0
021284284

مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning

مدیر امور مهندسی و تعمیرات شغلی است از مشاغل حوزه مدیریت و صنایع که شاغلان این شغل مسئولیت صیانت و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات در هر صنعت و بخش های صنعتی و تولیدی را بر عهده دارند. شاغلان این شغل باید توانایی مدیریت واحد فنی نگهداری و تعمیرات، سازماندهی امور نت، برنامه ریزی و کنترل در نت، بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیرانه، کنترل انبار قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت  انبار فنی ، برون سپاری بخش نت به پیمانکاران، کنترل و بررسی اطلاعات و مدارک پشتیبانی فنی، بکارگیری از کامپیوتر و محاسبات فنی و اقتصادی ) آمار و احتمالات، کنترل موجودی، اقتصاد مهندسی، شبیه سازی و تئوری های صف ( در مهندسی نت را داشته باشند. همچنین شاغلان این شغل با مشاغلی از قبیل مدیران ارشد سازمان ، مدیران و سرپرستان تولید و برنامه ریزی، مدیران کنترل کیفیت ، مدیریت مالی و حسابداری ، انبار داری و لجستیک و … در ارتباطند .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *