورت قطعی شناخت.
اتاق انتظار (B) در سیستم است. این خواص آن است.
اگر تماس (یا مشتری) بخواهد سرویس را بپردازد (اما معمولا در هر لحظه از زمان استعفا می شود)، آن را موضوع قواعد حاکم بر صف می کند (مقررات تعیین نحوه سرویس تماس). قوانین محبوب ترین در این رابطه عبارتند از:
FIFO اولین بار در ابتدا، ورودی ها در دنباله ای که در سیستم آنها رخ می دهد، سرویس می شود
انتخاب SIRO به صورت تصادفی، ورودی ها در یک توالی تصادفی سرویس می گیرند. O LIFO – آخرین در ابتدا، ورودی که در سیستم گذشته اتفاق می افتد، ابتدا سرویس می شود.
اولین طرح بهتر است بصیرت درک شود. برای مثال، طرح دوم، زمانی که قطعات رزرو در دسترس هستند نگهداری می شود. مجموعه قطعات ذخیره شده معمولا تصادفی است. طرح سوم در وضعیتی است که شامل نگهداری موارد ذخیره شده است. وقتی دسترسی محدود به فروشگاه وجود دارد، موردی که آخرین ذخیره شده است، معمولا اولین بار حذف می شود
در برخی از سیستم های صف، مشتریان طبقه بندی شده اند – برخی از مشتریان مهم تر از دیگران محسوب می شوند. این به این معنی است که چنین سیستمی دارای یک سازمان سلسله مراتبی از سرویس است. بنابراین، برخی از مشتریان دارای اولویت هستند. معمولا یک مشتری که در طولانی ترین زمان از کلاس با بالاترین اولویت در انتظار است، برای اولین بار سرویس می شود. طبقه بندی ورودی ها تأثیری بر سازماندهی خدمات (C) دارد. این طبقه بندی دارای عواقب است و بنابراین برنامه های اولویتی معرفی می شوند. دو طرح اساسی اولویت وجود دارد.
یک اولویت مطلق (از بین بردن)، هنگامی که یک سرویس در یک فرایند برای خدمت رساندن اولویت متوقف شود؛ در اینجا سه مورد برای بررسی وجود دارد.
o اولویت مطلق با زیان؛ سرویس برای مشتری (یا تماس) آواره شده است به عنوان یک نتیجه از توقف برای تماس اولویت است.
o اولویت مطلق با ادامه بعد؛ پس از توقف خدمات مشتری اولویت (یا تماس) به ایستگاه خدمات خود بازگشت و خدمات متوقف شده ادامه می یابد. o اولویت مطلق با شروع از آغاز؛ پس از متوقف کردن سرویس آن، سرویس گیرنده (یا تماس) منتظر سرویس تماس اولویتی می شود و سپس به ایستگاه بازگردانده می شود، اما سرویس باید از ابتدا انجام شود.
در حال حاضر خدمات (C) را در نظر بگیرید. خواص آن می تواند به شرح زیر مشخص شود:
زیرسیستم سرویس را می توان با یک پایه مجهز کرد یا می تواند دارای تعداد زیاد باشد
سازماندهی غرفه ها می تواند باشد
O موازی، این همه ایستاده انجام همان نوع خدمات غیر موازی، که برخی از می ایستد می تواند نوع خاصی از خدمات را انجام دهد
اگر زیرسیستم خدمات دارای تعدادی موازی است، پس O یک صف می تواند در مقابل هر ایستگاه تشکیل شود و مشتریان می توانند یک صف را انتخاب کنند یا بر اساس طرح اولویت
O یک صف عمومی می تواند شکل بگیرد و زمانی که آنها آزاد هستند، مشتریان را (به ترتیب) می نامند.
اگر سرویس دارای تعدادی از غرفه های غیر موازی باشد، بعضی از این غرفه ها می توانند یک زیرسیستم سازمان یافته ای ایجاد کنند که در آن مرحله مراحل بعدی خدمات می تواند انجام شود
اکنون فرض کنید که توزیع احتمالی زمان تعمیر بار نمایش داده می شود و توزیع احتمال زمان کار نیز نمایانگر است. همانطور که قبلا ذکر شد
اگر چنین است، فرآیند n (t) به عنوان تعداد ماشین آلات در تعمیر در یک لحظه معین در زمان t تعریف می شود،
توزیع احتمالی محدود تعداد ماشین آلات در تعمیر به عنوان عملکرد تعداد ماشین آلات در ذخیره:
جایی که برای هر r جمع تمام احتمالات بسته به وحدت است
به راحتی می توان فهمید که اگر اندازه ذخیره شده صفر باشد و تعداد ماشین آلات در سیستمی برابر با تعدادی پایه های تعمیر باشد، توزیع احتمالی بالا محدود به توزیع دوجمله ای می شود
که در دسترس بودن ماشین آلات در حالت پایدار است.
برای اهداف عملی، توزیع احتمالی تعداد ماشین آلات در حالت کار جالب تر است. معمولا ما به شکل محدود آن علاقه داریم، زیرا تنها در سیستم های آمادگی، نقطه ی مورد توجه این توزیع احتمال وابسته به لحظه ای معین در زمان t است. بنابراین تعریف متغیر تصادفی جدید:
ما می توانیم توزیع احتمال محدود تعداد ماشین ها را در یک کار به دست آوریم که می توان توزیع احتمال محدود تعداد ماشین ها را در یک کار به دست آورد:
بر اساس فوق، دو پارامتر مهم برای عملیات مهندسی می توان تعریف کرد
میانگین تعداد ماشین آلات در شکست:
میانگین تعداد ماشین آلات در حالت کار:
با توجه به سیستم ماشینی، می توانیم بگوییم که به طور متوسط تعداد ماشین های مشخصی در یک حالت کار وجود خواهد داشت، میانگین میانگین معیاری از ماشین ها در شکست و میانگین معینی تعداد واحدهای ذخیره شده. در واقعیت معدن، در هر لحظه ای از زمان، این سه عدد تصادفی هستند زیرا اینها متغیرهای تصادفی هستند.

   اگر علاقمند به تجزیه و تحلیل تعاملات خود با مشتریان هستید، دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) را به شما پیشنهاد می کنیم!

فصل شانزدهم
سیستم های ترکیبی

یک سیستم کامیون شولل و خرد شدن درونی
یک واقعیت مشهور است که سیستم های کامیون باری که معمولا در معادن گودال استفاده می شود بسیار گران است، به خصوص در مورد هزینه های عملیاتی. با توجه به نتایج حاصل شده (Woodrow 1992، Bozorgebrahimi و همکاران، ۲۰۰۳) هزینه حمل و نقل و حمل و نقل حدود ۶۰-۶۵٪ از کل هزینه های عملیاتی معدن باز است و تنها هزینه حمل و نقل حدود ۴۰-۵۰٪ از کل هزینه های عملیاتی (وانگ و ژائو ۱۹۹۷، وودرو ۱۹۹۲). بعضی از محققان معتقدند که این رقم حتی ۶۰٪ است (فابین ۱۹۸۹). به این دلایل هر پیشنهاد برای کاهش این هزینه ها بسیار خوشایند است و به دقت تحلیل می شود.

الف: برای اعمال خرد کردن و انتقال دانه درون گودال
ب: برای استفاده از یک بالابر شیب دار از یک نوع کامیون بالابر

* در بعضی موارد ناهمگنی یک سیستم ماشین آلات به دلیل اندازه های مختلف ماشین آلات انجام وظایف یکسان است، اما در مدل سازی ریاضی، پراکندگی متغیرهای تصادفی تعیین شده را افزایش می دهد
* احتمال دیگری که برای کاهش هزینه ها استفاده می شود، استفاده از یک سیستم کمک کریدکی است اگر سودآور باشد، اما این در نظر گرفته شده است که بهبود سیستم، نه یک اصلاح است
فرض کنیم که یک معدن باز است که در آن یک سیستم ماشینکاری کامیون در حال کار است. بنابراین، تعداد ماشین آلات کار و پارامترهای بهره برداری اصلی آنها شناخته شده است. مدیریت معدن تصمیم گرفته است با استفاده از سنگ شکن فکی و یک سیستم نوار نقاله نوار نقاله برای تحویل سنگ خرد شده به یک واحد کارخانه زباله محیطی، سیستم شستشو را تغییر دهد. مشکل این است که چگونه این جزء جدید سیستم ماشین آلات را طراحی و کشف کنیم که چه نوع تغییراتی در سیستم قدیمی دیده می شود.
قبل از اینکه این مشکل در شکل ریاضی و تحلیل انجام شود، باید یک نقطه را در پیش گرفت. برای ارزیابی یک سیستم از این نوع، روش محاسبه سیستم های بیل مکانیکی ارائه شده در مونوگراف Czaplicki (2009) مورد استفاده قرار می گیرد. در یک مرحله خاص از این روش، دسترسی به کامیونها مورد توجه قرار گرفته و تعداد کامیونهای مورد نیاز برای سیستم توسط واحدهای به اصطلاح «مازاد» افزایش یافته است. این حواتورها شکاف ناشی از کامیون مورد نیاز سوخت، راننده ها، جایگزینی راننده ها، نظرسنجی فنی و غیره را پر می کند. همه این شرکت ها کامیون ها را جذب می کنند، به این معنی که به طور متوسط تعدادی از حامل های “وجود ندارد” برای اجرای وظیفه حمل و نقل. برای کاهش این “زیان”، واحد های مازاد اعمال می شود. این کامیون ها در بخش بعدی روش محاسبه جز در ارزیابی الزامات تعمیرگاه در نظر گرفته نمی شوند. ما فرض می کنیم که ملاحظات ما ساده تر و ارتباطی تر است – که در سیستم S-T-C-C تعدادی از مخفف ها در کارگاه تعمیرات منطقی انتخاب می شوند و به همین علت، کامیون های مازاد و تعمیرگاه ها از تحلیل بیشتر حذف خواهند شد.
پارامترهای سیستم مکمل عبارتند از:
در ابتدای هر تحلیل، ارزیابی تقریبی سریع سیستم می تواند انجام شود:
ما تجزیه و تحلیل خود را با سیستم ماشین آلات بارگیری که چندین جریان گسسته تولید می کنند آغاز می کنیم
از مواد معدنی که باید توسط سیستم هولرها گرفته شود. توزیع احتمالی تعداد بوک ها قادر به بارگذاری با توزیع دوتایی توصیف می شود) زیرا این یک سیستم ماشین آلات است که به صورت موازی در معرض قابلیت اطمینان عمل می کنند. وجود ماشین آلات بارگیری اضافی نیز باید در نظر گرفته شود. فرض بر این است که اگر هر بیل پایین باشد، بلافاصله توسط یک لودر چرخان جایگزین می شود. علاوه بر این، ما فرض می کنیم که ناوگان لودر لودر به اندازه کافی بزرگ است، به طوری که اگر هر دستگاهی از این نوع پایین باشد، آن را به واسطه لودر بعدی بدون تاخیر جایگزین می کند. در صورت لزوم، لودر چرخ کاملا از نظر بازده بارگیری قابل اعتماد است و بنابراین تمام نقاط بارگیری کاملا قابل اعتماد هستند. اما قابلیت اطمینان بیل تاثیر مستقیم بر میانگین زمان بارگیری دارد. بطور منظم توجه کنید: بیل های قابل اعتماد، کوتاه تر از میانگین بارگیری و بالعکس، که واضح است.
در حال حاضر ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که وقتی یک بیل خاموش است و بارگذاری یدکی شروع به وظایف خود می کند، زمان بارگذاری برای سیستم تغییر می کند، این افزایش می یابد. ما باید نتایج استدلال مندرج در مونولوگ ۲۰۰۹ نویسنده ارائه دهیم. دانستن زمان متوسط بارگیری برای بارگیریهای یدکی، که T = 2.5 برابر طول تر از بیل است، میانگین زمان بارگذاری برای سیستم بدون بیل اگر D بیل (d <no) باشد و تمام ماشین های شکست خورده همیشه توسط لودرهای متحرک، می توان از فرمول محاسبه کرد
برای سیستم مورد نظر:
این نشان می دهد که میانگین چرخه کار کامیون متفاوت است و عملکرد تعداد بوت های شکست خورده و ضریب T است. علاوه بر این، مقادیر مختلف این مقادیر متوسط احتمال وقوع خود را پس از توزیع دوجمله ای دارند. اکنون ما می توانیم میانگین زمان کل بارگذاری کل سیستم را با استفاده از فرمول ارزیابی کنیم:
اکنون سیستم کامیون ها را مجددا محاسبه می کنیم
زیر سیستم کامیون های زباله در حال بالا رفتن است. o حداقل میانگین تعداد کامیون ها در حالت کار:

فصل هفدهم
همگنی سیستم بیل و کامیون

هنگامی که یک سیستم از این نوع در نظر گرفته می شود، می توان گفت در مورد همگنی در

*حجم جعبه کامیون
*حجم سطل های ماشین آلات بارگیری
*زمان بارگذاری
*زمان تخلیه
*شاخص های قابلیت اطمینان از ماشین آلات انجام همان نوع کار
*وزن، به معنای اهمیت توابع انجام شده توسط ماشین آلات
*از دیدگاه عملی، معرفی ماشین آلات جدید، متفاوت از کسانی که در معدن در حال استفاده هستند، باعث ایجاد ناهمگنی می شود
*استفاده از بوک های جدید و متفاوت می تواند ویژگی های سیستم را تغییر دهد. سیستم می تواند
*حجم متفاوت سطل ها
*میانگین بارهای مختلف بارگیری
*مقادیر قابل توجهی از شاخص های قابلیت اطمینان ماشین آلات بارگیری
*استفاده از کامیون های جدید و متفاوت می تواند موجب شود سیستم
*بارهای مختلف
*میانگین بارهای مختلف بارگیری
*میانگین زمانهای مختلف تخلیه
*مقادیر قابل توجهی از شاخص های قابلیت اطمینان ماشین های حمل و نقل

یک واقعیت مشهور است که سیستمهای کامیون در معادن گودال استفاده می شود و حقیقتا این یک منطقه اصلی استفاده از آنها است. با این حال، برخی از معادن باز بار که از این نوع سیستم ماشین آلات استفاده می شود، مانند معدن ذغال سنگ معروف الصریجون در کلمبیا، جایی که بزرگترین سیستم ماشین آلات این نوع در حال اجرا است
می توان فرض کرد که برای نوع خاصی از ماشین آلات بارگیری، یک توزیع احتمال وجود دارد که پراکندگی یک متغیر تصادفی – زمان بارگذاری کامیپوتر را توصیف می کند، اما برای نوع خاصی از hauler توصیف می شود. بنابراین، توزیع احتمالی به همان اندازه که نوعی haulers مورد استفاده در سیستم وجود دارد، وجود خواهد داشت. به دنبال این استدلال، به راحتی می توان نتیجه گرفت که تعداد کل توزیع احتمالی بار ، محصول تعدادی از انواع ماشین های بارگذاری H و تعداد ماشین آلات حمل و نقل J است. اگر ما روند بهره برداری سیستم را برای زمان کافی مشاهده کنیم، گروههای J X H را از زمان بارگیری بدست می آوریم. تحقیقات میدانی ثابت شده است (به عنوان مثال، Kolonya et al. 2003، Wright 1998، Temeng 1988، Czaplicki 1989) نگاه کنید به اینکه توزیع احتمال بار بارگذاری با توزیع نرمال قابل رفع است. به همین علت، با توجه به توزیع زمان بارگیری متغیر تصادفی، مخلوطی از توزیع احتمالی نرمال وجود دارد. دقیق تر، توزیع احتمال متغیر تصادفی زمان بارگیری یک ترکیب است.
توجه داشته باشید که اگر دو متغیر تصادفی به طور معمول توزیع داده شوند و اگر یک متغیر تصادفی با فراوانی نسبی w1 رخ می دهد و دارای یک تابع توزیع احتمال f (x) و متغیر تصادفی ثانیه با فراوانی نسبی w2 رخ می دهد و فاکتور توزیع احتمال دارد ¬ f2 (x)، سپس متغیر تصادفی x ترکیبی از این دو متغیر نیز معمولا توزیع تابع توزیع احتمال توزیع را با معادله تعریف می شود
برای تجزیه و تحلیل سیستم و برای محاسبه سیستم، دو پارامتر آماری اساسی مورد نیاز است (Czaplicki 2009): ارزش مورد انتظار و انحراف استاندارد مربوط به متغیر تصادفی در نظر گرفته شده است.
اگر c = 1، ۲، …، H نشان دهنده فعلی نوع دستگاه بارگیری در عمل است و i = 1، ۲،.، J نشان دهنده شاخص فعلی نوع hauler، زمان بارگذاری متوسط در سیستم را می توان از عبارت زیر محاسبه کرد:
جایی که Tci میانگین زمان بارگیری نوع ۱ هولر توسط نوع هفتم نوع هیدرولیکی است و wd – فرکانس نسبی وقوع این نوع “ci-th” نوع بارگیری است.
به عنوان برآورد کننده انحراف استاندارد بهره، فرمول زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
ارزش زمان متوسط بارگذاری برآورد شده از پیامدهای مهمی برای روش تجزیه و تحلیل و محاسبه یک سیستم غیرمستقیم ندارد به جز مقادیر پارامترهای سیستم؛ ارزش انحراف استاندارد مربوط به زمان بارگیری به طور قابل توجهی بیشتر از یک سیستم همگن است و این واقعیت مهم است.
یک تحقیق مشابه می تواند با توجه به زیر سیستم کامیون تکرار شود. درک کنید که نقطه مورد علاقه در اینجا زمان سفر برای حمل و نقل تخلیه-بازگشت است. اگر ما کامیون های مختلف داشته باشیم، تمام این مراحل اجزاء چرخه کار کامیون می توانند بارها و بارها متفاوت باشند. به طور کلی، متوسط زمان های مختلف سفر می تواند برای انواع مختلف haulers اختصاص داده شود. باز هم انحراف معیار زمان سفر برای یک سیستم غیر همجوار به طور قابل توجهی بیشتر از یک همگن است.
بنابراین، جالب است که تحلیل و ارزیابی کارایی سیستم با بررسی پراکندگی بزرگ متغیرهای تصادفی به عنوان اجزای تحلیل انجام شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *