0
021284284

روانشناسی کار

تعریف روانشناسی کار

روانشناسی کار ،‌ رشته‌ ای از روانشناسی است که در آن رفتار افراد در ارتباط با کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. روانشناس کار، اصول و یافته‌ های علم روانشناسی که در رابطه بین انسان و کار او اثر می‌ گذارد را مطالعه و کاربرد آن ها را بررسی می کند.

روانشناسی کار چیست ؟

روانشناسی کار یک علم کاربردی است که به سازمان ها یاد داده میشود که چه چیزی رفتار سازمانی اثربخش را تشکیل می‌دهد. این علم با کسب و کار ارتباط دو جانبه ای دارد و ایده های آن برگرفته از مواردی است که در محل کار به خوبی جواب می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود نتایج پژوهش روانشناختی به صورت هدفمند و به نحوی اعمال شود که متناسب با آن وضعیت باشد. روانشناسی کار، تجربه را از دنیای کسب و کار وارد دنیای روانشناسی می کند. همچنین دانش آکادمیک و دقت بسیار زیاد را از دنیای روانشناسی وارد دنیای کسب و کار می کند.

هدف روانشناسی کار چیست ؟

در علم روانشناسی کار، روش های تحقیق علمی برای مطالعه ی افراد، محل کار و سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد تا نیازهای مختلف و اغلب متقابل آن ها هم سو گردند. به طور کلی هدف روانشناسی کار، ایجاد روابط مولد و سالم بین افراد و سازمان هاست، به طوری که به نفع طرفین باشد.

روانشناسی کار

روانشناسی کار و مدیریت

ورود روانشناسی به عرصه پرفراز و نشیب مدیریت باعث شده است تا با بکارگیری نظریه‌ها و مکتب‌های گوناگون روانشناسی و با برقراری روابط انسانی به تبیین شخصیت و رفتار افراد در سازمان پرداخته شود. همچنین مفاهیمی همانند انگیزش و رفتار سازمانی مورد تاکید و دقت قرار گیرد.

برای آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف وجود انسان و ایجاد یک ارتباط بهتر ، ایجاد انگیزش و حفظ و تامین بهداشت روانی افراد، آشنایی با علم روانشناسی و علوم رفتاری اهمیت فراوانی دارد.


◼️ شاید این دوره آموزشی به درد شما بخورد : آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر ◼️


قلمرو روانشناسی کار :

 • کار و رفتار آدمی را در ارتباط با آن تحت مطالعه و بررسی قرار میدهد.
 • برای به حداقل رساندن مشکلات انسان در جریان کار، از قوانین و یافته های روانشناسی استفاده می کند.

اهداف اصلی روانشناسی کار :

 • هر سازمانی تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از کالاها و خدمات بپردازد که اولاَ نیازهای معقول آدمی را تامین کند ثانیاَ، رفاه جسمی و ارزشهای شخصی و انسانی مردم را نیز مورد توجه قرار می دهد.
 • کارآیی و اثر بخشی فعالیت کارکنان سازمان ها در تولید و توزیع کالاها و خدمات، افزایش یابد.
 • شرایطی فراهم شود تا کارکنان سازمان ها با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند.
 • ارزشهای شخصی و انسانی کارکنان محفوظ بماند و ایمنی کارکنان در زمینه سلامت جسمی و روانی تامین شود.
 • بهداشت روانی کارکنان با تمام ابعاد آن تامین شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتشان، مورد نظر قرار گیرد.
 • مسائل و مشکلات انسانی در محیط کار حل شود و یا به حداقل برسد.

روانشناسی کار

کاربرد های کنونی روانشناسی در محیط کار :

امروزه روانشناسی کار در خصوص همبستگی ها و کشف روابط موجود بین متغیرهای مستقل (نظیر عوامل ارگونومیک، نوع سرپرستی، حقوق و دستمزد و…) و متغیرهای وابسته (انگیزه کارکنان، فرسودگی شغلی، بهره وری افرد، عملکرد سازمان و…) مطالعه می کند.

در کاربرد روانشناسی کار پدیده هایی نظیر تفاوتهای فردی، شخصیت افراد، انگیزش، حقوق و دستمزد، ساختار گروهی در سازمان، نظم تشویق و تنبیه، طراحی شرایط کار مطرح می باشد.

زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار :

یافته های روانشناسی در بهینه سازی همه عوامل مرتبط با کار در هر سازمانی کاربرد دارد که مهمترین زمینه های آن عبارتند از:

 • تجزیه و تحلیل مشاغل – تعیین وظایف هر شغل، و توانایی، استعداد، نگرش، ویژگی خلقی و شخصیتی و مهارتهای عقلی و کلامی مورد نیاز برای متصدی آن
 • تهیه و میزان کردن آزمونهای استخدامی و عملی – آزمون هوش، استعداد، شخصیت و غیره به منظور انتخاب، استخدام، انتصاب و ارتقاء کارکنان به نحو کارا و اثربخش
 • اجرای جلسات مصاحبه استخدامی، ارزشیابی و مشاوره ای – به منظور ارزیابی صلاحیت های شغلی، ارتقای سطح مهارت و توانایی و تشخیص اختلالهای رفتاری و روانی کارکنان

◼️ شاید این دوره آموزشی به درد شما بخورد : آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه و گزینش + مدرک معتبر ◼️


 • اجرای آزمونهای انفرادی و گروهی – تهیه گزارشهای حرفه ای به منظور انتخاب مناسبترین فرد موجود در بازار کار برای تصدی هر شغل
 • مشارکت در تهیه برنامه های آموزش قبل و ضمن خدمت – به منظور اجرای برنامه بهبود مدیریت (عالی، میانی و عملیاتی) و فراهم ساختن زمینه استفاده همه کارکنان از آموزش باتوجه به وظایف شغلی
 • ارزشیابی رفتار شغلی کارکنان – به منظور تشخیص کارکنان موفق و ناموفق و علل آن، تشخیص کارکنان لایق، تشخیص مشکلات کارکنان، تشخیص محدودیتهای محیط کار مانند ارگونومیک، تشخیص اشکالات سرپرستی، تشخیص نیازهای آموزشی، تشخیص نیازهای جسمی و روانی، و تشخیص الزامات بهبود شخصیتی و مهارتی کارکنان
 • تعیین الگوهای انگیزشی و برانگیختن کارکنان – به منظور افزایش سطح انگیزش شغلی کارکنان در سطوح مختلف شغلی
 • بررسی اثر عوامل مختلف سازمانی بر رفتار و کارایی کارکنان – بررسی و تعیین آثار عواملی چون ارگونومیک، وسایل کار، مواد شیمیایی، ساعات کار، استراحت، نوع تغذیه، سبک سرپرستی و غیره

◼️ شاید این دوره آموزشی به درد شما بخورد : آموزش مجازی مدیریت افزایش کارایی کارکنان + مدرک معتبر ◼️


 • طراحی ماشین آلات و ابزار – به منظور به حداکثر رساندن کارایی کارکنان در استفاده از وسایل و ابزار کار
 • شناسایی عوامل موثر در حوادث سازمانی – به منظور حذف یا کاهش عوامل انسانی نظیر کم دقتی، کم تحرکی، پریشنی روانی و فکری، بیش فعالیتی و غیره در جهت حداکثر کردن امنیت روانی کارکنان
 • انجام پروژه های تحقیقاتی سازمانی – در زمینه رفتار کارکنان در تمام مراحل تولید، توزیع، و مصرف کالا و خدمات
 • مشارکت در طراحی برنامه های آموزش سازمان – به منظور ارتقاء کفایت کارکنان در زمینه های ارتباط موثر، تعارض و مذاکره، رهبری اثر بخش و غیره
 • تأمین گسترش بهداشت روانی محیط کار – به منظور آشنایی کارکنان با مفاهیم و اصول بهداشت روانی و بکارگیری روشهای پیشگیری بیماری های روانی در سازمان
 • ارائه خدمات مشاوره روان درمانی به کارکنان – با یاری گرفتن از متخصصان روانشناسی بالینی و روانپزشکی و آشناساختن کارکنان با مباحثی نظیر بیماری های روانی، فشار روانی، فرسودگی شغلی، و همچنین عوامل ایجادکننده و حذف کننده رفتارهای نابهنجار کارکنان

 

دوره آنلاین روانشناسی کار :

 

✔️ متقاضیان در همه حرفه‌ها و رشته‌ها میتوانند در دوره روانشناسی کار بنیاد آموزش مجازی ایرانیان ثبت نام کنند.

✔️ گواهینامه های مهارت مربوطه را که از اعتبار بالایی برخوردار هستند ، دریافت ‌نمایند.

✔️ بعد از دریافت مدرک روانشناسی کار فنی حرفه ای ، با آموزش های کاربردی و درست می توانید این مهارت ها را انتقال دهید و در کار خود موثر واقع شوید.

روانشناسی کار ◼️ آموزش مجازی روانشناسی کار + مدرک معتبر ◼️

جهت ثبت نام در دوره آموزشی روانشناسی کار بر روی تصویر فوق کلیک نمایید.

 

این دوره به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می گردد.

پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید.

دیدگاه کاربران
 • شیرین 26 تیر 1401

  جالب بود !!!

 • sos55 26 تیر 1401

  دوره روانشناسی کار کی برگزار میشه ؟؟

  • mohtava 26 تیر 1401

   آموزش مجازی روانشناسی کار به صورت غیر حضوری برگزار میگردد. لینک ثبت نام دوره روانشناسی کار در مقاله هست.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *