×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های صنایع و معادن

چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

شما اینجا هستید: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > مقاله های صنایع و معادن > چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

دانش ­آموختگان رشته­ های اصلی اعم از فارغ ­التحصیلان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از 12 باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.

2ـ فارغ­ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی ـ کاربردی عمران ـ تأسیسات آبی (با ساختمانهای آبی) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

3ـ به فارغ­ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران ـ عمران (بورسیه جهاد سازندگی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می­گیرد.

4ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه 3، تعلق می­گیرد.

5 ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه و یا عمران ـ زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه 2 ، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­نامه اجرایی آن تعلق می­گیرد.

6 ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه­های هیدرولیکی (مهندسی عمران ـ آب)
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.

7ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

8 ـ به فارغ­ التحصیلان رشته علمی ـ کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

9ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

10ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک ماشینها ازدانشگاه علم وصنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

11ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ کشتی­ سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی تعلق نمی­گیرد.

12ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

13ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مکانیک ـ ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

14ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی ـ طراحی فرآیندها، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

15ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

16ـ به فارغ­ التحصیلان رشته­ کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تأسیسات حرارتی وبرودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

17ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط یا تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

18ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع (علمی ـ کاربردی ـ تکنولوژی و..) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

19ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی خرید راه­ آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

20ـ فارغ­ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه­ های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی ـ کاربردی شبکه­ های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

21ـ به فارغ ­التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه­ های انتقال و توزیع (علمی ـ کاربردی، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.

22ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

23ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.

24ـ فارغ­ التحصیلان مهندسی کاربردی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی ازسوی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می­توانند پروانه اشتغال به­کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

25ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی ـ کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناری، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با معماری تعلق می­گیرد.

26ـ به فارغ­ التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق نمی­گیرد.

27ـ فارغ ­التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه­های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء دریافت نماید.

28ـ به فارغ ­التحصیلان رشته تکنولوژی آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به­کار مهندسی دررشته مرتبط باعمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می­گیرد.

29ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی­گیرد.

30ـ نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی وکارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج ­شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان می­باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­ نامه اجرایی آن می­باشد.

31ـ به استناد تصویب­نامه شماره 77549/33120 مورخ 3/12/84 هیدت محترم وزیران و همچنین رأی
شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18719 مورخ 20/3/88 کشور، درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صدور یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان­پذیر نیست.

32ـ مقرر گردید معرفی دانش­ آموختگان رشته مرتبط برای گذرانیدن کسر واحدهای درسی خود به منظور دریافت صلاحیت رشته اصلی مهندسی تا اطلاع ثانوی کان­ لم ­یکن می­باشد.

33ـ مدارک لازم جهت طرح و بررسی در کمیسیون هم­ ارزی رشته­ ها، مطابق پیوست 2 می­باشد.

34ـ به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هریک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در موضوع رشته عمران نباشد، باتوجه به عدم گذرانیدن 70% از واحدهای کارشناسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.

35ـ به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مهندسی عمران که دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط و با صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر تا پایه 2 تعلق می­گیرد.

———————————————————————————————————

پیروز باشید

rania در تاریخ دوشنبه 16 مارس 2015 گفت:

رشته تحصیلی اینجانب مهندسی مدیریت پروژه میباشد/ آیا به رشته تحصیلی ما پروانه اشتغال به کار تعلق میگیرد؟

  zahra در تاریخ چهارشنبه 20 سپتامبر 2017 گفت:

  با سلام.کارشناس رشته مهندسی مدیریت پروژه حق امضا داره؟

  محمدرضا در تاریخ پنج‌شنبه 14 دسامبر 2017 گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  رشته مهندسی مدیریت پروژه اجازه دارد مهر نظارت دریافت کند؟؟؟
  و اگر ارشد در گرایش عمران – آب و سازه های هیدرولیکی رو دریافت کند در نظام مهندسی تاثیری دارد و اجازه طراحی دارد؟

مهندس مهدی امینی در تاریخ یکشنبه 05 آوریل 2015 گفت:

با عرض سلام و خسته نباشید اگر بتوانید کمکم کنید ممنون میشم

saman در تاریخ یکشنبه 26 آوریل 2015 گفت:

سلام.ببخشیدبه رشته ی مهندسی اجرایی عمران نظارت واجراء میدن

مهرداد در تاریخ پنج‌شنبه 07 می 2015 گفت:

من رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان هستم باید در کدام زیر گروه. برای نظام مهندسی ساختمان عضو بشم
رشته من گرایش نذارد

مریم در تاریخ دوشنبه 11 می 2015 گفت:

سلام چرارشته مهندسی شیمی تعلق بش نمیگیره اگه میشه جواب بدین-من مهندسی شیمی خوندم

نیلا در تاریخ سه‌شنبه 19 می 2015 گفت:

سلام ایا به رشنه مهندسی مدیریت اجرایی گرایش عمران نظارت تعلق میگیره لطفا کمکم کنید.

مریم در تاریخ دوشنبه 01 ژوئن 2015 گفت:

ایا کاردانی نقشه کش صنعتی میتواند عضو نظام مهندسی باشد (نه لزوما ساختمانی)؟ ایا مزیت بیمه ای دارد ….

شایان در تاریخ پنج‌شنبه 04 ژوئن 2015 گفت:

سلام.من رشته مهندسی مدیریت اجرایی هستم .خواستم بینم مهر نظارت به این رشته تعلق میگیرد یا نه؟

  منا در تاریخ سه‌شنبه 22 ژانویه 2019 گفت:

  سلام کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دارم نظام مهندسی تعلق میگیره.تکلیف ماها چیه

محسن در تاریخ جمعه 19 ژوئن 2015 گفت:

سلام.من در سال 91 کاردانی نقشه کشی معماری و در سال 93 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری از دانشگاه آزاد رو اخذ کردم قبلا هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع بودم .الآن میتونم چه پروانه هایی در صورت قبولی از نظام مهندسی بگیرم؟ ممنون میشم اگه کمک کنید

  علی در تاریخ پنج‌شنبه 11 ژانویه 2018 گفت:

  سلام من کاردانی نقشه کشی معماری و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری دارم ممنون میشم بفرمایید در آینده آیا صلاحیت آزمون و پروانه طراحی نظام مهندسی را دارم یا خیر ؟ چه صلاحیت هایی میتونم شرکت کنم؟
  ممنونم

آلیس در تاریخ جمعه 26 ژوئن 2015 گفت:

سلام . ایام بکام . من فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی گرایش عمران هستم ایا مهر نظارت به این رشته که خوندم تعلق میگیره ؟ ممنون میشم اگه راهنمایم کنین.

مهندس در تاریخ سه‌شنبه 30 ژوئن 2015 گفت:

سلام خسته نباشید.دوستان من کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی-آب رو دارم و ارشدم رو عمران سازه گرفتم. کد مهندسی عمران یا مرتبط با عمران به من تعلق میگیره؟؟؟؟

حسین امانی در تاریخ شنبه 04 جولای 2015 گفت:

سلام.آیا به مهندسی مدیریت پروژه پروانه اشتغال نظارت داده میشه؟آگه آره تا چه پایه ای؟

reza salari در تاریخ چهارشنبه 15 جولای 2015 گفت:

سلام من رشته کاردانی تاسیسات تبرید رو دارم میخونم میخواستم بفهمم این رشته کاردانی به کارشناسی هم داره .. اگه داره کجا داره و اسمه دانشگاهش چیه ممنون میشم اگه رانماییم کنین…با تشکر

یوسف صیاحی در تاریخ چهارشنبه 15 جولای 2015 گفت:

سلام.آیا به کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوزی عمران گرایش آب و فاضلاب حق عضویت در نظام داده میشود. آگه جواب آره حق شرکت در آزمون نظام را دارا میباشد

Rahele در تاریخ شنبه 18 جولای 2015 گفت:

با سلام و خسته نباشید
ایا برای رشته مدیریت صنعتی امکان گرفتن پروانه اشتغال ب کار هست یا خیر

وحید در تاریخ چهارشنبه 22 جولای 2015 گفت:

سلام
من کارشناسی برق پیوسته گرایش کنترل ابزار دقیق دارم
آیا به من پروانه نظام مهندسی نعلق میگیرد؟

مهدیه در تاریخ چهارشنبه 22 جولای 2015 گفت:

یعنی هیچ دانشگاه روزانه ای نیست که مورد تایید نظام مهندسی نباشه؟

مصطفی در تاریخ چهارشنبه 22 جولای 2015 گفت:

باسلام,فرق مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق با مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق چیه که اولی رو نظام قبول داره ولی دومی رو نه درصورتیکه معنی فارسی تکنولوژی میشه فناوری واز نظر گذراندن واحدها ی مهندسی هر دو یکی هستن.

نوید در تاریخ شنبه 25 جولای 2015 گفت:

چرا به عمران گرايش راه تعلق نمیگیره؟

omran در تاریخ یکشنبه 26 جولای 2015 گفت:

سلام جرا به رشته مهندسی مکاترونیک تعلق نمیگیره؟

ندا در تاریخ جمعه 14 آگوست 2015 گفت:

با سلام ایامدرک دانشگاه علمی کاربردی موردتاییدنظام مهندسی هست یانه؟

حميد رضا در تاریخ سه‌شنبه 25 آگوست 2015 گفت:

سلام اين مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد چه گناهي كرده كه هيچ چيز بهش تعلق نميگيره ?كلا لنگ در هواست اي كاش موقع انتخاب رشته كسي بود تا اين چيزا رو بهمون ميگفت

shayan در تاریخ سه‌شنبه 01 سپتامبر 2015 گفت:

باسلام خواستم ازتون سوال کنم من کاردانیمومعماری شهری خوندم کارشناسیمو میخوام معماری طراحی داخلی بخونم خواستم بپرسم منم میتونم عضونظام مهندسی باشم اگه میشه زودجواب بدیدممنون

داوود در تاریخ دوشنبه 07 سپتامبر 2015 گفت:

با سلام من دارای مدرک مهندسی تکنولوژی عمران-عمران هستم میخواستم ببینم که می توانم در امتحان نظام مهندسی رشته اصلی عمران شرکت کنم و تا چه پایه ای؟ با تشکر

سعید در تاریخ سه‌شنبه 08 سپتامبر 2015 گفت:

با سلام من دارای مدرک کارشناسی در رشته آبیاری و کارشناسی ارشد عمران سازه آیا میتوانم عضویت سازمان را داشته ودر امتحان نظام شرکت کنم با توجه به اینکه دروس پیش عمران را گذرانده ام

ناصریان در تاریخ سه‌شنبه 08 سپتامبر 2015 گفت:

سلام
بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته ساختمان هستم ولی کاردانی ندارم یعنی اینکه من یک کارشناسی پیوسته جغرافیا برنامه ریزی شهری داشتم و معادل زدم و به کاردانی در دانشگاه دیگر کارشناسی ناپیوسته ساختمان گرفتم.
حال برای عضویت نظام مهندسی مشکل کاردانی دارم چه کار کنم.
وقتی دانشگاه کارشناسی پیوسته جغرافیا را به عنوان کاردانی قبول کرد و به من بعد از اتمام دانشگاه مدرک کارشناسی ناپیوسته ساختمان گرفتم، الان چه کار کنم عضویت نظام مهندسی را بگیرم.
خواهشمندم جواب من را بدهید. خیلی خیلی ممنون میشم.

یدالله در تاریخ جمعه 11 سپتامبر 2015 گفت:

باسلام من دارای مدرک کارشناسی فناوری و بازرسی جوش از دانشگاه علمی کاربردی مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران هستم آیا میتوانم عضو نظام مهندسب شوم

مریم هاشمی نسب در تاریخ شنبه 12 سپتامبر 2015 گفت:

آیا در ارشد معماری با گرایش مهندسی تکنولوژی معماری میشود پروانه اشتغال به کار گرفت؟و حق امضا با ارشد این رشته در نظام گرفت؟

اهون مرادی در تاریخ شنبه 12 سپتامبر 2015 گفت:

باسلام کاردانی رشته نقشه کشی صنعتی رو دارم کارشناسی معماری و ارشد معماری آیا اجازه عضویت در نظام مهندسی رو دارم

قادر توفیقی در تاریخ یکشنبه 13 سپتامبر 2015 گفت:

سلام .من کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دارم و الانم دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری گرایش شهرسازی هستم ایا من میتونم بعداز,اتمام درسام وارد نظام مهندسی بشم؟؟ممنونم میشم جوابمو بدید.

الناز در تاریخ چهارشنبه 16 سپتامبر 2015 گفت:

سلام و خسته نباشید
من الناز فوق لیسانس فیزیک هستم و الان میخوام ارشد معماری بخونم.آیا پس از فارغ التحصیلی، میتونم با شرکت در ازمون نظام مهندسی ، مهر بگیرم؟

احمد در تاریخ پنج‌شنبه 17 سپتامبر 2015 گفت:

با سلام , کاردانی من برق است , و کارشناسی ام را در رشته عمران _ ساختمان گرفتم , ایا مدرک کارشناسی من میتونم در نظام عضو بشم ؟؟؟

مهران در تاریخ یکشنبه 20 سپتامبر 2015 گفت:

باسلام من كارداني نقشه كشي معماري وكارشناسي إجرائي عمران دارم به من تعلق مي گيرد باتشكر

فرزاد در تاریخ دوشنبه 28 سپتامبر 2015 گفت:

سلام ضمن تسلیت حادثه حج را اینجانب کاردانی مکانیک خودرو خوندم وکارشناسی سیالات حرارت ناپیوسته به نظام تعلق میگیرد و مثل اینکه‌مصوبه جدید ما را حذف کردند حال ما باید چیکار کنیم این همه درس خوندیم هیچی من خودم به خاطر همین تغییر رشته دادم و به سیالات اومدم چیکار کنم حالا راهی وجود دارد یان

سوگل در تاریخ دوشنبه 28 سپتامبر 2015 گفت:

با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم آیا با داشتن مهندسی فناوری معماری گرایش طراحی و نوسازی بافت فرسوده از دانشگاه علمی کاربردی میشه عضو نظام مهندسی شد؟

فیروز در تاریخ یکشنبه 04 اکتبر 2015 گفت:

باسلام
من درمورخه 84/11/30 از دانشگاه ازاد مدرک کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی گرفتم و در مورخه94/3/30 از دانشگاه آزاد مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران گرفته ام .حالا نظام مهندسی از عضویت سرباز میزند.لطفا در این خصوص مرا راهنمایی کنید

محمد رضا در تاریخ جمعه 09 اکتبر 2015 گفت:

کارشناسی ناپیوسته مکانیک جامدات – دارای پروانه اشتغال پایه یک تاسیسات مکانیکی – کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرزی – تمام واحد های درسی کمیسیون هم ارزی را در مقطع کاردانی – کارشناسی و کارشناسی ارشد گذرانده ام – آیا پروانه اشتغال طراحی به من تعلق می گیرد – اگر می گیرد چه کار باید بکنم.

د.ك در تاریخ شنبه 10 اکتبر 2015 گفت:

با سلام
من فارغ التحصيل مهندسي فنآوري معماري – طراحي و نوسازي در بافت فرسوده ار دانشگاه علمي كاربردي هستم ، كارداني اينجانب كامپيوتر بوده است آيا مي توانم عضو سازمان نظام مهندسي شوم؟

حسین در تاریخ شنبه 10 اکتبر 2015 گفت:

با سلام و خسته نباشید من کارشناسی عمران گرایش عمران در موسسه عالی خوندم در چه گرایشاتی میتوانم ازمون دهم با تشکر

جواد در تاریخ شنبه 10 اکتبر 2015 گفت:

باسلام وخسته نباشید
من درای مدرک رشته کاردانی میکانیزاسیون ماشین الات کشاورزی از دانشگاه دولتی ومدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری از دانشگاه غیر انتفاعی را دارم. آیا پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی _نظارت _به اینجانب تعلق میگیرد؟ لطفا راهنماییم کنید باتشکر

آرش در تاریخ جمعه 16 اکتبر 2015 گفت:

با سلام
حدودا یک سال پیش شنیدم که برای رشته کامپیوتر هم چیزی شبیه به سازمان نظام مهندسی تاسیس شده. اگر میدونید که اسم این سازمان چی هست ممنون میشم بهم اطلاع بدید
با تشکر

سامان در تاریخ شنبه 17 اکتبر 2015 گفت:

با سلام
من در سال 84 کارشناسی ناپیوسته الکترونیک رو گرفتم البته در مقطه کاردانی نیز رشتم الکترونیک بودم.
حالا نظام مهندسی من رو قبول میکنه و تا چه حد به من
مجوز فعالیت میده.
با سپاس

اهورا در تاریخ شنبه 17 اکتبر 2015 گفت:

با سلام،من دانشجو ی مهندسی عمران ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی هستم،خواستم بدونم پروانه اجرا نظارت به ما علمی کاربردی ها تعلق میگیره یا نه؟لطفا کمکم کنید

سارا در تاریخ دوشنبه 19 اکتبر 2015 گفت:

سلام خسته نباشيد
من ديپلم كاردانش نقشه كشي ساختمان دارم
ميخوام رشته معماري دانشگاه آزاد بدون كنكور ثبت نام كنم
دوسال كارداني
دوسال كارشناسي
ميخوام بدونم بعد از اتمام كارشناسي
تا چه حد زير پوشش نظام مهندسي قرار ميگيرم
با تشكر

الهام ناصری در تاریخ جمعه 06 نوامبر 2015 گفت:

سلام من کاردانی معماری کارشناسی علمی کاربردی معماری و ارشد مهندسی معماری دارم شنیدم پس از دو سال گذشتن از ارشد کد مرتبط تبدیل به اصلی میشود یعنی در واقع در بخش نامه مورخ 7/12/92صراحتا قید شده که به دارندکان مدارک مرتبط با معماری با ارشد مهندسی معماری کد اصلی داده میشود ولی در مصوبه اخیر چیزی در مورد ارشد نیست میشه لطفاً توضیح بدین. خیلی جوابش برام مهمه لطفا جواب بدین

ایمان در تاریخ یکشنبه 08 نوامبر 2015 گفت:

من رشتم ریاضی دیپلم دارم میخام وارد شاخه عمران بشم تو دانشگاه علمی کاربردی آیا آینده ی کاری داره با توجه ب دانشگاه که علمی کاربردی می باشد

میترا در تاریخ یکشنبه 08 نوامبر 2015 گفت:

من فارغ التحصیل رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک هستم.به من مهر نظارت و طراحی تعلق میگیره؟؟؟؟؟؟ ممنون

farhad در تاریخ یکشنبه 08 نوامبر 2015 گفت:

با سلام
میخواستم بدونم مهر طراحی معماری مشمول فارق التحصیل رشته کاردانی پیوسته معماری، و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری میشود یانه

آرش در تاریخ جمعه 20 نوامبر 2015 گفت:

با سلام من کاردانی مکانیک خودرو دارم و کارشناسی ناپیوسته سیالات، حتی عضو نظام مهندسی و تو آزمون قبلی هم شرکت کرده بودم ولی قبول نشدم حالا طبق آیین نامه جدید شامل نمیشم و گفتن عضویتت لغو میشه در حالیکه طبق مصوبه کمسیون هم ارزی از 74 واحد 69 واحد رو گذروندم حالا من باید چکار کنم که زحماتم بیهوده نباشه کلی خرج کردم بابت آزمون، کی باید جوابگو باشه؟؟

a.p در تاریخ یکشنبه 22 نوامبر 2015 گفت:

من دانشجوی ترم آخر رشته تاسیسات حرارتی برودتی کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته)هستم
که مدرک کاردانی من مکانیک و مدرک کارشناسی تاسیسات هست
سوال؟؟
چراجدیدا گفتید که پروانه اشتغال به ما تعلق نمی گیرد؟
این منصفانه نیست که شما به تاسیساتی ها ی کاردانی به کارشناسی پروانه بدهید ولی به ما که از دو رشته ایم ندهید ما هم زحمت کشیده ایم.
این حرف دانشجوهای د.آ.خمینی شهر(رشته مکانیک خودروبه تاسیسات حرارتی برودتی کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته)) است.

رضا در تاریخ یکشنبه 22 نوامبر 2015 گفت:

باسلام
پیرو سخنان دوست عزیزمان(a.p)
چاره این دانشجویان رشته کاردانی مکانیک خودرو به کارشناسی تاسیسات حرارتی برودتی که زمان فارغ التحصیلشان فرا رسیده چیست؟

معینی در تاریخ یکشنبه 22 نوامبر 2015 گفت:

سلام..میخواستم بدونم به رشته مهندسی مدیریت پروژه هم تعلق میگیره؟

مجتبی در تاریخ یکشنبه 22 نوامبر 2015 گفت:

من کاردانی مکانیک خودرو و لیسانس سیالات ناپیوسته سال 1389 درس تمام کردم با توجه به اینکه اجازه عضویت ندارم نظام مهندسی گفته باید تطبیق واحد بدی اگر امکانش هست شرایط تطبیق واحدچگونه است ؟

فرهاد در تاریخ دوشنبه 23 نوامبر 2015 گفت:

سلام من کارشناسی نا پیوسته مکانیک دارم خواستم ببینم میتونم عضو نظام مهندسی بشم واگه بشم تا چه حد اجازه فعالیت دارم ؟؟

ابوطالب رضایی در تاریخ سه‌شنبه 24 نوامبر 2015 گفت:

سلام.من فارغ التحصیل مهندسی مدیریت پروژه هستم.رفتم نظام مهندسی برای عضویت.میگن نمیتونی عضو بشی. آخه چرا ؟ ما که تقریبا واحدای عمران و معماری و … پاس کردیم.اگه امکان داره راهنمایی کنید.سپاسگزارم

sh.h در تاریخ پنج‌شنبه 26 نوامبر 2015 گفت:

رشته ی مهندسی مدیریت پروژه در حال حاضر صلاحیت نظارت و اجرا محدود به پایه 3 رو داره.به راحتی میتونید عضو نظام بشید و هیچ مشکلی نیست..همونطوری که ما عضو شدیم و هیچ مشکلی نبود.

مولود پناهی در تاریخ شنبه 28 نوامبر 2015 گفت:

سلام،من دانشجوی دانشگاه آزادم،کاردانی ناپیوسته عمران،ساختمان
میخوام کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کنم
چه درسهایی رو بخونم که دولتی قبول شم؟

حمید در تاریخ یکشنبه 29 نوامبر 2015 گفت:

با سلام . دوستان برا جواب همه سولاتتون تو گوگل ” آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ” رو سرچ کنید . یه بخشنامه هستش که تاریخ 25/05/94 اومده . همه چی دستگیرتون میشه .

علی در تاریخ شنبه 05 دسامبر 2015 گفت:

من کاردانی مکانیک خودرو و لیسانس سیالات ناپیوسته سال 1393درس تمام کردم وفعلا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی هستم با توجه به اینکه اجازه عضویت در نظام مهندسی ندارم راه حل چیست؟
راهنمایی فرمایید

عیسی عاقبتی در تاریخ دوشنبه 07 دسامبر 2015 گفت:

سلام من دارای مدرک کارشناسی عمران اب و فاضلاب -و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت منابع اب هستم . ایا می توانم در ازمون نظام مهندسی ثبت نام کنم؟

موسوی در تاریخ سه‌شنبه 08 دسامبر 2015 گفت:

سلام .من کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دارم و الانم دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری گرایش شهرسازی هستم ایا من میتونم بعداز,اتمام درسام وارد نظام مهندسی بشم؟؟ممنونم میشم جوابمو بدید

حسینی در تاریخ پنج‌شنبه 10 دسامبر 2015 گفت:

سلام .من کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو دارم .اول اینکه باهمین مدرک چطور می تونم در نظام مهندسی عضو بشم .؟اگر نمیتونم شرکت کنم در چه رشته ای ادامه تحصیل بدم ؟

یاسر در تاریخ جمعه 11 دسامبر 2015 گفت:

رشته کاردانی نقشه کشی صنعتی رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ایا میتونم شرکت کنم

محمدرضا در تاریخ شنبه 12 دسامبر 2015 گفت:

سلام
من در دانشگاه فنی و حرفه ای کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری میخونم،
میخواستم بپرسم که به مدرک کارشناسی پیوسته چه پروانه ای تعلق میگیره و تا چه گریدی؟
ممنون

محمد در تاریخ یکشنبه 13 دسامبر 2015 گفت:

با سلام …مدرک کاردانی بنده برق قدرت و مدرک کارشناسی رشته عمران-ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی میباشم لذا من میتوانم در ازمون نظارت و یا اجرا شرکت کنم با تشکر از سایت خوبتان.

محمدعلی در تاریخ یکشنبه 13 دسامبر 2015 گفت:

اینجانب ارشد مهندسی شیمی -کنترل فرایند میباشم ایا میتوانم در سازمان نظام مهندسی شرکت کنم .تشکر از پاسخ شما بزرگواران از طریق ایمیل

حامد در تاریخ دوشنبه 14 دسامبر 2015 گفت:

با سلام
بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنلوژی خودرو هستم. هم اکنون هم دانشجوی ارشد مکانیک سیالات(تبدیل انرژی) هستم.چگونه میتوانم عضو نظام مهندسی شوم؟

هدیه در تاریخ چهارشنبه 16 دسامبر 2015 گفت:

سلام روزتون بخیر رشته کاردانی من متالوژی بوده ورشته کاردانی به کارشناسیم تکنولوژی معماری بوده
الان 3 سال از اخذ مدرک کارشناسیم میگذره ومن میخوام عضو نظام بشم ودر امتحان نظام مهندسی شرکت کنم
ولی بخش نامه جدید که طی 1 الی2ماه اومده این اجازه رو به من نمیده ومیگه باید رشته کاردانی وکارشناسیت یکی باشه
من چیکار کنم؟ایا همچین بخش نامه ای هست ؟اگه هست لطفا متن بخش نامه برای من ایمیل کنید

محمد در تاریخ جمعه 18 دسامبر 2015 گفت:

با سلام و خسته نباشید
من فارغ التحصیل رشته کارشناس مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب هستم، آیا می توانم عضو نظام مهندسی بشم، چگونه و درچه رشته ای؟ متشکرم

مانی در تاریخ شنبه 19 دسامبر 2015 گفت:

من کاردانی مکانیک خودرو دارم و لیسانس مکانیک سیالات تازه فهمیدم که نمیتونم مهر نظام بگیرم چیکار کنم یا به کجا میتونم شکایت کنم که پیگیری کنن

سحر در تاریخ شنبه 19 دسامبر 2015 گفت:

سلام من مهندسی برق مخابرات خوندم ایا تو کانون میتونم عضوبشماخه طبق قانون قبلی مشکلی نداشته ولی الان نتونستم مطمین بشم که رشتم مورد تایید هست یا نه لطفا راهنماییم کنید

احمد در تاریخ چهارشنبه 23 دسامبر 2015 گفت:

با سلام . من با کاردانی مکانیک (ماشین ابزار) در رشته مهندسی تکنولوژی عمران مشغول به تحصیل شدم و انشاء ا.. چند ماه دیگر فارغ التحصیل می شوم . خواستم بدانم وضعیت مدرک من در نظام مهندسی چگونه است . متشکرم

جواد در تاریخ یکشنبه 27 دسامبر 2015 گفت:

با سلام و خسته نباشید
من کاردانی باستان شناسی کارشناسی معماری و پروانه نظارت دارم اگر ارشد طراحی شهری بگیرم می توانم پروانه طراحی و اجرای معماری را بگیرم .
با تشکر

iraj در تاریخ دوشنبه 28 دسامبر 2015 گفت:

به امید راهنمایی کارسازتون سلام وخسته نباشید:
من درکاردانی رشته مکانیک خودرو[سراسری]ودرکارشناسی تاسیسات حرارتی وبرودتی[غیرانتفاعی]ادامه تحصیل دادم و14/09/1391مدرک گرفتم.حالا بعد ازسه سال برای عضویت درنظام مهندسی قانون جدیدتصویب شده ومیگن نمیتونیم شرکت کنیم.چرا؟چاره ای هست یاخیر؟

سعید محمودزاده در تاریخ دوشنبه 28 دسامبر 2015 گفت:

من با مدرک کارشناسی مهندسی آبیاری و کارشناسی ارشد عمران سازه میتوانم عضویت نظام مهندسی پیدا کنم و پروانه اشتغال بگیرم

بهزاد حیدری در تاریخ یکشنبه 03 ژانویه 2016 گفت:

با سلام و خسته نباشید . بنده کارشناسی جغرافیای انسانی گرایش شهری خوندم و برای کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوندم خواستم ببینم بنده می تونم پروانه اشتغال به نظام مهندسی دریافت نمایم . در صورت منفی بودن جواب آیا راهی تبصره ای وجود دارد که بتوان پروانه دریافت کرد .سیستم اموزشی مشکل داره وقتی رشته برنامه ریزی شهری از گرایشهای شهر سازی وجود داشته دیگه چ کاری بود که رشته جغرافیا و برنامه ریزی اضافه شد که تا مشکل مازاد به وجود بیاد دوتا رشته واحدهای درسی نزدیک به 90 درصد با هم متابقت دارد خواهشا مسولین پیگیری کنن .

عباس در تاریخ دوشنبه 04 ژانویه 2016 گفت:

با سلام ارشدرشته ی مهندسی منابع اب در دانشگاه ازاد میخونم رشته ی کارشناسی ام علوم تربیتی بوده ضمن اینکه 12واحد در ارشد بهم پیشنیاز دادن یعنی 12واحد از دروس کارشناسی رو خوندم ، میخواستم بپرسم ایا من میتونم در ازمون نظام مهندسی نظارت و اجرا بگیرم در ضم چه درسهایی رو باید پاس کنم تا در عضویت نظام مهندسی لنگ نمنم.متشکرم

ملیحه در تاریخ دوشنبه 04 ژانویه 2016 گفت:

سلام .رشته مهندسی مدیریت و ابادانی روستا جزو رشته های موردپذیرش نطام مهندسی هست یانیست؟ تقریبا65واحد دروس عمرانی میباشد.اگربخواهم ارشد شرکت کنم چ رشته ای شرکت کنم ک بتونم عضونظام مهندسی بشم.مرسی

جعفر در تاریخ سه‌شنبه 05 ژانویه 2016 گفت:

سلام من رشته كاردانيم تعميرات مكانيكي دانشگاه علمي كاربردي خوندم والان مدرك كارشناسي مكانيك طراحي جامدات دارم ايا مدرك كارداني بنده مرتبط ميباشدبراي ازمون نظام مهندسي شركت كنم باتشكر

ایرج در تاریخ یکشنبه 10 ژانویه 2016 گفت:

سلام
رشته کار دانی من کشاورزی می باشد و کار شناسی عمران میباشد آیا با این وضعیت میتوانم در نظام مهندسی پروانه اشتغال بگیرم
چناچه امکان نداشته باشد آیا بخش نامه ی جدیدی در این مورد صادر میشود
با تشکر از زرحمات شما
منتظرم پاسخ هستم خیلی موضوع ضروری است

سعیده در تاریخ دوشنبه 11 ژانویه 2016 گفت:

ایا به رشته مهندسی اجرایی عمران نظارت تعلق میگیره؟

جمال حسن پور در تاریخ سه‌شنبه 12 ژانویه 2016 گفت:

سلام
وقتتون بخیر. ببخشید من رشته کاردانیم جوشکاری بوده بازرسی های جوش هم مدرک دارم. رشته کارشناسیم عمران-نقشه برداری هستش، آیا می تونم در عضویت نظام مهندسی شرکت کنم.
با تشکر.

ایرج در تاریخ جمعه 15 ژانویه 2016 گفت:

با سلام رشته کاردانی من کشاورزی میباشد و کارشناسی را تکنولوزی عمران -عمران تمام کردم ایا بنده میتوانم عضو نظام مهندسی بشم یا نه اگه نمیتوانم ایا در این مورد بخشنامه ای صادر میشود

ایرج در تاریخ جمعه 15 ژانویه 2016 گفت:

با سلام رشته کاردانی اینجانب کشاورزی بوده و کارشناسی را در رشته تکنولوزی عمران عمران ادامه تحصیل دادم ایا میتوانم عضویت نظام مهندسی بگیرم.اگر نه ایا بخشنامه هی در این مورد صادر میشود

مهندس بیکار در تاریخ سه‌شنبه 19 ژانویه 2016 گفت:

با سلام
رشته انتقال توزیع مهندسی پیوسته ندارد فقط ناپیوسته هست یعنی مهندسی تکنولوژی
جهت اطلاع
با تشکر

داریوش در تاریخ یکشنبه 24 ژانویه 2016 گفت:

با سلام و خدا قوت خدمت شما. به عرضتون برسونم که من یادمه قبلا کسایی که کارشناسی ناپیوسته در رشته معماری میخوندن بهشون میگفتن مهندسی تکنولوژی معماری.بعد شد علمی کاربردی معماری. حالا من میخوام در دانشگاه ازاد تهران جنوب ثبت نام کنم که فقط نوشته معماری.از شما خواهش میکنم منو راهنمایی کنید.خیلی از شما ممنونم.

ابراهیم خادم فرد در تاریخ پنج‌شنبه 04 فوریه 2016 گفت:

با سلام ، من مدرک کاردانی حرفه و فن از مرکز تربیت معلم دارم کارشناسی عمران ساختمان و هم اکنون دانشجوی ارشد سازه هستم. آیا میتوانم پروانه اشتغال بکار اخذ کنم؟

احسان در تاریخ جمعه 05 فوریه 2016 گفت:

باسلام،، اینجانب کارشناسی مهندسی شیمی.صنایع پالایش می باشم.آیا میتوانم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم.
آیامیشود 10 واحد از گرایش صنایع گاز را گذراند؟
باتشکر

علی در تاریخ جمعه 05 فوریه 2016 گفت:

با سلام من کاردانی رو تاسیسات خوندم می خواستم بپرسم اگر کارشناسی رو فناوری تاسیسات بخونم توی دانشگاه علمی کاربردی نظام مهندسی قبول می کنه یا نه.

حمید فتحی در تاریخ دوشنبه 08 فوریه 2016 گفت:

باعرض سلام و خسته نباشید رشته اینجانب مهندسی بازرسی جوش میباشد آیا میتوانم عضو نظام مهندسی باشم و پروانه اشتغال بگیرم؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر از شما/

nazi در تاریخ چهارشنبه 10 فوریه 2016 گفت:

سلام،کارشناسي مديريت پروژه ميتونه نظام شرکت کنه؟

mohsen در تاریخ پنج‌شنبه 11 فوریه 2016 گفت:

باسلام وخسته نباشیدمن مدرک کاردانی ساختمانهی بتنی درسال86راگرفتم ودرحال حاضرپروانه اشتغال کاردانی دارم وسال91مدرک کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران/آب وفاضلاب گرفتم میخواستم بدونم میتونم عضویت کاردانان لغوکنم وامتحان نظام مهندسی شرکت کنم اگه بتونیدراهنمایی کنیدممنون میشم

Shahin در تاریخ دوشنبه 15 فوریه 2016 گفت:

با سلام . یکی از همکلاسی هایم مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات تمام کرده و در حال گرفتن ارشد سازه از تهران جنوب است . آیا پس از اخذ مدرک حایز شرایط نظام مهندسی میباشد ? یا نه ?
چه واحد هایی را از کارشناسی عمران بگزراند تا حایز شرایط شود ?
یا بهتر بگویم آیا با گذراندن تمامی واحدهای اجباری کارشناسی حایز شرایط میشود ?

مهدی در تاریخ دوشنبه 15 فوریه 2016 گفت:

با سلام ، رشته ی درسی من مهندسی نرم افزار کامپیوتر می باشد ایا در لیست رشته های مورد قبول نظام مهندسی می باشد ؟؟؟؟؟
ایا رشته های کامپیوتر مورد قبول نظام مهندسی هستند ؟؟؟ با تشکر

علیرضا در تاریخ شنبه 20 فوریه 2016 گفت:

با سلام من دانشجوی رشته نقشه برداری هستم وميخوام برای ارشد تغییر رشته بدم برم سازه اما نمیدونم که پروانه عمران عمران بخدمت تعلق میگیره ؟

سجاد در تاریخ یکشنبه 21 فوریه 2016 گفت:

آیا میدانستید رشته شهر سازی فقط در ایران وجود دارد و به جای آن در دیگر کشورها رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری وجود دارد عجیبتر این که شهرسازی در ایران جز رشته های نظام مهندسی است ولی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در این لیست قرار ندارد دقیقا برعکس دیگر کشورها

هاتف اعظمی در تاریخ سه‌شنبه 23 فوریه 2016 گفت:

سلام من کاردنی برق قدرت ازعلمی کاربردی وکارشناسی انتقال توزیع را غیر انتفاعی اخذ کردم درچه پایه می توانم طراحی کنم

siavash در تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2016 گفت:

]سلام. من یه سوال داشتم اگه میشه یکی راهنمایی کنه. من مدارکمو برابر اصل کردم و برای گرفتن کارت عضویت به سازمان نظام مهندسی فرستادم و الان جواب برام اومده که یکی از موارد ارسالیت ناقصه. میخوام بدونم همون یه مورد که ناقص هست رو دوباره برای سازمان پست کنم یا اینکه دوباره همه مدارکمو بفرستم؟واینکه چقدر وقت دارم برای فرستادنش؟

علیرضا نقدی در تاریخ پنج‌شنبه 03 مارس 2016 گفت:

سلام لطفاراهنمایی کنید من کاردانی عمران (کارهای عمومی ساختمان) 1372کارشناسی مهندسی عمران- عمران 1375و کارشناسی ارشد عمران -سازه 1379دارم درحال حاضر بعلت تاخیردراخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی دارای پروانه پایه 2 نظارت وپایه 3 اجراهستم آیا با استفاده از مصوبات کمیسیون هم ارزی میتوانم صلاحیت طراحی بدون آزمون بگیرم ؟ ارتقا پایه به 1 میتوانم؟لطفا پاسخ بدهید

زهراامیدی در تاریخ یکشنبه 06 مارس 2016 گفت:

باسلام.من کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پالایش وپتروشیمی هستم.میتونم درنظام مهندسی شزکت کنم؟

سعید محمودزاده در تاریخ دوشنبه 07 مارس 2016 گفت:

با سلام من دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی آبیاری و کار شناسی ارشد عمران سازه هستم ودر ضمن واحدهای جبرانی را هم گذرانده ام آیا حائز عضویت در نظام مهندسی هستم یا نه با تشکر منتظر جوابم

ایوب فولادی در تاریخ سه‌شنبه 08 مارس 2016 گفت:

سلام
بنده ترم آخرمهندسی اجرایی عمران هستم وباتوجه به اینکه نظارت واجراروبه مامیدن،دروسی که توکمیسیون هم ارزی مصوب شده یچیزی فراترازچارتی هست که مادرمقطع مهندسی اجرایی خوندیم!!!لطف کنیدبگیدسرنوشت ماچی میشه؟!ابانظام مهندسی درسای پاس شده ماروقبول میکنه که ازمون بدیم!؟یابایدکسری واحدهاروپاس کنیم؟ باتشکر

صالح جمالی در تاریخ یکشنبه 27 مارس 2016 گفت:

با درود بی پایان.
این سوال برام خیلی مهمه، لطفا برای جواب سوال من، خواهش دارم که به ایمیل من هم بفرستید.
آیا با مدرک علمی کاربردی، میتوان بعدا به عنوان یک نفر از اعضاء اصلی شرکت مهندس مشاور ثبت کرد؟؟ مشکل قانونی ندارد؟
چون من میخوام رشته کارشناسی نقشه برداری بخوانم. منطقه ما در دانشگاه آزاد نقشه برداری نداره، باید علمی-کاربردی بخوانم.
من تمام مراحل ثبت شرکت مهندس مشاور را میدانم. فقط سوال بالا برایم خیلی مهم است.

علی در تاریخ شنبه 02 آوریل 2016 گفت:

سلام
بنده فوق دیپلم برق صنعتی دارم رشته اصلی نظام مهندسی
و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق رشته مرتبط با تاسیسات برقی نظام مهندسی
هر دو از دانشکده فنی منتظری مشهد
آیا حز نظارت حق طراحی هم به من میدن؟
ساکن مشهد هستم

حسین در تاریخ چهارشنبه 06 آوریل 2016 گفت:

با عرض سلام
آیای شخصی که لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری داره و ارشد برنامه ریزی شهری از شاخه هنر میتواند عضو نظام مهندسی بشه یا نه؟؟؟!
لطفا پاسخ داده شود
باسپاس

کارشناس ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان در تاریخ پنج‌شنبه 07 آوریل 2016 گفت:

سلام در مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی تعداد 5000 نفر را از گرفتن پروانه از نظام مهندسی محروم کردند! دوستان هر کدام یک شکواییه به دفتر ریاست جمهور و مجلس شورای اسلامی بدید تا این مصوبه لغو بشه! متشکرم

مهتاب در تاریخ پنج‌شنبه 07 آوریل 2016 گفت:

سلام من رشتم مهندسی مدیریت پروژه هست میتونم نظام مهندسی بگیرم؟ تقریبا همه واحد های درسی عمران رو.ما داریم میخونیم..

ابوالفضل شوروزی در تاریخ شنبه 09 آوریل 2016 گفت:

با سلام خدمت کلیه عزیزان . میخواستم بدونم به کسی که فوق لیسانس مکانیک-تبدیل انرژی داره پروانه نظارت میدهند یا خیر؟

alireza در تاریخ شنبه 09 آوریل 2016 گفت:

سلام بله فقط نظارت محدود به پایه 3

رامان در تاریخ شنبه 16 آوریل 2016 گفت:

با سلام و خسته نباشید بنده مهندس عمران عمران و کارشناسی ارشد مهندسی آب – عمران آب هستم شرکتی که دارم نیاز به ( کارشناس رشته های کشاورزی و یا رشته های مرتبط ) عینا از سایت نظام کشاورزی دارد آیا من رشته مرتبط برای رتبه آب هستم؟

لیلا بهرامی در تاریخ سه‌شنبه 19 آوریل 2016 گفت:

با سلام و خسته نباشید
آیا رشته مکانیک گرایش ماشین افزار از دانشگاه علمی کاربردی در لیست رشته های مورد قبول نظام مهندسی می باشد؟آیا مزیت بیمه ای دارد؟

امیر در تاریخ پنج‌شنبه 21 آوریل 2016 گفت:

سلام خسته نباشید, ی سوال داشتم خدمتتون بنده دانشجوی رشته اجرایی عمران هستم (روزانه). میخواستم بدونم میتونم تو مقطع ارشد معماری بخونم و حق طراحی دارم مثل یک معمار؟ ​​​​​​​ واقعا به معماری علاقه دارم و نمیدنم چی کار کنم تا بتونم رشته مورد علاقم رو بخونم و بتونم در آینده طراحی کنم

یوسفی در تاریخ شنبه 23 آوریل 2016 گفت:

با سلام
اینجانب دارای مدرک مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید _قالبسازی میباشم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی باید در کدام گروه فنی مهندسی شرکت کنم لطفا راهنمایی نمایید با تشکر

محسن در تاریخ دوشنبه 25 آوریل 2016 گفت:

باسلام بنده سال86مدرک کاردانی ساختمانهای بتنی گرفتم وسال91مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران-آب وفاضلاب گرفت همکنون پروانه اشتغال کاردانان دارم میخواستم بدونم برای امتحان نظام مهندسی وپروانه اشتغال ازهم ارزی استفاده کنم ازراهنماییتون ممنون میشم

مسعود در تاریخ دوشنبه 25 آوریل 2016 گفت:

سلام. کارشناسی رشته ی طراحی صنعتی میتونه نظام مهندسی شرکت کنه؟؟؟؟

niloo در تاریخ یکشنبه 01 می 2016 گفت:

سلام،من کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران هستم و روی کارت بنده ذکر شده مرتبط با عمران آیا برای اینکه آزمون محاسبات شرکت کنم باید تعدادی واحد درسی متفاوت پاس کنم یا نمیشود؟؟؟؟؟؟؟
خواهشمندم راهنمام کنید
با تشکر

اصغر غفاری در تاریخ جمعه 06 می 2016 گفت:

سلام من کاردانی نقشه کشی صنعتی علمی کاربردی و کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی برودتی هستم مدرک من درنظام مهندسی ارزش دارد؟

محمد در تاریخ سه‌شنبه 10 می 2016 گفت:

سلام من مهندسی شیمی گرایش پتروشمی پالایش گاز هستم ایا میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟؟؟
مکانیک حرارت و سیالات چی؟

مجید در تاریخ یکشنبه 29 می 2016 گفت:

با سلام و عرض ادب
من چند سال پیش از دانشگاه پیام نور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فارغ التحصیل شدم و دوست دارم در دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران ادامه بدم آن هم از ابتدا . حالا می خواهم ببینم چند واحد در دانشگاه آزاد می توانم تطبیق واحد بگیرم و یا اینکه کارشناسی ارشد را در دانشگاه آزاد بخوانم و یا اینکه اصلاً در همان دانشگاه پیام نور ادامه بدم در رشته دیگر . لطفاً مرا راهنمایی نماید . با تشکر فراوان

سهراب در تاریخ دوشنبه 30 می 2016 گفت:

رشته مهندسی مدیریت اجرایی پودمان عمران ایا نظام مهندسی مهر نظارت میدهد؟چرا؟

امیر در تاریخ شنبه 04 ژوئن 2016 گفت:

سلام نظام مهندسی به رشته مهندسی مدیریت اجرایی پودمان عمران مهر نظارت می دهد وبا ادامه تحصیل می شود مهر نظارت یا طراحی را گرفت؟

maryam در تاریخ سه‌شنبه 07 ژوئن 2016 گفت:

سلام اره میشه امتحان داد.

Fatemeh در تاریخ شنبه 11 ژوئن 2016 گفت:

سلام. من در همین نیم سال دوم ۹۴-۹۵ در رشته مهندسی مدیریت پروژه از دانشگاه پیام نور فارق التحصیل میشم. میخواستم بدونم میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟ و چطور میتونم شرکت کنم؟

مریم بخشی پور در تاریخ پنج‌شنبه 16 ژوئن 2016 گفت:

مریم در تاریخ چهار شنبه 26خرداد1395
سلام.من کاردانیم رشته معماری ومعماری داخلی در دانشگاه علمی کاربردی می خونم .در دوره کارشناسی نا پیوسته چه رشته ای را می تونم بخونم که عضو نظام مهندسی بشم وبتونم حق امضاداشته باشم ممنون میشم راهنمایی کنید .

النا در تاریخ یکشنبه 19 ژوئن 2016 گفت:

سلام
من در حال حاضر فارغ التحصیل از کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری-معماری دانشگاه آزاد هستم.میخوام در همین رشته و همین دانشگاه کارشناسی نا پیوسته را ادامه بدم.
آیا بعد از اتمام کارشناسی پروانه اشتغال به کار من اصلی یا مرتبط خواهد بود؟در صورت مرتبط بودن چه راهکاری وجود دارد برای اینکه اصلی بشود(یعنی حق امضا و طراحی داشته باشم)
خواهش میکنم منو راهنمایی کنید که چکار کنم که بتونم از همین حالا در مسیر درست قرار بگیرم.ضمنا معدل کاردانی من 19.80 هستش.

محمد در تاریخ چهارشنبه 22 ژوئن 2016 گفت:

سلام وخسته نباشید می خواستم در مورد نحوه استعلام مدرک تحصیلی در نظام مهندسی اطلاعاتی در اختیار بنده قرار بدهید در استعلام معدل نیز استعلام می شود رشته من مرتبط هست عمران عمران.یعنی فقط رشته تحصیلی استعلام می شود ؟؟؟؟؟؟

فرزاد در تاریخ پنج‌شنبه 23 ژوئن 2016 گفت:

با سلام ،میخواستم بدونم من کاردانی معماری علمی کاربردی داشتم الان هم عمران علمی کاربردی میخونم آیا پروانه صلاحیت نظارت و یا اشتغال میتونم از سازمان بگیرم . سپاسگزارم

طاهر در تاریخ جمعه 24 ژوئن 2016 گفت:

سلام من کارشناسی متالورزی جوش از دانشگاه علمی کاربردی دارم ایا میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم

اا در تاریخ شنبه 25 ژوئن 2016 گفت:

سلام من چارت رشته کارشناسی تکنولوژی ساختمان رو دیدم مثل همون چارت کاردانیه یه چنذتا درس اضافه شده . نظام مهندسی مدرکشو قبول داره ایا ؟ اخه حداقل سی واحد از دروس عمران رو نداره .

رامین در تاریخ یکشنبه 26 ژوئن 2016 گفت:

سلام
بنده دارای مدرک تحصیلی کاردانی برق قدرت از دانشگاه آزاد میباشم.تصمیم به ادامه تحصیل دارم اما نمیدانم که آیا علمی کاربردی شرکت کنم یا دانشگاه آزاد.دلیل سوال بنده بخاطر شاغل بودن وهم بعد از فارغ التحصیلی کدام مدرک برای نظام مهندسی معتبر میباشد.با تشکر

سعید کلامی در تاریخ سه‌شنبه 28 ژوئن 2016 گفت:

با سلام
من کاردانی کامپیوتر گرفته و بعد در شهرداری مشغول کار شده ( در قسمت نقشه برداری) همین امر باعث شد که مهندسی نقشه برداری رو بگیرم (با 20 واحد پیش) بعد از سه سال به من می گویند نمی تونی در نظام مهندسی شرکت کنی.من دوره های دیگر هم طی کرده و خودم برای ازمون آماده کردم ، این چه قانونی دیگه؟

majid در تاریخ سه‌شنبه 05 جولای 2016 گفت:

باسلام.من کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پالایش وپتروشیمی هستم.میتونم درنظام مهندسی شزکت کنم؟در ضمن مجری گاز نیز هستم.

شیوا در تاریخ سه‌شنبه 05 جولای 2016 گفت:

با سلام
رشته بنده مهندسی معماری بافت فرسوده هستش نظارت و اجرا یا پروانه اشتغال تعلق میگیره
لطفا جواب بدین
تشکر

شیوا در تاریخ سه‌شنبه 05 جولای 2016 گفت:

با سلام
رشته بنده مهندسی معماری بافت فرسوده از دانشگاه علمی کاربردی هستش نظارت و اجرا یا پروانه اشتغال تعلق میگیره
لطفا جواب بدین
تشکر

مینا در تاریخ چهارشنبه 13 جولای 2016 گفت:

با سلام رشته بنده کارشناسی جغرافیا و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری میباشم ایا من میتوانم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم.

سمیرا در تاریخ دوشنبه 18 جولای 2016 گفت:

میخواستم بدونم که چرا رشته فناوری اطلاعات مهره نظام مهندسی بهش تعلق نمیگیره ؟

مهدی در تاریخ شنبه 23 جولای 2016 گفت:

، بنده مهندسی فناوری جوش رادارم میخواستم بدونم پروانه اشتغال به من تعلق میگیره،باتشکر

Sara در تاریخ شنبه 30 جولای 2016 گفت:

سلام من کاردانی پیوسته حسابداری دارم . میخواستم بدونم چرا به رشته حسابداری مهندسی تعلق نمیگیره ؟

مهران در تاریخ یکشنبه 07 آگوست 2016 گفت:

باسلام و ادب
بنده دارای کاردانی معماری شهری از دانشگاه علمی وکاربردی هستم و میخاستم بدونم نظام چه حدود اختیاراتی برای این رشته میده نظارت یا اجرا
الان هم دارم کارشناسی طراحی داخلی میخونم همون دانشگاه

jalal در تاریخ دوشنبه 08 آگوست 2016 گفت:

با سلام خدمت شما عزیزان،پروانه اشتغال به هفت رشته زیر تعلق می گیرد:
1-عمران
2-معماری
3-نقشه برداری
4-تاسیسات
5-برق
6-ترافیک
7-مکانیک
مقطع کاردانی و کارشناسی باید مرتبط باشد،به عنوان مثال کاردانی عمران و کارشناسی هم عمران،در غیر اینصورت هیچگونه پروانه ای به شما عزیزان تعلق نمی گیرد.
موفق باشید.

مهدی شمس الدینی در تاریخ جمعه 19 آگوست 2016 گفت:

باسلام و خسته نباشید
از سال ۹۵ در کلیه دانشگاه( پیام نور و آزاد) در رشته مهندسی مکانیک،گرایش حذف شده،دیگه چیزی تحت عنوان گرایش جامدات،یا سیالات و…قید نمیشه،صرفا دانشجوها با لفظ مهندسی مکانیک پذیرش و در پایان فارغ التحصیل میشن.حال نظام مهندسی در یک دوسال آینده با این دانشجویان فارغ التحصیل مواجه میشه،و این دسته از دانشجویان میخوان که پروانه اشتغال بعد از آزمون اخذ کنن،تکلیف این دسته از مهندسین چی میشه،میتونن،نمیتونن،با ذکر دلیل کافی ممنون میشم راهنمایی بفرمایی.سپاس از شما

مهشید محمدی در تاریخ چهارشنبه 24 آگوست 2016 گفت:

سلام امسال برای انتخاب رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد گرایش مشخص نشده.آیا گرایش ها برداشته شده و کلی شده ؟ مگه میشه مهندسی پزشکی عمومی شده باشه و گرایش نداشته باشه ؟

بهروز در تاریخ پنج‌شنبه 25 آگوست 2016 گفت:

با سلام خدمت شما آقای شمس الدینی عزیز،نظام مهندسی ساختمان فقط به هفت رشته ساختمان به صورتی که مرتبط باشد(کاردانی و کارشناسی یا کارشناسی پیوسته) در رشته های هفتگانه:عمران.معماری.برق.ترافیک.تاسیسات.نقشه برداری و مکانیک.در غیر اینصورت پروانه ای به شما تعلق نمی گیرد.
مهندس بهروز ارجمند عضو نظام مهندسی مشهد مقدس

علي در تاریخ دوشنبه 05 سپتامبر 2016 گفت:

با سلام
اينجانب فارغالتحصيل در رشته مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش فرايند از دانشگاه علمي كاربردي ميباشم،لذا خواهشمندست بنده را جهت قبولي رشته در سازمان نظام مطلع فرماييد.اينكه آيا رشته تحصيلي بنده مورد تاييد سازمان نظام ميباشد يا خير.با تشكر فراوان

مجید در تاریخ سه‌شنبه 06 سپتامبر 2016 گفت:

باسلام
اینجانب فارغ التحصیل مهندسی مکانیک در گرایش نقشه کشی صنعتی هستم.
درخواست بنده این است که آیا این رشته میتواند عضو سازمان نظام مهندسی باشد یا خیر.
لذا خواهشمندم ازپاسخ درخواست اینجانب در اسرع وقت مطلع سازید.
با تشکر فراوان.

محمد در تاریخ سه‌شنبه 06 سپتامبر 2016 گفت:

باسلام میخواستم بدونم آیا به مهندسی معماری در دانشگاه علمی و کاربردی باگرایش طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده امکان دریافت پروانه نظارت و تعلق گرفتن مهر را دارد یا نه. باتشکر فراوان

سینا قوی پیکر در تاریخ جمعه 09 سپتامبر 2016 گفت:

سلام خسته نباشید
ببخشید اگه من مهندسی معماری تعهد دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران قبول شم بعد از تمام شدن تحصیل استخدام آموزش و پرورش میشم میخواستم بدونم ایا میشه ک
با این شرایط عضو نظام مهندسی شد؟؟ یا ک بعد از 8 سال ک تعهد به اموزش و پرورش تمام شد میشه عضو نظام مهندسی شد یا نه؟؟
با تشکر

ستاره در تاریخ شنبه 10 سپتامبر 2016 گفت:

سلام.میخواستم بدونم اگه دوره کارشناسی رو یه رشته غیرمهندسی خونده باشی ولی برای ارشدیه رشته مثل شهرسازی بخونی میتونی امتحان نظام مهندسی بدی وامضا مهندسی داشته باشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خواهشا جواب بدین.تکلیف خودموبدونم.

محمد در تاریخ چهارشنبه 14 سپتامبر 2016 گفت:

با سلام من رشته مکانیک خودرو گرایش مهندسی فناوری خودرو قبول شدم ایا نظام مهندسی ب این رشته کار میده خواهشن جواب بدین تا برا خودم تایین تکلیف کنم

سعيد در تاریخ جمعه 16 سپتامبر 2016 گفت:

باسلام…اينجانب فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمي كاربردي رشته معماري گرايش طراحي محيط داخلي آيا مجاز به اخذ پروانه نظام مهندسي ميباشم؟؟

محمدرضا گنجی در تاریخ یکشنبه 18 سپتامبر 2016 گفت:

سلام من کارشناسی طراحی محیط بیرونی از دانشگاه علمی کاربردی هستم. میخواستم بدونم میتونم تو آزمون نظام مهندسی برای گرفتن پایه سه شرکت کنم یا نه؟
در ضمن کاردانیم رشته ی معماری بوده لطفا راهنماییم کنید ممنونم. لطفا پاسخ رو به ایمیلم بفرستید.

آرمان در تاریخ یکشنبه 18 سپتامبر 2016 گفت:

سلام
سوْال يك – مدرك تحصيلى مهندسى منابع طبيعى گرايش محيط زيست كه در مقطع كارشناسى ارشد معمارى ادامه تحصيل ميده مى تونه پروانه اشتغال به كار بگيره؟
سوال٢
مدرك كاردانى هنرصنايع فرش +ليسانس تكنولوژى معمارى ناپيوسته + ارشد معمارى ناپيوسته مى تونه پروانه اشتغال بكار بگيرد؟

چند مورد از تبدیل علم به فناوری در تاریخ دوشنبه 26 سپتامبر 2016 گفت:

[…] چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هس… […]

استخدام کاردان نقشه کشي معماري | دانلود با لینک مستقیم در تاریخ سه‌شنبه 27 سپتامبر 2016 گفت:

[…] چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هس… […]

مهران در تاریخ شنبه 01 اکتبر 2016 گفت:

کدام دانشگاهها رشته ترافیک دارند در ضمن بنده کارشناسی الکترونیک دارم

امین موسوی در تاریخ سه‌شنبه 11 اکتبر 2016 گفت:

من امسال لیسانس مدیریت گرفتم با معدل کل 16 میخوام برای ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات بخونم خواستم در این باره به من کمک کنید

با تشکر

پیمان در تاریخ یکشنبه 16 اکتبر 2016 گفت:

سلام من کاردانی مکانیک خودرو از دانشگاه ازاد قزوین خوندم سال88.و مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه ازاد دزفول گرفتم در سال93از همون سال عضو سازمان نظام مهندسی شدم.حالا که نزیک ازمونه میگن که ما نمیتونیم شرکت کنیم.جریان این همطراز کردن چیه ایا شامل بنده میشه؟

مایده در تاریخ یکشنبه 30 اکتبر 2016 گفت:

سلام من بهمن ۹۴ از دانشگاه دولتی روزانه فارغ التحصیل شدم توی رشته مهندسی برق قدرت، میخواستم بدونم ایا این ازمون شامل منم میشه؟

امیر در تاریخ چهارشنبه 09 نوامبر 2016 گفت:

سلام لطفا یکی از شما عزیزا جواب منو بده موندم. 

من کاردانیم کارهای عمومی ساختمان الان ترم یک مهندسی اجرایی عمران میخونم چن روز قبل یکی از بچه ها از نظام مهندسی پرسیده اونجا گفتن گ دیگه پروانه و … نمیدن هیچ ارزشی نداره ' 

من خدمت هم نرفتم ک عمران عمران بحونم ب نظرتون چیکار کنم 

مسعود جاویدان در تاریخ سه‌شنبه 15 نوامبر 2016 گفت:

با سلام و احترام

اینجانب دارای مدرک کاردانی عمران سد وشبکه و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران عمران هستم ایا آزمون های نظارت اجرا و محاسبات میتونم شرکت کنم اگه نمیتونم باید چکار کنم لطفا جوابمو بدید خدایی دارم دیونه میشم باتشکر

تقوی باباولی در تاریخ یکشنبه 27 نوامبر 2016 گفت:

سلام مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ وقتی اطلاعات کامل در زمینه ساخت‌ ماشین الات و پمپها ومحاسبات فشار,دبی حرارت,برق را دارد در کار هم خیلی کارا تر از گرایش طراحی‌ جامدات را دارد نظارت تعلق نمیگیرد?!!

 

مهدی در تاریخ یکشنبه 04 دسامبر 2016 گفت:

با سلام و عرض ادب

احتراما با توجه به اینکه مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران خود را درابتدای سال ۹۴ تحویل گرفته ام،آیاامکان شرکت درآزمون نظام مهندسی هست وچه سطحی؟

لطفا راهنمایی کامل و ممنون

حميد در تاریخ سه‌شنبه 06 دسامبر 2016 گفت:

باسلام و خیلی احترام، من کاردانی برق قدرت گرفتم و الان کارشناسی ناپیوسته عمران دارم،  آیا میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم و محدودیت ماها چیست، ممنون

ami در تاریخ سه‌شنبه 13 دسامبر 2016 گفت:

با سلام 

رشته من در کاردانی عمران آب و فاضلاب بود که در دانشنامه نوشته:عمران آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب

ودر کارشناسی نا پیوسته نوشته: مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب

من فارغ التحصیل سال ۸۹ میباشم و فقط تونستم کارت نظام مهندسی بگیرم ودیگر اجازه شرکت برای گرفتن پروانه  اشتغال  و کد  نداده اند.آیا این جز قوانین نظام هست یا فقظ نظام مهندسی کرمانشاه اینجوریه؟؟؟؟؟؟ مممنوووون 

لطفآ جواب

عرفان در تاریخ چهارشنبه 28 دسامبر 2016 گفت:

با سلام

من کارشناسی رشته ساخت و تولید بودم ارشدم مهندسی جوش خوندم از دانشگاه امیر کبیر میخاستم ببینم میتونم عضو نظام مهندسی بشم یا نه

با تشکر

سعید در تاریخ چهارشنبه 04 ژانویه 2017 گفت:

با سلام

من کارشناسی برق – قدرت خوندم و پروانه نظام مهندسی پایه یک دارم – حالا ادامه تحصیل دادم در مهندسی قدرت – مدیریت انرژی الکتریکی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر  می خواستم ببینم میتونم در پروانه پایه یک من کارشناسی ارشد با گرایش قدرت – مدیریت انرژی الکتریکی قید شود و یا خیر؟

با تشکر

نسیم در تاریخ شنبه 07 ژانویه 2017 گفت:

سلام من کارشناسی ارشد معماری داخلی هستو.مورد تایید هست؟

احمد در تاریخ یکشنبه 15 ژانویه 2017 گفت:

سلام 

من لیسانس .ای سی تی زیر شاخه برق. دارم خاستم ببینم میشه در ازمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و اجرا شرکت کنم

یگانه در تاریخ سه‌شنبه 17 ژانویه 2017 گفت:

با عرض سلام.من دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق الکترونیک هستم. مدرک دوره کاردانیم الکترونیک عمومی بوده آیا صلاحیت نظارت شامل حالم میشه??

مسعود کشاورزی در تاریخ چهارشنبه 18 ژانویه 2017 گفت:

سلام و خسته نباشید، من مدرک کاردانی عمران دارم فارق تحصیل سال۹۳هستم، رشته فنی ساختمان خوندم، بنده شرایط ثبت نام و ازمون نظام مهندسی دارم و پروانه کسب میدن بهم. با تشکر 

محمود در تاریخ چهارشنبه 18 ژانویه 2017 گفت:

سلام یگانه عزیز. من هم وضعیت تحصیلیم دقیقا مثل شماست. یعنی الکترونیک عمومی و مهندسی برق(الکترونیک). اینکه مدرک شما را اصلی در نظر بگیرند یا مرتبط، تا حدود زیادی بستگی به استانی است که در آن عضویت دارید. مثلا مدرک منو در استان تهران اصلی قبول کردند. یعنی هم طراحی و هم نظارت. اما دوستی دارم که عینا اونم مثل ماست. اما تو مازندران مدرکشو مرتبط اعلام کردن. یعنی فقط نظارت

hamed در تاریخ جمعه 20 ژانویه 2017 گفت:

سلام من کاردانی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق دارم.ولی روی مدرکم نوشته وزارت صنایع ومعادن.لیسانس برق قدرت دارم.ایا میتونم از سنوات کاردانیم استفاده کنم ؟ روی هم بشه سه سال

بهاره در تاریخ شنبه 21 ژانویه 2017 گفت:

  سلام …چطورین؟!ی سوال…میخاستم بدونم  دانشجویانی ک مثلا رشته معماری میخونن بعد مدرسه شون فنی بوده..ایا مهر نظام مهندسی میگیرن…یا فقط اونایی ک نظری بودن اینجورین؟!

ناصر حیدری در تاریخ دوشنبه 30 ژانویه 2017 گفت:

با سلام /رشته تحصیلی بنده کاردانی مکانیک صنایع فلزی و کارشناسی مکانیک حرارت سیالات فقط دارای پروانه اشتغال بکار نظارت میباشم . سوال من این است بنده کارشناسی ارشد -مکانیک تبدیل انرژی رو نیم سال اول ۹۵  به اتمام رساندم و کلیه دروسها هم ارزی رو پاس کردم . حال کارشناسی و ارشد بنده مرتبط می باشد آیا طراحی به اینجانب تعلق می گیرد . لطفا راهنمای بفرمائید .

ناصر حیدری در تاریخ سه‌شنبه 31 ژانویه 2017 گفت:

عرض سلام
من کاردانی جامدات  وکارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک- حرارت سیالات حال فقط پروانه نظارت تاسیسات مکانیکی را  دارم. نیم سال اول ۹۵  کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گرفتم . حال سوال اینجاست آیا نظام مهندسی برای من با ارائه مدرک کارشناسی ارشد طراحی می دهد ویا تعلق می گیرد؟ با تشکر
 

بهرام در تاریخ سه‌شنبه 31 ژانویه 2017 گفت:

با سلام

میخواستم بدونم رشته های مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای که از گرایش های شهرسازی در ارشد هستند میتوانند در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند

ناصر حیدری در تاریخ پنج‌شنبه 02 فوریه 2017 گفت:

عرض سلام
من کاردانی جامدات  وکارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک- حرارت سیالات حال فقط پروانه نظارت تاسیسات مکانیکی را  دارم. نیم سال اول ۹۵  کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گرفتم . حال سوال اینجاست آیا نظام مهندسی برای من با ارائه مدرک کارشناسی ارشد طراحی می دهد ویا تعلق می گیرد؟ با تشکر

مرتضی در تاریخ شنبه 18 مارس 2017 گفت:

دوستان عزیز نظام مهندسی سازمانی مرتبط به ساختو ساز است و اول ببینید چه کارهایی در این راستا میشه .و یک سری دروس در دانشگاه تدریس میشه مرتبط.مثلا مکانیک سیالات دروس سیستم انتقال اب و طراحی تهویه مطبوع میخونن.فرض به شما بگن بیاید میشه .باز ازمون مرتبط داره.تعجب میکنم بعضی ها فقط از بیکاری بدون ازمون مدرک میخوان این اشتباه تکرار کن

Ali در تاریخ سه‌شنبه 04 آوریل 2017 گفت:

سلام خسته نباشید من الان کاردانی تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع میخونم واس کارشناسی خواستم مکانیک سیالات بخونم بهم گفتن نظام مهندسی قبول نمیکنه درسته آیا؟اگه نشه تکنولوژی تاسیات قول میکنن؟لطفا راهنمایی کنید یا علی

شکلاتی در تاریخ سه‌شنبه 09 می 2017 گفت:

[…] چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هس… […]

Ali در تاریخ یکشنبه 20 آگوست 2017 گفت:

سلام. من الان ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دارم.میخواستم بدونم میتونم رشته ام با معماری تطبیق دهم.اری یا نه. توضیحات دهید و راهنمایی کنید. ممنون میشوم

حمید در تاریخ یکشنبه 10 سپتامبر 2017 گفت:

سلام من کارشناسی مهندسی تکنولوزی عمران-عمران هستم با کد ۳۱۰ پروانه نظارت دارم در پروانه اشتغالم زده مرتبط با عمران اگر ارشد سازه بگیرم کد اصلی به من میدن؟

مرتضی در تاریخ چهارشنبه 27 سپتامبر 2017 گفت:

سلام. من لیسانس معدن و ارشد عمران هستم. آیا با تطبیق واحدها و اخذ کارشناسی ناپیوسته عمران میتونم پروانه نظارت بگیرم؟

س حسینی در تاریخ جمعه 27 اکتبر 2017 گفت:

سلام و قدر دانی از شما
بنده با مدرک کاردانی عمران بعد از گذشت۵سال از گرفتن مدرک
ایا میتونم امتحان نظام مهندسی بدم

احمد در تاریخ شنبه 04 نوامبر 2017 گفت:

با سلام
میخواستم ببینم مدرک لیسانس پیام نور (بدون ازمون) می تونه پروانه اصلی در نظام مهندسی بگیره؟؟

شرمت الله در تاریخ دوشنبه 05 مارس 2018 گفت:

سلام
من کاردانی نا پیوسته تاسیسات حرارتی دارم .وکارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی دارم. لذا سوالم اینه ایا میتوانم برای مهر طراحی امتحان بدهم؟

عین اله سرتیپی در تاریخ دوشنبه 30 آوریل 2018 گفت:

من مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی)مکانیک ماشین های کشاورزی سال ۱۳۵۴دارم وکارشناسی ناپیوسته مهندسی تککولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی دانشگاه آزاد موردتایید وزارت علوم دارم و۳۷ سال است دراین رشته فعالیت می کنم میتوانم کارت عضویت نظام مهندسی بگیرم؟

عین اله سرتیپی در تاریخ دوشنبه 30 آوریل 2018 گفت:

من مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی)مکانیک ماشین های کشاورزی سال ۱۳۵۴دارم وکارشناسی ناپیوسته مهندسی تککولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی دانشگاه آزاد موردتایید وزارت علوم دارم و۳۷ سال است دراین رشته فعالیت می کنم میتوانم کارت عضویت نظام مهندسی بگیرم؟

رضا اکبری در تاریخ شنبه 23 ژوئن 2018 گفت:

با سلام
بنده کارشناسی تکنولوژی جوش دارم آیا میتونم مدرک نظام مهندسی بگیرم

مینا در تاریخ پنج‌شنبه 28 ژوئن 2018 گفت:

سلام
آیا رشته مهندسی مدیریت اجرایی مقطع کارشناسی عضو نظام مهندسی هست؟
یه جایی خوندم که…. طبق مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کارشناس مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق میگیرد!به نظام مهندسی ایمیل زدم جواب نمیدن !من گرایشم عمرانه. آیا میتونم عضو نظام بشم و آزمون بدم.لطفا اگر اطلاع دارین جواب بدین
-بالاخره تکلیف فارغ التحصیلان این رشته عجیب چی میشه؟!

  رضا راهور در تاریخ پنج‌شنبه 05 جولای 2018 گفت:

  من موندم چرا مدیریت رو جزو مهندسی به حساب میارن بعضیا؟؟
  و اینکه شما توقع دارین از یه مدیر کار یه مهندس رو بخوان؟؟
  یکم پیش خودتون فکر کنید

امید در تاریخ سه‌شنبه 03 جولای 2018 گفت:

خیلی جالبه در کشوری که جغرافیا وبرنامه ریزی شهری را خارج از محدوده شهرسازی و جالب تر اینکه خارج از برنامه ریزی شهر ی می دانند. واقعا مضحکه همچین رای که خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری است که همچین تصمیمی بگیرد باید دوباره چشمهارو شست و اونجوری که باید نگاه کرد

علی در تاریخ دوشنبه 13 آگوست 2018 گفت:

با سلام بنده سال ۹۱ مدرک مهندسی تکنولوژی جوشکاری از دانشگاه علمی کاربردی ایران خوردرو با معدل ۱۵٫۷۵ گرفتم آیا میتوانم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟این آزمون هرچند وقت یکبار برگزار میشود؟ ممنونم از کمک شما

علیرضا در تاریخ پنج‌شنبه 16 آگوست 2018 گفت:

سوال شده در نظام مهندسی ساختمان توسط امیرمحمد
با سلام و احترام.من فارغ التحصیل لیسانس مهندسی مدیریت پروژه هستم در دروسی که برای اخذ پروانه اشتغال الزامی است درسهایی وجود دارد که من آنها را در دوران تحصیل اخذ نکرده ام مثل تحلیل سازه ۲ ,مهندسی زلزله یعنی اصلا جز دروس اجباری رشته من نبوده بلکه اختیاری بوده و معدل کل من هم ۱۳ میباشد.حالا تکلیف چیست با این دروسی که پاس نکرده ام و معدل کلی که دارم تکلیف من و امثال من که کم هم نیستند در اخذ پروانه به چه صورت است؟

درویشی در تاریخ دوشنبه 20 آگوست 2018 گفت:

باسلام وادب
بنده دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت محیط( کارشناس )هستم
برای گرفتن نظام مهندسی بایستی چیکار کرد؟
لطفا راهنمایی بفرمائید.ممنون

مجتبی محبتی در تاریخ دوشنبه 15 اکتبر 2018 گفت:

سلام
مدرک کاردانیم (جوشکاری) ومدرک کارشناسیم مکانیک تاسیسات (حرارتی وبرودتی)ازدانشگاه علمی کاربردی میباشد
آیامیتوانم عضو نظام مهندسی شوم
اگه نه راهکاری هم داردبرای عضوشدن
تشکر

سعيد در تاریخ یکشنبه 16 دسامبر 2018 گفت:

من لیسانس هوافضا از خواجه نصیر دارم و دانشجوی ارشد همین رشته در دانشگاه پلی تکنیک، من هم میتونم عضو نظام مهندسی بشم؟

سعید در تاریخ پنج‌شنبه 14 فوریه 2019 گفت:

با سلام،من کارشناسی مهندسی فناوری معماری_طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده(از دانشگاه علمی کاربردی)
من میتونم عضو نظام مهندسی باشم؟

حامد در تاریخ یکشنبه 17 فوریه 2019 گفت:

سلام ،من لیسانس علمی کاربردی معماری دارم میخواستم بدونم میتونم ارشد hse بخونم

حامد در تاریخ یکشنبه 17 فوریه 2019 گفت:

سلام ،من لیسانس علمی کاربردی معماری دارم میخواستم بدونم برای کارشناسی ارشد hse مجار هستم

سما در تاریخ پنج‌شنبه 07 مارس 2019 گفت:

سلام وقتتون بخیر.بنده مدرک کاردانی امور دولتی و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم.و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی. آیا میتوانم عضو سازمان نظام مهندسی بشم و در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

دانیال بهمنی در تاریخ چهارشنبه 03 جولای 2019 گفت:

با سلام و احترام
رشته مهندسی مدیریت اجرایی میتونه تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنه؟ لطفا راهنمایی کنید

مهدی در تاریخ دوشنبه 14 اکتبر 2019 گفت:

بادرود
من مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علمی کاربردی معماری دارم می خواستم بدونم مجاز ب شرکت در امتحانها ی نظام مهندسی ( نظارت و اجرایی و طراحی )هستم یانه؟اگر اره تا چه پایه ای میتونم پیش برم
با تشکر از سایت مفیدتون

رضا در تاریخ دوشنبه 20 ژانویه 2020 گفت:

با سلام
بنده لیسانس مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و فوق لیسانس رشته راه و ترابری دارم. در چه رشته ای میتونم پروانه بگیرم؟

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

تدریس در بنیاد و کسب درآمد

درآمد میلیونی اینترنتی

آزمون های ادواری بنیاد

درآمد میلیونی اینترنتی

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک