0
021284284

چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

دانش ­آموختگان رشته­ های اصلی اعم از فارغ ­التحصیلان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از 12 باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.
2ـ فارغ­ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی ـ کاربردی عمران ـ تأسیسات آبی (با ساختمانهای آبی) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.
3ـ به فارغ­ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران ـ عمران (بورسیه جهاد سازندگی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می­گیرد.
4ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه 3، تعلق می­گیرد.
5 ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه و یا عمران ـ زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه 2 ، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­نامه اجرایی آن تعلق می­گیرد.
6 ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه­های هیدرولیکی (مهندسی عمران ـ آب)
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.
7ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.
8 ـ به فارغ­ التحصیلان رشته علمی ـ کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.
9ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.
10ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک ماشینها ازدانشگاه علم وصنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.
11ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ کشتی­ سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی تعلق نمی­گیرد.
12ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.
13ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مکانیک ـ ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.
14ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی ـ طراحی فرآیندها، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.
15ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.
16ـ به فارغ­ التحصیلان رشته­ کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تأسیسات حرارتی وبرودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.
17ـ به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط یا تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.
18ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع (علمی ـ کاربردی ـ تکنولوژی و..) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.
19ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی خرید راه­ آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.
20ـ فارغ­ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه­ های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی ـ کاربردی شبکه­ های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.
21ـ به فارغ ­التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه­ های انتقال و توزیع (علمی ـ کاربردی، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.
22ـ به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق نمی­گیرد.
23ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.
24ـ فارغ­ التحصیلان مهندسی کاربردی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی ازسوی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می­توانند پروانه اشتغال به­کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.
25ـ به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی ـ کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناری، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با معماری تعلق می­گیرد.
26ـ به فارغ­ التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق نمی­گیرد.
27ـ فارغ ­التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه­های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء دریافت نماید.
28ـ به فارغ ­التحصیلان رشته تکنولوژی آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به­کار مهندسی دررشته مرتبط باعمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می­گیرد.
29ـ به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی­گیرد.
30ـ نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی وکارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج ­شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان می­باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­ نامه اجرایی آن می­باشد.
31ـ به استناد تصویب­نامه شماره 77549/33120 مورخ 3/12/84 هیدت محترم وزیران و همچنین رأی
شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18719 مورخ 20/3/88 کشور، درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صدور یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان­پذیر نیست.
32ـ مقرر گردید معرفی دانش­ آموختگان رشته مرتبط برای گذرانیدن کسر واحدهای درسی خود به منظور دریافت صلاحیت رشته اصلی مهندسی تا اطلاع ثانوی کان­ لم ­یکن می­باشد.
33ـ مدارک لازم جهت طرح و بررسی در کمیسیون هم­ ارزی رشته­ ها، مطابق پیوست 2 می­باشد.
34ـ به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هریک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در موضوع رشته عمران نباشد، باتوجه به عدم گذرانیدن 70% از واحدهای کارشناسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.
35ـ به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مهندسی عمران که دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط و با صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر تا پایه 2 تعلق می­گیرد.
———————————————————————————————————
پیروز باشید

دیدگاه کاربران
 • rania 25 اسفند 1393

  رشته تحصیلی اینجانب مهندسی مدیریت پروژه میباشد/ آیا به رشته تحصیلی ما پروانه اشتغال به کار تعلق میگیرد؟

  • zahra 29 شهریور 1396

   با سلام.کارشناس رشته مهندسی مدیریت پروژه حق امضا داره؟

  • محمدرضا 23 آذر 1396

   با سلام و خسته نباشید
   رشته مهندسی مدیریت پروژه اجازه دارد مهر نظارت دریافت کند؟؟؟
   و اگر ارشد در گرایش عمران – آب و سازه های هیدرولیکی رو دریافت کند در نظام مهندسی تاثیری دارد و اجازه طراحی دارد؟

 • مهندس مهدی امینی 16 فروردین 1394

  با عرض سلام و خسته نباشید اگر بتوانید کمکم کنید ممنون میشم

 • saman 6 اردیبهشت 1394

  سلام.ببخشیدبه رشته ی مهندسی اجرایی عمران نظارت واجراء میدن

 • مهرداد 17 اردیبهشت 1394

  من رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان هستم باید در کدام زیر گروه. برای نظام مهندسی ساختمان عضو بشم
  رشته من گرایش نذارد

 • مریم 21 اردیبهشت 1394

  سلام چرارشته مهندسی شیمی تعلق بش نمیگیره اگه میشه جواب بدین-من مهندسی شیمی خوندم

 • نیلا 29 اردیبهشت 1394

  سلام ایا به رشنه مهندسی مدیریت اجرایی گرایش عمران نظارت تعلق میگیره لطفا کمکم کنید.

 • مریم 11 خرداد 1394

  ایا کاردانی نقشه کش صنعتی میتواند عضو نظام مهندسی باشد (نه لزوما ساختمانی)؟ ایا مزیت بیمه ای دارد ….

 • شایان 14 خرداد 1394

  سلام.من رشته مهندسی مدیریت اجرایی هستم .خواستم بینم مهر نظارت به این رشته تعلق میگیرد یا نه؟

  • منا 2 بهمن 1397

   سلام کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دارم نظام مهندسی تعلق میگیره.تکلیف ماها چیه

 • محسن 29 خرداد 1394

  سلام.من در سال 91 کاردانی نقشه کشی معماری و در سال 93 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری از دانشگاه آزاد رو اخذ کردم قبلا هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع بودم .الآن میتونم چه پروانه هایی در صورت قبولی از نظام مهندسی بگیرم؟ ممنون میشم اگه کمک کنید

  • علی 21 دی 1396

   سلام من کاردانی نقشه کشی معماری و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری دارم ممنون میشم بفرمایید در آینده آیا صلاحیت آزمون و پروانه طراحی نظام مهندسی را دارم یا خیر ؟ چه صلاحیت هایی میتونم شرکت کنم؟
   ممنونم

 • آلیس 5 تیر 1394

  سلام . ایام بکام . من فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی گرایش عمران هستم ایا مهر نظارت به این رشته که خوندم تعلق میگیره ؟ ممنون میشم اگه راهنمایم کنین.

 • مهندس 9 تیر 1394

  سلام خسته نباشید.دوستان من کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی-آب رو دارم و ارشدم رو عمران سازه گرفتم. کد مهندسی عمران یا مرتبط با عمران به من تعلق میگیره؟؟؟؟

 • حسین امانی 13 تیر 1394

  سلام.آیا به مهندسی مدیریت پروژه پروانه اشتغال نظارت داده میشه؟آگه آره تا چه پایه ای؟

 • reza salari 24 تیر 1394

  سلام من رشته کاردانی تاسیسات تبرید رو دارم میخونم میخواستم بفهمم این رشته کاردانی به کارشناسی هم داره .. اگه داره کجا داره و اسمه دانشگاهش چیه ممنون میشم اگه رانماییم کنین…با تشکر

 • یوسف صیاحی 24 تیر 1394

  سلام.آیا به کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوزی عمران گرایش آب و فاضلاب حق عضویت در نظام داده میشود. آگه جواب آره حق شرکت در آزمون نظام را دارا میباشد

 • Rahele 27 تیر 1394

  با سلام و خسته نباشید
  ایا برای رشته مدیریت صنعتی امکان گرفتن پروانه اشتغال ب کار هست یا خیر

 • وحید 31 تیر 1394

  سلام
  من کارشناسی برق پیوسته گرایش کنترل ابزار دقیق دارم
  آیا به من پروانه نظام مهندسی نعلق میگیرد؟

 • مهدیه 31 تیر 1394

  یعنی هیچ دانشگاه روزانه ای نیست که مورد تایید نظام مهندسی نباشه؟

 • مصطفی 31 تیر 1394

  باسلام,فرق مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق با مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق چیه که اولی رو نظام قبول داره ولی دومی رو نه درصورتیکه معنی فارسی تکنولوژی میشه فناوری واز نظر گذراندن واحدها ی مهندسی هر دو یکی هستن.

 • نوید 3 مرداد 1394

  چرا به عمران گرايش راه تعلق نمیگیره؟

 • omran 4 مرداد 1394

  سلام جرا به رشته مهندسی مکاترونیک تعلق نمیگیره؟

 • ندا 23 مرداد 1394

  با سلام ایامدرک دانشگاه علمی کاربردی موردتاییدنظام مهندسی هست یانه؟

 • حميد رضا 3 شهریور 1394

  سلام اين مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد چه گناهي كرده كه هيچ چيز بهش تعلق نميگيره ?كلا لنگ در هواست اي كاش موقع انتخاب رشته كسي بود تا اين چيزا رو بهمون ميگفت

 • shayan 10 شهریور 1394

  باسلام خواستم ازتون سوال کنم من کاردانیمومعماری شهری خوندم کارشناسیمو میخوام معماری طراحی داخلی بخونم خواستم بپرسم منم میتونم عضونظام مهندسی باشم اگه میشه زودجواب بدیدممنون

 • داوود 16 شهریور 1394

  با سلام من دارای مدرک مهندسی تکنولوژی عمران-عمران هستم میخواستم ببینم که می توانم در امتحان نظام مهندسی رشته اصلی عمران شرکت کنم و تا چه پایه ای؟ با تشکر

 • سعید 17 شهریور 1394

  با سلام من دارای مدرک کارشناسی در رشته آبیاری و کارشناسی ارشد عمران سازه آیا میتوانم عضویت سازمان را داشته ودر امتحان نظام شرکت کنم با توجه به اینکه دروس پیش عمران را گذرانده ام

 • ناصریان 17 شهریور 1394

  سلام
  بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته ساختمان هستم ولی کاردانی ندارم یعنی اینکه من یک کارشناسی پیوسته جغرافیا برنامه ریزی شهری داشتم و معادل زدم و به کاردانی در دانشگاه دیگر کارشناسی ناپیوسته ساختمان گرفتم.
  حال برای عضویت نظام مهندسی مشکل کاردانی دارم چه کار کنم.
  وقتی دانشگاه کارشناسی پیوسته جغرافیا را به عنوان کاردانی قبول کرد و به من بعد از اتمام دانشگاه مدرک کارشناسی ناپیوسته ساختمان گرفتم، الان چه کار کنم عضویت نظام مهندسی را بگیرم.
  خواهشمندم جواب من را بدهید. خیلی خیلی ممنون میشم.

 • یدالله 20 شهریور 1394

  باسلام من دارای مدرک کارشناسی فناوری و بازرسی جوش از دانشگاه علمی کاربردی مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران هستم آیا میتوانم عضو نظام مهندسب شوم

 • مریم هاشمی نسب 21 شهریور 1394

  آیا در ارشد معماری با گرایش مهندسی تکنولوژی معماری میشود پروانه اشتغال به کار گرفت؟و حق امضا با ارشد این رشته در نظام گرفت؟

 • اهون مرادی 21 شهریور 1394

  باسلام کاردانی رشته نقشه کشی صنعتی رو دارم کارشناسی معماری و ارشد معماری آیا اجازه عضویت در نظام مهندسی رو دارم

 • قادر توفیقی 22 شهریور 1394

  سلام .من کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دارم و الانم دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری گرایش شهرسازی هستم ایا من میتونم بعداز,اتمام درسام وارد نظام مهندسی بشم؟؟ممنونم میشم جوابمو بدید.

 • الناز 25 شهریور 1394

  سلام و خسته نباشید
  من الناز فوق لیسانس فیزیک هستم و الان میخوام ارشد معماری بخونم.آیا پس از فارغ التحصیلی، میتونم با شرکت در ازمون نظام مهندسی ، مهر بگیرم؟

 • احمد 26 شهریور 1394

  با سلام , کاردانی من برق است , و کارشناسی ام را در رشته عمران _ ساختمان گرفتم , ایا مدرک کارشناسی من میتونم در نظام عضو بشم ؟؟؟

 • مهران 29 شهریور 1394

  باسلام من كارداني نقشه كشي معماري وكارشناسي إجرائي عمران دارم به من تعلق مي گيرد باتشكر

 • فرزاد 6 مهر 1394

  سلام ضمن تسلیت حادثه حج را اینجانب کاردانی مکانیک خودرو خوندم وکارشناسی سیالات حرارت ناپیوسته به نظام تعلق میگیرد و مثل اینکه‌مصوبه جدید ما را حذف کردند حال ما باید چیکار کنیم این همه درس خوندیم هیچی من خودم به خاطر همین تغییر رشته دادم و به سیالات اومدم چیکار کنم حالا راهی وجود دارد یان

 • سوگل 6 مهر 1394

  با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم آیا با داشتن مهندسی فناوری معماری گرایش طراحی و نوسازی بافت فرسوده از دانشگاه علمی کاربردی میشه عضو نظام مهندسی شد؟

 • فیروز 12 مهر 1394

  باسلام
  من درمورخه 84/11/30 از دانشگاه ازاد مدرک کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی گرفتم و در مورخه94/3/30 از دانشگاه آزاد مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران گرفته ام .حالا نظام مهندسی از عضویت سرباز میزند.لطفا در این خصوص مرا راهنمایی کنید

 • محمد رضا 17 مهر 1394

  کارشناسی ناپیوسته مکانیک جامدات – دارای پروانه اشتغال پایه یک تاسیسات مکانیکی – کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرزی – تمام واحد های درسی کمیسیون هم ارزی را در مقطع کاردانی – کارشناسی و کارشناسی ارشد گذرانده ام – آیا پروانه اشتغال طراحی به من تعلق می گیرد – اگر می گیرد چه کار باید بکنم.

 • د.ك 18 مهر 1394

  با سلام
  من فارغ التحصيل مهندسي فنآوري معماري – طراحي و نوسازي در بافت فرسوده ار دانشگاه علمي كاربردي هستم ، كارداني اينجانب كامپيوتر بوده است آيا مي توانم عضو سازمان نظام مهندسي شوم؟

 • حسین 18 مهر 1394

  با سلام و خسته نباشید من کارشناسی عمران گرایش عمران در موسسه عالی خوندم در چه گرایشاتی میتوانم ازمون دهم با تشکر

 • جواد 18 مهر 1394

  باسلام وخسته نباشید
  من درای مدرک رشته کاردانی میکانیزاسیون ماشین الات کشاورزی از دانشگاه دولتی ومدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری از دانشگاه غیر انتفاعی را دارم. آیا پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی _نظارت _به اینجانب تعلق میگیرد؟ لطفا راهنماییم کنید باتشکر

 • آرش 24 مهر 1394

  با سلام
  حدودا یک سال پیش شنیدم که برای رشته کامپیوتر هم چیزی شبیه به سازمان نظام مهندسی تاسیس شده. اگر میدونید که اسم این سازمان چی هست ممنون میشم بهم اطلاع بدید
  با تشکر

 • سامان 25 مهر 1394

  با سلام
  من در سال 84 کارشناسی ناپیوسته الکترونیک رو گرفتم البته در مقطه کاردانی نیز رشتم الکترونیک بودم.
  حالا نظام مهندسی من رو قبول میکنه و تا چه حد به من
  مجوز فعالیت میده.
  با سپاس

 • اهورا 25 مهر 1394

  با سلام،من دانشجو ی مهندسی عمران ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی هستم،خواستم بدونم پروانه اجرا نظارت به ما علمی کاربردی ها تعلق میگیره یا نه؟لطفا کمکم کنید

 • سارا 27 مهر 1394

  سلام خسته نباشيد
  من ديپلم كاردانش نقشه كشي ساختمان دارم
  ميخوام رشته معماري دانشگاه آزاد بدون كنكور ثبت نام كنم
  دوسال كارداني
  دوسال كارشناسي
  ميخوام بدونم بعد از اتمام كارشناسي
  تا چه حد زير پوشش نظام مهندسي قرار ميگيرم
  با تشكر

 • الهام ناصری 15 آبان 1394

  سلام من کاردانی معماری کارشناسی علمی کاربردی معماری و ارشد مهندسی معماری دارم شنیدم پس از دو سال گذشتن از ارشد کد مرتبط تبدیل به اصلی میشود یعنی در واقع در بخش نامه مورخ 7/12/92صراحتا قید شده که به دارندکان مدارک مرتبط با معماری با ارشد مهندسی معماری کد اصلی داده میشود ولی در مصوبه اخیر چیزی در مورد ارشد نیست میشه لطفاً توضیح بدین. خیلی جوابش برام مهمه لطفا جواب بدین

 • ایمان 17 آبان 1394

  من رشتم ریاضی دیپلم دارم میخام وارد شاخه عمران بشم تو دانشگاه علمی کاربردی آیا آینده ی کاری داره با توجه ب دانشگاه که علمی کاربردی می باشد

 • میترا 17 آبان 1394

  من فارغ التحصیل رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک هستم.به من مهر نظارت و طراحی تعلق میگیره؟؟؟؟؟؟ ممنون

 • farhad 17 آبان 1394

  با سلام
  میخواستم بدونم مهر طراحی معماری مشمول فارق التحصیل رشته کاردانی پیوسته معماری، و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری میشود یانه

 • آرش 29 آبان 1394

  با سلام من کاردانی مکانیک خودرو دارم و کارشناسی ناپیوسته سیالات، حتی عضو نظام مهندسی و تو آزمون قبلی هم شرکت کرده بودم ولی قبول نشدم حالا طبق آیین نامه جدید شامل نمیشم و گفتن عضویتت لغو میشه در حالیکه طبق مصوبه کمسیون هم ارزی از 74 واحد 69 واحد رو گذروندم حالا من باید چکار کنم که زحماتم بیهوده نباشه کلی خرج کردم بابت آزمون، کی باید جوابگو باشه؟؟

 • a.p 1 آذر 1394

  من دانشجوی ترم آخر رشته تاسیسات حرارتی برودتی کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته)هستم
  که مدرک کاردانی من مکانیک و مدرک کارشناسی تاسیسات هست
  سوال؟؟
  چراجدیدا گفتید که پروانه اشتغال به ما تعلق نمی گیرد؟
  این منصفانه نیست که شما به تاسیساتی ها ی کاردانی به کارشناسی پروانه بدهید ولی به ما که از دو رشته ایم ندهید ما هم زحمت کشیده ایم.
  این حرف دانشجوهای د.آ.خمینی شهر(رشته مکانیک خودروبه تاسیسات حرارتی برودتی کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته)) است.

 • رضا 1 آذر 1394

  باسلام
  پیرو سخنان دوست عزیزمان(a.p)
  چاره این دانشجویان رشته کاردانی مکانیک خودرو به کارشناسی تاسیسات حرارتی برودتی که زمان فارغ التحصیلشان فرا رسیده چیست؟

 • معینی 1 آذر 1394

  سلام..میخواستم بدونم به رشته مهندسی مدیریت پروژه هم تعلق میگیره؟

 • مجتبی 1 آذر 1394

  من کاردانی مکانیک خودرو و لیسانس سیالات ناپیوسته سال 1389 درس تمام کردم با توجه به اینکه اجازه عضویت ندارم نظام مهندسی گفته باید تطبیق واحد بدی اگر امکانش هست شرایط تطبیق واحدچگونه است ؟

 • فرهاد 2 آذر 1394

  سلام من کارشناسی نا پیوسته مکانیک دارم خواستم ببینم میتونم عضو نظام مهندسی بشم واگه بشم تا چه حد اجازه فعالیت دارم ؟؟

 • ابوطالب رضایی 3 آذر 1394

  سلام.من فارغ التحصیل مهندسی مدیریت پروژه هستم.رفتم نظام مهندسی برای عضویت.میگن نمیتونی عضو بشی. آخه چرا ؟ ما که تقریبا واحدای عمران و معماری و … پاس کردیم.اگه امکان داره راهنمایی کنید.سپاسگزارم

 • sh.h 5 آذر 1394

  رشته ی مهندسی مدیریت پروژه در حال حاضر صلاحیت نظارت و اجرا محدود به پایه 3 رو داره.به راحتی میتونید عضو نظام بشید و هیچ مشکلی نیست..همونطوری که ما عضو شدیم و هیچ مشکلی نبود.

 • مولود پناهی 7 آذر 1394

  سلام،من دانشجوی دانشگاه آزادم،کاردانی ناپیوسته عمران،ساختمان
  میخوام کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کنم
  چه درسهایی رو بخونم که دولتی قبول شم؟

 • حمید 8 آذر 1394

  با سلام . دوستان برا جواب همه سولاتتون تو گوگل ” آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ” رو سرچ کنید . یه بخشنامه هستش که تاریخ 25/05/94 اومده . همه چی دستگیرتون میشه .

 • علی 14 آذر 1394

  من کاردانی مکانیک خودرو و لیسانس سیالات ناپیوسته سال 1393درس تمام کردم وفعلا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی هستم با توجه به اینکه اجازه عضویت در نظام مهندسی ندارم راه حل چیست؟
  راهنمایی فرمایید

 • عیسی عاقبتی 16 آذر 1394

  سلام من دارای مدرک کارشناسی عمران اب و فاضلاب -و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت منابع اب هستم . ایا می توانم در ازمون نظام مهندسی ثبت نام کنم؟

 • موسوی 17 آذر 1394

  سلام .من کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری دارم و الانم دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری گرایش شهرسازی هستم ایا من میتونم بعداز,اتمام درسام وارد نظام مهندسی بشم؟؟ممنونم میشم جوابمو بدید

 • حسینی 19 آذر 1394

  سلام .من کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو دارم .اول اینکه باهمین مدرک چطور می تونم در نظام مهندسی عضو بشم .؟اگر نمیتونم شرکت کنم در چه رشته ای ادامه تحصیل بدم ؟

 • یاسر 20 آذر 1394

  رشته کاردانی نقشه کشی صنعتی رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ایا میتونم شرکت کنم

 • محمدرضا 21 آذر 1394

  سلام
  من در دانشگاه فنی و حرفه ای کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری میخونم،
  میخواستم بپرسم که به مدرک کارشناسی پیوسته چه پروانه ای تعلق میگیره و تا چه گریدی؟
  ممنون

 • محمد 22 آذر 1394

  با سلام …مدرک کاردانی بنده برق قدرت و مدرک کارشناسی رشته عمران-ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی میباشم لذا من میتوانم در ازمون نظارت و یا اجرا شرکت کنم با تشکر از سایت خوبتان.

 • محمدعلی 22 آذر 1394

  اینجانب ارشد مهندسی شیمی -کنترل فرایند میباشم ایا میتوانم در سازمان نظام مهندسی شرکت کنم .تشکر از پاسخ شما بزرگواران از طریق ایمیل

 • حامد 23 آذر 1394

  با سلام
  بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنلوژی خودرو هستم. هم اکنون هم دانشجوی ارشد مکانیک سیالات(تبدیل انرژی) هستم.چگونه میتوانم عضو نظام مهندسی شوم؟

 • هدیه 25 آذر 1394

  سلام روزتون بخیر رشته کاردانی من متالوژی بوده ورشته کاردانی به کارشناسیم تکنولوژی معماری بوده
  الان 3 سال از اخذ مدرک کارشناسیم میگذره ومن میخوام عضو نظام بشم ودر امتحان نظام مهندسی شرکت کنم
  ولی بخش نامه جدید که طی 1 الی2ماه اومده این اجازه رو به من نمیده ومیگه باید رشته کاردانی وکارشناسیت یکی باشه
  من چیکار کنم؟ایا همچین بخش نامه ای هست ؟اگه هست لطفا متن بخش نامه برای من ایمیل کنید

 • محمد 27 آذر 1394

  با سلام و خسته نباشید
  من فارغ التحصیل رشته کارشناس مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب هستم، آیا می توانم عضو نظام مهندسی بشم، چگونه و درچه رشته ای؟ متشکرم

 • مانی 28 آذر 1394

  من کاردانی مکانیک خودرو دارم و لیسانس مکانیک سیالات تازه فهمیدم که نمیتونم مهر نظام بگیرم چیکار کنم یا به کجا میتونم شکایت کنم که پیگیری کنن

 • سحر 28 آذر 1394

  سلام من مهندسی برق مخابرات خوندم ایا تو کانون میتونم عضوبشماخه طبق قانون قبلی مشکلی نداشته ولی الان نتونستم مطمین بشم که رشتم مورد تایید هست یا نه لطفا راهنماییم کنید

 • احمد 2 دی 1394

  با سلام . من با کاردانی مکانیک (ماشین ابزار) در رشته مهندسی تکنولوژی عمران مشغول به تحصیل شدم و انشاء ا.. چند ماه دیگر فارغ التحصیل می شوم . خواستم بدانم وضعیت مدرک من در نظام مهندسی چگونه است . متشکرم

 • جواد 6 دی 1394

  با سلام و خسته نباشید
  من کاردانی باستان شناسی کارشناسی معماری و پروانه نظارت دارم اگر ارشد طراحی شهری بگیرم می توانم پروانه طراحی و اجرای معماری را بگیرم .
  با تشکر

 • iraj 7 دی 1394

  به امید راهنمایی کارسازتون سلام وخسته نباشید:
  من درکاردانی رشته مکانیک خودرو[سراسری]ودرکارشناسی تاسیسات حرارتی وبرودتی[غیرانتفاعی]ادامه تحصیل دادم و14/09/1391مدرک گرفتم.حالا بعد ازسه سال برای عضویت درنظام مهندسی قانون جدیدتصویب شده ومیگن نمیتونیم شرکت کنیم.چرا؟چاره ای هست یاخیر؟

 • سعید محمودزاده 7 دی 1394

  من با مدرک کارشناسی مهندسی آبیاری و کارشناسی ارشد عمران سازه میتوانم عضویت نظام مهندسی پیدا کنم و پروانه اشتغال بگیرم

 • بهزاد حیدری 13 دی 1394

  با سلام و خسته نباشید . بنده کارشناسی جغرافیای انسانی گرایش شهری خوندم و برای کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوندم خواستم ببینم بنده می تونم پروانه اشتغال به نظام مهندسی دریافت نمایم . در صورت منفی بودن جواب آیا راهی تبصره ای وجود دارد که بتوان پروانه دریافت کرد .سیستم اموزشی مشکل داره وقتی رشته برنامه ریزی شهری از گرایشهای شهر سازی وجود داشته دیگه چ کاری بود که رشته جغرافیا و برنامه ریزی اضافه شد که تا مشکل مازاد به وجود بیاد دوتا رشته واحدهای درسی نزدیک به 90 درصد با هم متابقت دارد خواهشا مسولین پیگیری کنن .

 • عباس 14 دی 1394

  با سلام ارشدرشته ی مهندسی منابع اب در دانشگاه ازاد میخونم رشته ی کارشناسی ام علوم تربیتی بوده ضمن اینکه 12واحد در ارشد بهم پیشنیاز دادن یعنی 12واحد از دروس کارشناسی رو خوندم ، میخواستم بپرسم ایا من میتونم در ازمون نظام مهندسی نظارت و اجرا بگیرم در ضم چه درسهایی رو باید پاس کنم تا در عضویت نظام مهندسی لنگ نمنم.متشکرم

 • ملیحه 14 دی 1394

  سلام .رشته مهندسی مدیریت و ابادانی روستا جزو رشته های موردپذیرش نطام مهندسی هست یانیست؟ تقریبا65واحد دروس عمرانی میباشد.اگربخواهم ارشد شرکت کنم چ رشته ای شرکت کنم ک بتونم عضونظام مهندسی بشم.مرسی

 • جعفر 15 دی 1394

  سلام من رشته كاردانيم تعميرات مكانيكي دانشگاه علمي كاربردي خوندم والان مدرك كارشناسي مكانيك طراحي جامدات دارم ايا مدرك كارداني بنده مرتبط ميباشدبراي ازمون نظام مهندسي شركت كنم باتشكر

 • ایرج 20 دی 1394

  سلام
  رشته کار دانی من کشاورزی می باشد و کار شناسی عمران میباشد آیا با این وضعیت میتوانم در نظام مهندسی پروانه اشتغال بگیرم
  چناچه امکان نداشته باشد آیا بخش نامه ی جدیدی در این مورد صادر میشود
  با تشکر از زرحمات شما
  منتظرم پاسخ هستم خیلی موضوع ضروری است

 • سعیده 21 دی 1394

  ایا به رشته مهندسی اجرایی عمران نظارت تعلق میگیره؟

 • جمال حسن پور 22 دی 1394

  سلام
  وقتتون بخیر. ببخشید من رشته کاردانیم جوشکاری بوده بازرسی های جوش هم مدرک دارم. رشته کارشناسیم عمران-نقشه برداری هستش، آیا می تونم در عضویت نظام مهندسی شرکت کنم.
  با تشکر.

 • ایرج 25 دی 1394

  با سلام رشته کاردانی من کشاورزی میباشد و کارشناسی را تکنولوزی عمران -عمران تمام کردم ایا بنده میتوانم عضو نظام مهندسی بشم یا نه اگه نمیتوانم ایا در این مورد بخشنامه ای صادر میشود

 • ایرج 25 دی 1394

  با سلام رشته کاردانی اینجانب کشاورزی بوده و کارشناسی را در رشته تکنولوزی عمران عمران ادامه تحصیل دادم ایا میتوانم عضویت نظام مهندسی بگیرم.اگر نه ایا بخشنامه هی در این مورد صادر میشود

 • مهندس بیکار 29 دی 1394

  با سلام
  رشته انتقال توزیع مهندسی پیوسته ندارد فقط ناپیوسته هست یعنی مهندسی تکنولوژی
  جهت اطلاع
  با تشکر

 • داریوش 4 بهمن 1394

  با سلام و خدا قوت خدمت شما. به عرضتون برسونم که من یادمه قبلا کسایی که کارشناسی ناپیوسته در رشته معماری میخوندن بهشون میگفتن مهندسی تکنولوژی معماری.بعد شد علمی کاربردی معماری. حالا من میخوام در دانشگاه ازاد تهران جنوب ثبت نام کنم که فقط نوشته معماری.از شما خواهش میکنم منو راهنمایی کنید.خیلی از شما ممنونم.

 • ابراهیم خادم فرد 15 بهمن 1394

  با سلام ، من مدرک کاردانی حرفه و فن از مرکز تربیت معلم دارم کارشناسی عمران ساختمان و هم اکنون دانشجوی ارشد سازه هستم. آیا میتوانم پروانه اشتغال بکار اخذ کنم؟

 • احسان 16 بهمن 1394

  باسلام،، اینجانب کارشناسی مهندسی شیمی.صنایع پالایش می باشم.آیا میتوانم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم.
  آیامیشود 10 واحد از گرایش صنایع گاز را گذراند؟
  باتشکر

 • علی 16 بهمن 1394

  با سلام من کاردانی رو تاسیسات خوندم می خواستم بپرسم اگر کارشناسی رو فناوری تاسیسات بخونم توی دانشگاه علمی کاربردی نظام مهندسی قبول می کنه یا نه.

 • حمید فتحی 19 بهمن 1394

  باعرض سلام و خسته نباشید رشته اینجانب مهندسی بازرسی جوش میباشد آیا میتوانم عضو نظام مهندسی باشم و پروانه اشتغال بگیرم؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر از شما/

 • nazi 21 بهمن 1394

  سلام،کارشناسي مديريت پروژه ميتونه نظام شرکت کنه؟

 • mohsen 22 بهمن 1394

  باسلام وخسته نباشیدمن مدرک کاردانی ساختمانهی بتنی درسال86راگرفتم ودرحال حاضرپروانه اشتغال کاردانی دارم وسال91مدرک کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران/آب وفاضلاب گرفتم میخواستم بدونم میتونم عضویت کاردانان لغوکنم وامتحان نظام مهندسی شرکت کنم اگه بتونیدراهنمایی کنیدممنون میشم

 • Shahin 26 بهمن 1394

  با سلام . یکی از همکلاسی هایم مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات تمام کرده و در حال گرفتن ارشد سازه از تهران جنوب است . آیا پس از اخذ مدرک حایز شرایط نظام مهندسی میباشد ? یا نه ?
  چه واحد هایی را از کارشناسی عمران بگزراند تا حایز شرایط شود ?
  یا بهتر بگویم آیا با گذراندن تمامی واحدهای اجباری کارشناسی حایز شرایط میشود ?

 • مهدی 26 بهمن 1394

  با سلام ، رشته ی درسی من مهندسی نرم افزار کامپیوتر می باشد ایا در لیست رشته های مورد قبول نظام مهندسی می باشد ؟؟؟؟؟
  ایا رشته های کامپیوتر مورد قبول نظام مهندسی هستند ؟؟؟ با تشکر

 • علیرضا 1 اسفند 1394

  با سلام من دانشجوی رشته نقشه برداری هستم وميخوام برای ارشد تغییر رشته بدم برم سازه اما نمیدونم که پروانه عمران عمران بخدمت تعلق میگیره ؟

 • سجاد 2 اسفند 1394

  آیا میدانستید رشته شهر سازی فقط در ایران وجود دارد و به جای آن در دیگر کشورها رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری وجود دارد عجیبتر این که شهرسازی در ایران جز رشته های نظام مهندسی است ولی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در این لیست قرار ندارد دقیقا برعکس دیگر کشورها

 • هاتف اعظمی 4 اسفند 1394

  سلام من کاردنی برق قدرت ازعلمی کاربردی وکارشناسی انتقال توزیع را غیر انتفاعی اخذ کردم درچه پایه می توانم طراحی کنم

 • siavash 9 اسفند 1394

  ]سلام. من یه سوال داشتم اگه میشه یکی راهنمایی کنه. من مدارکمو برابر اصل کردم و برای گرفتن کارت عضویت به سازمان نظام مهندسی فرستادم و الان جواب برام اومده که یکی از موارد ارسالیت ناقصه. میخوام بدونم همون یه مورد که ناقص هست رو دوباره برای سازمان پست کنم یا اینکه دوباره همه مدارکمو بفرستم؟واینکه چقدر وقت دارم برای فرستادنش؟

 • علیرضا نقدی 13 اسفند 1394

  سلام لطفاراهنمایی کنید من کاردانی عمران (کارهای عمومی ساختمان) 1372کارشناسی مهندسی عمران- عمران 1375و کارشناسی ارشد عمران -سازه 1379دارم درحال حاضر بعلت تاخیردراخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی دارای پروانه پایه 2 نظارت وپایه 3 اجراهستم آیا با استفاده از مصوبات کمیسیون هم ارزی میتوانم صلاحیت طراحی بدون آزمون بگیرم ؟ ارتقا پایه به 1 میتوانم؟لطفا پاسخ بدهید

 • زهراامیدی 16 اسفند 1394

  باسلام.من کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پالایش وپتروشیمی هستم.میتونم درنظام مهندسی شزکت کنم؟

 • سعید محمودزاده 17 اسفند 1394

  با سلام من دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی آبیاری و کار شناسی ارشد عمران سازه هستم ودر ضمن واحدهای جبرانی را هم گذرانده ام آیا حائز عضویت در نظام مهندسی هستم یا نه با تشکر منتظر جوابم

 • ایوب فولادی 18 اسفند 1394

  سلام
  بنده ترم آخرمهندسی اجرایی عمران هستم وباتوجه به اینکه نظارت واجراروبه مامیدن،دروسی که توکمیسیون هم ارزی مصوب شده یچیزی فراترازچارتی هست که مادرمقطع مهندسی اجرایی خوندیم!!!لطف کنیدبگیدسرنوشت ماچی میشه؟!ابانظام مهندسی درسای پاس شده ماروقبول میکنه که ازمون بدیم!؟یابایدکسری واحدهاروپاس کنیم؟ باتشکر

 • صالح جمالی 8 فروردین 1395

  با درود بی پایان.
  این سوال برام خیلی مهمه، لطفا برای جواب سوال من، خواهش دارم که به ایمیل من هم بفرستید.
  آیا با مدرک علمی کاربردی، میتوان بعدا به عنوان یک نفر از اعضاء اصلی شرکت مهندس مشاور ثبت کرد؟؟ مشکل قانونی ندارد؟
  چون من میخوام رشته کارشناسی نقشه برداری بخوانم. منطقه ما در دانشگاه آزاد نقشه برداری نداره، باید علمی-کاربردی بخوانم.
  من تمام مراحل ثبت شرکت مهندس مشاور را میدانم. فقط سوال بالا برایم خیلی مهم است.

 • علی 14 فروردین 1395

  سلام
  بنده فوق دیپلم برق صنعتی دارم رشته اصلی نظام مهندسی
  و کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق رشته مرتبط با تاسیسات برقی نظام مهندسی
  هر دو از دانشکده فنی منتظری مشهد
  آیا حز نظارت حق طراحی هم به من میدن؟
  ساکن مشهد هستم

 • حسین 18 فروردین 1395

  با عرض سلام
  آیای شخصی که لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری داره و ارشد برنامه ریزی شهری از شاخه هنر میتواند عضو نظام مهندسی بشه یا نه؟؟؟!
  لطفا پاسخ داده شود
  باسپاس

 • کارشناس ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان 19 فروردین 1395

  سلام در مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی تعداد 5000 نفر را از گرفتن پروانه از نظام مهندسی محروم کردند! دوستان هر کدام یک شکواییه به دفتر ریاست جمهور و مجلس شورای اسلامی بدید تا این مصوبه لغو بشه! متشکرم

 • مهتاب 19 فروردین 1395

  سلام من رشتم مهندسی مدیریت پروژه هست میتونم نظام مهندسی بگیرم؟ تقریبا همه واحد های درسی عمران رو.ما داریم میخونیم..

 • ابوالفضل شوروزی 21 فروردین 1395

  با سلام خدمت کلیه عزیزان . میخواستم بدونم به کسی که فوق لیسانس مکانیک-تبدیل انرژی داره پروانه نظارت میدهند یا خیر؟

 • alireza 21 فروردین 1395

  سلام بله فقط نظارت محدود به پایه 3

 • رامان 28 فروردین 1395

  با سلام و خسته نباشید بنده مهندس عمران عمران و کارشناسی ارشد مهندسی آب – عمران آب هستم شرکتی که دارم نیاز به ( کارشناس رشته های کشاورزی و یا رشته های مرتبط ) عینا از سایت نظام کشاورزی دارد آیا من رشته مرتبط برای رتبه آب هستم؟

 • لیلا بهرامی 31 فروردین 1395

  با سلام و خسته نباشید
  آیا رشته مکانیک گرایش ماشین افزار از دانشگاه علمی کاربردی در لیست رشته های مورد قبول نظام مهندسی می باشد؟آیا مزیت بیمه ای دارد؟

 • امیر 2 اردیبهشت 1395

  سلام خسته نباشید, ی سوال داشتم خدمتتون بنده دانشجوی رشته اجرایی عمران هستم (روزانه). میخواستم بدونم میتونم تو مقطع ارشد معماری بخونم و حق طراحی دارم مثل یک معمار؟ ​​​​​​​ واقعا به معماری علاقه دارم و نمیدنم چی کار کنم تا بتونم رشته مورد علاقم رو بخونم و بتونم در آینده طراحی کنم

 • یوسفی 4 اردیبهشت 1395

  با سلام
  اینجانب دارای مدرک مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید _قالبسازی میباشم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی باید در کدام گروه فنی مهندسی شرکت کنم لطفا راهنمایی نمایید با تشکر

 • محسن 6 اردیبهشت 1395

  باسلام بنده سال86مدرک کاردانی ساختمانهای بتنی گرفتم وسال91مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران-آب وفاضلاب گرفت همکنون پروانه اشتغال کاردانان دارم میخواستم بدونم برای امتحان نظام مهندسی وپروانه اشتغال ازهم ارزی استفاده کنم ازراهنماییتون ممنون میشم

 • مسعود 6 اردیبهشت 1395

  سلام. کارشناسی رشته ی طراحی صنعتی میتونه نظام مهندسی شرکت کنه؟؟؟؟

 • niloo 12 اردیبهشت 1395

  سلام،من کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران هستم و روی کارت بنده ذکر شده مرتبط با عمران آیا برای اینکه آزمون محاسبات شرکت کنم باید تعدادی واحد درسی متفاوت پاس کنم یا نمیشود؟؟؟؟؟؟؟
  خواهشمندم راهنمام کنید
  با تشکر

 • اصغر غفاری 17 اردیبهشت 1395

  سلام من کاردانی نقشه کشی صنعتی علمی کاربردی و کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی برودتی هستم مدرک من درنظام مهندسی ارزش دارد؟

 • محمد 21 اردیبهشت 1395

  سلام من مهندسی شیمی گرایش پتروشمی پالایش گاز هستم ایا میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟؟؟
  مکانیک حرارت و سیالات چی؟

 • مجید 9 خرداد 1395

  با سلام و عرض ادب
  من چند سال پیش از دانشگاه پیام نور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فارغ التحصیل شدم و دوست دارم در دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران ادامه بدم آن هم از ابتدا . حالا می خواهم ببینم چند واحد در دانشگاه آزاد می توانم تطبیق واحد بگیرم و یا اینکه کارشناسی ارشد را در دانشگاه آزاد بخوانم و یا اینکه اصلاً در همان دانشگاه پیام نور ادامه بدم در رشته دیگر . لطفاً مرا راهنمایی نماید . با تشکر فراوان

 • سهراب 10 خرداد 1395

  رشته مهندسی مدیریت اجرایی پودمان عمران ایا نظام مهندسی مهر نظارت میدهد؟چرا؟

 • امیر 15 خرداد 1395

  سلام نظام مهندسی به رشته مهندسی مدیریت اجرایی پودمان عمران مهر نظارت می دهد وبا ادامه تحصیل می شود مهر نظارت یا طراحی را گرفت؟

 • maryam 18 خرداد 1395

  سلام اره میشه امتحان داد.

 • Fatemeh 22 خرداد 1395

  سلام. من در همین نیم سال دوم ۹۴-۹۵ در رشته مهندسی مدیریت پروژه از دانشگاه پیام نور فارق التحصیل میشم. میخواستم بدونم میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟ و چطور میتونم شرکت کنم؟

 • مریم بخشی پور 27 خرداد 1395

  مریم در تاریخ چهار شنبه 26خرداد1395
  سلام.من کاردانیم رشته معماری ومعماری داخلی در دانشگاه علمی کاربردی می خونم .در دوره کارشناسی نا پیوسته چه رشته ای را می تونم بخونم که عضو نظام مهندسی بشم وبتونم حق امضاداشته باشم ممنون میشم راهنمایی کنید .

 • النا 30 خرداد 1395

  سلام
  من در حال حاضر فارغ التحصیل از کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری-معماری دانشگاه آزاد هستم.میخوام در همین رشته و همین دانشگاه کارشناسی نا پیوسته را ادامه بدم.
  آیا بعد از اتمام کارشناسی پروانه اشتغال به کار من اصلی یا مرتبط خواهد بود؟در صورت مرتبط بودن چه راهکاری وجود دارد برای اینکه اصلی بشود(یعنی حق امضا و طراحی داشته باشم)
  خواهش میکنم منو راهنمایی کنید که چکار کنم که بتونم از همین حالا در مسیر درست قرار بگیرم.ضمنا معدل کاردانی من 19.80 هستش.

 • محمد 2 تیر 1395

  سلام وخسته نباشید می خواستم در مورد نحوه استعلام مدرک تحصیلی در نظام مهندسی اطلاعاتی در اختیار بنده قرار بدهید در استعلام معدل نیز استعلام می شود رشته من مرتبط هست عمران عمران.یعنی فقط رشته تحصیلی استعلام می شود ؟؟؟؟؟؟

 • فرزاد 3 تیر 1395

  با سلام ،میخواستم بدونم من کاردانی معماری علمی کاربردی داشتم الان هم عمران علمی کاربردی میخونم آیا پروانه صلاحیت نظارت و یا اشتغال میتونم از سازمان بگیرم . سپاسگزارم

 • طاهر 4 تیر 1395

  سلام من کارشناسی متالورزی جوش از دانشگاه علمی کاربردی دارم ایا میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم

 • اا 5 تیر 1395

  سلام من چارت رشته کارشناسی تکنولوژی ساختمان رو دیدم مثل همون چارت کاردانیه یه چنذتا درس اضافه شده . نظام مهندسی مدرکشو قبول داره ایا ؟ اخه حداقل سی واحد از دروس عمران رو نداره .

 • رامین 6 تیر 1395

  سلام
  بنده دارای مدرک تحصیلی کاردانی برق قدرت از دانشگاه آزاد میباشم.تصمیم به ادامه تحصیل دارم اما نمیدانم که آیا علمی کاربردی شرکت کنم یا دانشگاه آزاد.دلیل سوال بنده بخاطر شاغل بودن وهم بعد از فارغ التحصیلی کدام مدرک برای نظام مهندسی معتبر میباشد.با تشکر

 • سعید کلامی 8 تیر 1395

  با سلام
  من کاردانی کامپیوتر گرفته و بعد در شهرداری مشغول کار شده ( در قسمت نقشه برداری) همین امر باعث شد که مهندسی نقشه برداری رو بگیرم (با 20 واحد پیش) بعد از سه سال به من می گویند نمی تونی در نظام مهندسی شرکت کنی.من دوره های دیگر هم طی کرده و خودم برای ازمون آماده کردم ، این چه قانونی دیگه؟

 • majid 15 تیر 1395

  باسلام.من کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پالایش وپتروشیمی هستم.میتونم درنظام مهندسی شزکت کنم؟در ضمن مجری گاز نیز هستم.

 • شیوا 15 تیر 1395

  با سلام
  رشته بنده مهندسی معماری بافت فرسوده هستش نظارت و اجرا یا پروانه اشتغال تعلق میگیره
  لطفا جواب بدین
  تشکر

 • شیوا 15 تیر 1395

  با سلام
  رشته بنده مهندسی معماری بافت فرسوده از دانشگاه علمی کاربردی هستش نظارت و اجرا یا پروانه اشتغال تعلق میگیره
  لطفا جواب بدین
  تشکر

 • مینا 23 تیر 1395

  با سلام رشته بنده کارشناسی جغرافیا و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری میباشم ایا من میتوانم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم.

 • سمیرا 28 تیر 1395

  میخواستم بدونم که چرا رشته فناوری اطلاعات مهره نظام مهندسی بهش تعلق نمیگیره ؟

 • مهدی 2 مرداد 1395

  ، بنده مهندسی فناوری جوش رادارم میخواستم بدونم پروانه اشتغال به من تعلق میگیره،باتشکر

 • Sara 9 مرداد 1395

  سلام من کاردانی پیوسته حسابداری دارم . میخواستم بدونم چرا به رشته حسابداری مهندسی تعلق نمیگیره ؟

 • مهران 17 مرداد 1395

  باسلام و ادب
  بنده دارای کاردانی معماری شهری از دانشگاه علمی وکاربردی هستم و میخاستم بدونم نظام چه حدود اختیاراتی برای این رشته میده نظارت یا اجرا
  الان هم دارم کارشناسی طراحی داخلی میخونم همون دانشگاه

 • jalal 18 مرداد 1395

  با سلام خدمت شما عزیزان،پروانه اشتغال به هفت رشته زیر تعلق می گیرد:
  1-عمران
  2-معماری
  3-نقشه برداری
  4-تاسیسات
  5-برق
  6-ترافیک
  7-مکانیک
  مقطع کاردانی و کارشناسی باید مرتبط باشد،به عنوان مثال کاردانی عمران و کارشناسی هم عمران،در غیر اینصورت هیچگونه پروانه ای به شما عزیزان تعلق نمی گیرد.
  موفق باشید.

 • مهدی شمس الدینی 29 مرداد 1395

  باسلام و خسته نباشید
  از سال ۹۵ در کلیه دانشگاه( پیام نور و آزاد) در رشته مهندسی مکانیک،گرایش حذف شده،دیگه چیزی تحت عنوان گرایش جامدات،یا سیالات و…قید نمیشه،صرفا دانشجوها با لفظ مهندسی مکانیک پذیرش و در پایان فارغ التحصیل میشن.حال نظام مهندسی در یک دوسال آینده با این دانشجویان فارغ التحصیل مواجه میشه،و این دسته از دانشجویان میخوان که پروانه اشتغال بعد از آزمون اخذ کنن،تکلیف این دسته از مهندسین چی میشه،میتونن،نمیتونن،با ذکر دلیل کافی ممنون میشم راهنمایی بفرمایی.سپاس از شما

 • مهشید محمدی 3 شهریور 1395

  سلام امسال برای انتخاب رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد گرایش مشخص نشده.آیا گرایش ها برداشته شده و کلی شده ؟ مگه میشه مهندسی پزشکی عمومی شده باشه و گرایش نداشته باشه ؟

 • بهروز 4 شهریور 1395

  با سلام خدمت شما آقای شمس الدینی عزیز،نظام مهندسی ساختمان فقط به هفت رشته ساختمان به صورتی که مرتبط باشد(کاردانی و کارشناسی یا کارشناسی پیوسته) در رشته های هفتگانه:عمران.معماری.برق.ترافیک.تاسیسات.نقشه برداری و مکانیک.در غیر اینصورت پروانه ای به شما تعلق نمی گیرد.
  مهندس بهروز ارجمند عضو نظام مهندسی مشهد مقدس

 • علي 15 شهریور 1395

  با سلام
  اينجانب فارغالتحصيل در رشته مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش فرايند از دانشگاه علمي كاربردي ميباشم،لذا خواهشمندست بنده را جهت قبولي رشته در سازمان نظام مطلع فرماييد.اينكه آيا رشته تحصيلي بنده مورد تاييد سازمان نظام ميباشد يا خير.با تشكر فراوان

 • مجید 16 شهریور 1395

  باسلام
  اینجانب فارغ التحصیل مهندسی مکانیک در گرایش نقشه کشی صنعتی هستم.
  درخواست بنده این است که آیا این رشته میتواند عضو سازمان نظام مهندسی باشد یا خیر.
  لذا خواهشمندم ازپاسخ درخواست اینجانب در اسرع وقت مطلع سازید.
  با تشکر فراوان.

 • محمد 16 شهریور 1395

  باسلام میخواستم بدونم آیا به مهندسی معماری در دانشگاه علمی و کاربردی باگرایش طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده امکان دریافت پروانه نظارت و تعلق گرفتن مهر را دارد یا نه. باتشکر فراوان

 • سینا قوی پیکر 19 شهریور 1395

  سلام خسته نباشید
  ببخشید اگه من مهندسی معماری تعهد دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران قبول شم بعد از تمام شدن تحصیل استخدام آموزش و پرورش میشم میخواستم بدونم ایا میشه ک
  با این شرایط عضو نظام مهندسی شد؟؟ یا ک بعد از 8 سال ک تعهد به اموزش و پرورش تمام شد میشه عضو نظام مهندسی شد یا نه؟؟
  با تشکر

 • ستاره 20 شهریور 1395

  سلام.میخواستم بدونم اگه دوره کارشناسی رو یه رشته غیرمهندسی خونده باشی ولی برای ارشدیه رشته مثل شهرسازی بخونی میتونی امتحان نظام مهندسی بدی وامضا مهندسی داشته باشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خواهشا جواب بدین.تکلیف خودموبدونم.

 • محمد 24 شهریور 1395

  با سلام من رشته مکانیک خودرو گرایش مهندسی فناوری خودرو قبول شدم ایا نظام مهندسی ب این رشته کار میده خواهشن جواب بدین تا برا خودم تایین تکلیف کنم

 • سعيد 26 شهریور 1395

  باسلام…اينجانب فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمي كاربردي رشته معماري گرايش طراحي محيط داخلي آيا مجاز به اخذ پروانه نظام مهندسي ميباشم؟؟

 • محمدرضا گنجی 28 شهریور 1395

  سلام من کارشناسی طراحی محیط بیرونی از دانشگاه علمی کاربردی هستم. میخواستم بدونم میتونم تو آزمون نظام مهندسی برای گرفتن پایه سه شرکت کنم یا نه؟
  در ضمن کاردانیم رشته ی معماری بوده لطفا راهنماییم کنید ممنونم. لطفا پاسخ رو به ایمیلم بفرستید.

 • آرمان 28 شهریور 1395

  سلام
  سوْال يك – مدرك تحصيلى مهندسى منابع طبيعى گرايش محيط زيست كه در مقطع كارشناسى ارشد معمارى ادامه تحصيل ميده مى تونه پروانه اشتغال به كار بگيره؟
  سوال٢
  مدرك كاردانى هنرصنايع فرش +ليسانس تكنولوژى معمارى ناپيوسته + ارشد معمارى ناپيوسته مى تونه پروانه اشتغال بكار بگيرد؟

 • مهران 10 مهر 1395

  کدام دانشگاهها رشته ترافیک دارند در ضمن بنده کارشناسی الکترونیک دارم

 • امین موسوی 20 مهر 1395

  من امسال لیسانس مدیریت گرفتم با معدل کل 16 میخوام برای ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات بخونم خواستم در این باره به من کمک کنید
  با تشکر

 • پیمان 25 مهر 1395

  سلام من کاردانی مکانیک خودرو از دانشگاه ازاد قزوین خوندم سال88.و مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه ازاد دزفول گرفتم در سال93از همون سال عضو سازمان نظام مهندسی شدم.حالا که نزیک ازمونه میگن که ما نمیتونیم شرکت کنیم.جریان این همطراز کردن چیه ایا شامل بنده میشه؟

 • مایده 9 آبان 1395

  سلام من بهمن ۹۴ از دانشگاه دولتی روزانه فارغ التحصیل شدم توی رشته مهندسی برق قدرت، میخواستم بدونم ایا این ازمون شامل منم میشه؟

 • امیر 19 آبان 1395

  سلام لطفا یکی از شما عزیزا جواب منو بده موندم. 
  من کاردانیم کارهای عمومی ساختمان الان ترم یک مهندسی اجرایی عمران میخونم چن روز قبل یکی از بچه ها از نظام مهندسی پرسیده اونجا گفتن گ دیگه پروانه و … نمیدن هیچ ارزشی نداره ' 
  من خدمت هم نرفتم ک عمران عمران بحونم ب نظرتون چیکار کنم 

 • مسعود جاویدان 25 آبان 1395

  با سلام و احترام
  اینجانب دارای مدرک کاردانی عمران سد وشبکه و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران عمران هستم ایا آزمون های نظارت اجرا و محاسبات میتونم شرکت کنم اگه نمیتونم باید چکار کنم لطفا جوابمو بدید خدایی دارم دیونه میشم باتشکر

 • تقوی باباولی 7 آذر 1395

  سلام مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ وقتی اطلاعات کامل در زمینه ساخت‌ ماشین الات و پمپها ومحاسبات فشار,دبی حرارت,برق را دارد در کار هم خیلی کارا تر از گرایش طراحی‌ جامدات را دارد نظارت تعلق نمیگیرد?!!
   

 • مهدی 14 آذر 1395

  با سلام و عرض ادب
  احتراما با توجه به اینکه مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران خود را درابتدای سال ۹۴ تحویل گرفته ام،آیاامکان شرکت درآزمون نظام مهندسی هست وچه سطحی؟
  لطفا راهنمایی کامل و ممنون

 • حميد 16 آذر 1395

  باسلام و خیلی احترام، من کاردانی برق قدرت گرفتم و الان کارشناسی ناپیوسته عمران دارم،  آیا میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم و محدودیت ماها چیست، ممنون

 • ami 23 آذر 1395

  با سلام 
  رشته من در کاردانی عمران آب و فاضلاب بود که در دانشنامه نوشته:عمران آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب
  ودر کارشناسی نا پیوسته نوشته: مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب
  من فارغ التحصیل سال ۸۹ میباشم و فقط تونستم کارت نظام مهندسی بگیرم ودیگر اجازه شرکت برای گرفتن پروانه  اشتغال  و کد  نداده اند.آیا این جز قوانین نظام هست یا فقظ نظام مهندسی کرمانشاه اینجوریه؟؟؟؟؟؟ مممنوووون 
  لطفآ جواب

 • عرفان 8 دی 1395

  با سلام
  من کارشناسی رشته ساخت و تولید بودم ارشدم مهندسی جوش خوندم از دانشگاه امیر کبیر میخاستم ببینم میتونم عضو نظام مهندسی بشم یا نه
  با تشکر

 • سعید 15 دی 1395

  با سلام
  من کارشناسی برق – قدرت خوندم و پروانه نظام مهندسی پایه یک دارم – حالا ادامه تحصیل دادم در مهندسی قدرت – مدیریت انرژی الکتریکی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر  می خواستم ببینم میتونم در پروانه پایه یک من کارشناسی ارشد با گرایش قدرت – مدیریت انرژی الکتریکی قید شود و یا خیر؟
  با تشکر

 • نسیم 18 دی 1395

  سلام من کارشناسی ارشد معماری داخلی هستو.مورد تایید هست؟

 • احمد 26 دی 1395

  سلام 
  من لیسانس .ای سی تی زیر شاخه برق. دارم خاستم ببینم میشه در ازمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و اجرا شرکت کنم

 • یگانه 28 دی 1395

  با عرض سلام.من دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق الکترونیک هستم. مدرک دوره کاردانیم الکترونیک عمومی بوده آیا صلاحیت نظارت شامل حالم میشه??

 • مسعود کشاورزی 29 دی 1395

  سلام و خسته نباشید، من مدرک کاردانی عمران دارم فارق تحصیل سال۹۳هستم، رشته فنی ساختمان خوندم، بنده شرایط ثبت نام و ازمون نظام مهندسی دارم و پروانه کسب میدن بهم. با تشکر 

 • محمود 29 دی 1395

  سلام یگانه عزیز. من هم وضعیت تحصیلیم دقیقا مثل شماست. یعنی الکترونیک عمومی و مهندسی برق(الکترونیک). اینکه مدرک شما را اصلی در نظر بگیرند یا مرتبط، تا حدود زیادی بستگی به استانی است که در آن عضویت دارید. مثلا مدرک منو در استان تهران اصلی قبول کردند. یعنی هم طراحی و هم نظارت. اما دوستی دارم که عینا اونم مثل ماست. اما تو مازندران مدرکشو مرتبط اعلام کردن. یعنی فقط نظارت

 • hamed 1 بهمن 1395

  سلام من کاردانی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق دارم.ولی روی مدرکم نوشته وزارت صنایع ومعادن.لیسانس برق قدرت دارم.ایا میتونم از سنوات کاردانیم استفاده کنم ؟ روی هم بشه سه سال

 • بهاره 2 بهمن 1395

    سلام …چطورین؟!ی سوال…میخاستم بدونم  دانشجویانی ک مثلا رشته معماری میخونن بعد مدرسه شون فنی بوده..ایا مهر نظام مهندسی میگیرن…یا فقط اونایی ک نظری بودن اینجورین؟!

 • ناصر حیدری 11 بهمن 1395

  با سلام /رشته تحصیلی بنده کاردانی مکانیک صنایع فلزی و کارشناسی مکانیک حرارت سیالات فقط دارای پروانه اشتغال بکار نظارت میباشم . سوال من این است بنده کارشناسی ارشد -مکانیک تبدیل انرژی رو نیم سال اول ۹۵  به اتمام رساندم و کلیه دروسها هم ارزی رو پاس کردم . حال کارشناسی و ارشد بنده مرتبط می باشد آیا طراحی به اینجانب تعلق می گیرد . لطفا راهنمای بفرمائید .

 • ناصر حیدری 12 بهمن 1395

  عرض سلام
  من کاردانی جامدات  وکارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک- حرارت سیالات حال فقط پروانه نظارت تاسیسات مکانیکی را  دارم. نیم سال اول ۹۵  کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گرفتم . حال سوال اینجاست آیا نظام مهندسی برای من با ارائه مدرک کارشناسی ارشد طراحی می دهد ویا تعلق می گیرد؟ با تشکر
   

 • بهرام 12 بهمن 1395

  با سلام
  میخواستم بدونم رشته های مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای که از گرایش های شهرسازی در ارشد هستند میتوانند در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند

 • ناصر حیدری 14 بهمن 1395

  عرض سلام
  من کاردانی جامدات  وکارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک- حرارت سیالات حال فقط پروانه نظارت تاسیسات مکانیکی را  دارم. نیم سال اول ۹۵  کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گرفتم . حال سوال اینجاست آیا نظام مهندسی برای من با ارائه مدرک کارشناسی ارشد طراحی می دهد ویا تعلق می گیرد؟ با تشکر

 • مرتضی 28 اسفند 1395

  دوستان عزیز نظام مهندسی سازمانی مرتبط به ساختو ساز است و اول ببینید چه کارهایی در این راستا میشه .و یک سری دروس در دانشگاه تدریس میشه مرتبط.مثلا مکانیک سیالات دروس سیستم انتقال اب و طراحی تهویه مطبوع میخونن.فرض به شما بگن بیاید میشه .باز ازمون مرتبط داره.تعجب میکنم بعضی ها فقط از بیکاری بدون ازمون مدرک میخوان این اشتباه تکرار کن

 • Ali 15 فروردین 1396

  سلام خسته نباشید من الان کاردانی تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع میخونم واس کارشناسی خواستم مکانیک سیالات بخونم بهم گفتن نظام مهندسی قبول نمیکنه درسته آیا؟اگه نشه تکنولوژی تاسیات قول میکنن؟لطفا راهنمایی کنید یا علی

 • Ali 29 مرداد 1396

  سلام. من الان ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دارم.میخواستم بدونم میتونم رشته ام با معماری تطبیق دهم.اری یا نه. توضیحات دهید و راهنمایی کنید. ممنون میشوم

 • حمید 19 شهریور 1396

  سلام من کارشناسی مهندسی تکنولوزی عمران-عمران هستم با کد ۳۱۰ پروانه نظارت دارم در پروانه اشتغالم زده مرتبط با عمران اگر ارشد سازه بگیرم کد اصلی به من میدن؟

 • مرتضی 5 مهر 1396

  سلام. من لیسانس معدن و ارشد عمران هستم. آیا با تطبیق واحدها و اخذ کارشناسی ناپیوسته عمران میتونم پروانه نظارت بگیرم؟

 • س حسینی 5 آبان 1396

  سلام و قدر دانی از شما
  بنده با مدرک کاردانی عمران بعد از گذشت۵سال از گرفتن مدرک
  ایا میتونم امتحان نظام مهندسی بدم

 • احمد 13 آبان 1396

  با سلام
  میخواستم ببینم مدرک لیسانس پیام نور (بدون ازمون) می تونه پروانه اصلی در نظام مهندسی بگیره؟؟

 • شرمت الله 14 اسفند 1396

  سلام
  من کاردانی نا پیوسته تاسیسات حرارتی دارم .وکارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی دارم. لذا سوالم اینه ایا میتوانم برای مهر طراحی امتحان بدهم؟

 • عین اله سرتیپی 10 اردیبهشت 1397

  من مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی)مکانیک ماشین های کشاورزی سال ۱۳۵۴دارم وکارشناسی ناپیوسته مهندسی تککولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی دانشگاه آزاد موردتایید وزارت علوم دارم و۳۷ سال است دراین رشته فعالیت می کنم میتوانم کارت عضویت نظام مهندسی بگیرم؟

 • عین اله سرتیپی 10 اردیبهشت 1397

  من مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی)مکانیک ماشین های کشاورزی سال ۱۳۵۴دارم وکارشناسی ناپیوسته مهندسی تککولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی دانشگاه آزاد موردتایید وزارت علوم دارم و۳۷ سال است دراین رشته فعالیت می کنم میتوانم کارت عضویت نظام مهندسی بگیرم؟

 • رضا اکبری 2 تیر 1397

  با سلام
  بنده کارشناسی تکنولوژی جوش دارم آیا میتونم مدرک نظام مهندسی بگیرم

 • مینا 7 تیر 1397

  سلام
  آیا رشته مهندسی مدیریت اجرایی مقطع کارشناسی عضو نظام مهندسی هست؟
  یه جایی خوندم که…. طبق مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کارشناس مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق میگیرد!به نظام مهندسی ایمیل زدم جواب نمیدن !من گرایشم عمرانه. آیا میتونم عضو نظام بشم و آزمون بدم.لطفا اگر اطلاع دارین جواب بدین
  -بالاخره تکلیف فارغ التحصیلان این رشته عجیب چی میشه؟!

  • رضا راهور 14 تیر 1397

   من موندم چرا مدیریت رو جزو مهندسی به حساب میارن بعضیا؟؟
   و اینکه شما توقع دارین از یه مدیر کار یه مهندس رو بخوان؟؟
   یکم پیش خودتون فکر کنید

 • امید 12 تیر 1397

  خیلی جالبه در کشوری که جغرافیا وبرنامه ریزی شهری را خارج از محدوده شهرسازی و جالب تر اینکه خارج از برنامه ریزی شهر ی می دانند. واقعا مضحکه همچین رای که خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری است که همچین تصمیمی بگیرد باید دوباره چشمهارو شست و اونجوری که باید نگاه کرد

 • علی 22 مرداد 1397

  با سلام بنده سال ۹۱ مدرک مهندسی تکنولوژی جوشکاری از دانشگاه علمی کاربردی ایران خوردرو با معدل ۱۵٫۷۵ گرفتم آیا میتوانم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟این آزمون هرچند وقت یکبار برگزار میشود؟ ممنونم از کمک شما

 • علیرضا 25 مرداد 1397

  سوال شده در نظام مهندسی ساختمان توسط امیرمحمد
  با سلام و احترام.من فارغ التحصیل لیسانس مهندسی مدیریت پروژه هستم در دروسی که برای اخذ پروانه اشتغال الزامی است درسهایی وجود دارد که من آنها را در دوران تحصیل اخذ نکرده ام مثل تحلیل سازه ۲ ,مهندسی زلزله یعنی اصلا جز دروس اجباری رشته من نبوده بلکه اختیاری بوده و معدل کل من هم ۱۳ میباشد.حالا تکلیف چیست با این دروسی که پاس نکرده ام و معدل کلی که دارم تکلیف من و امثال من که کم هم نیستند در اخذ پروانه به چه صورت است؟

 • درویشی 29 مرداد 1397

  باسلام وادب
  بنده دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت محیط( کارشناس )هستم
  برای گرفتن نظام مهندسی بایستی چیکار کرد؟
  لطفا راهنمایی بفرمائید.ممنون

 • مجتبی محبتی 23 مهر 1397

  سلام
  مدرک کاردانیم (جوشکاری) ومدرک کارشناسیم مکانیک تاسیسات (حرارتی وبرودتی)ازدانشگاه علمی کاربردی میباشد
  آیامیتوانم عضو نظام مهندسی شوم
  اگه نه راهکاری هم داردبرای عضوشدن
  تشکر

 • سعيد 25 آذر 1397

  من لیسانس هوافضا از خواجه نصیر دارم و دانشجوی ارشد همین رشته در دانشگاه پلی تکنیک، من هم میتونم عضو نظام مهندسی بشم؟

 • سعید 25 بهمن 1397

  با سلام،من کارشناسی مهندسی فناوری معماری_طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده(از دانشگاه علمی کاربردی)
  من میتونم عضو نظام مهندسی باشم؟

 • حامد 28 بهمن 1397

  سلام ،من لیسانس علمی کاربردی معماری دارم میخواستم بدونم میتونم ارشد hse بخونم

 • حامد 28 بهمن 1397

  سلام ،من لیسانس علمی کاربردی معماری دارم میخواستم بدونم برای کارشناسی ارشد hse مجار هستم

 • سما 16 اسفند 1397

  سلام وقتتون بخیر.بنده مدرک کاردانی امور دولتی و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم.و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی. آیا میتوانم عضو سازمان نظام مهندسی بشم و در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

 • دانیال بهمنی 12 تیر 1398

  با سلام و احترام
  رشته مهندسی مدیریت اجرایی میتونه تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنه؟ لطفا راهنمایی کنید

 • مهدی 22 مهر 1398

  بادرود
  من مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علمی کاربردی معماری دارم می خواستم بدونم مجاز ب شرکت در امتحانها ی نظام مهندسی ( نظارت و اجرایی و طراحی )هستم یانه؟اگر اره تا چه پایه ای میتونم پیش برم
  با تشکر از سایت مفیدتون

 • رضا 30 دی 1398

  با سلام
  بنده لیسانس مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و فوق لیسانس رشته راه و ترابری دارم. در چه رشته ای میتونم پروانه بگیرم؟

 • مجتبی 14 مرداد 1399

  من دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک (بدون گرایش) دانشگاه آزاد هستم میتونم مهر و حق امضاء نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی بگیرم.

 • سعید 12 شهریور 1399

  با عرض سلام و وقت بخیر
  مدرک کاردانی بنده از دانشگاه علمی کاربردیه با عنوان نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی و مدرک کارشناسی هم از همون دانشگاه با عنوان مهندسی کنترل ابزار دقیق
  ناگفته نماند که آزمون نظام مهندسی مبحث ۱۵ همین رسته کاردانی بنده هستش
  آیا میتونم صلاحیت پروانه نظارت داشته باشم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.
  با تشکر

 • رسول 19 شهریور 1399

  سلام من کارمند رسمی آموزش و پرورش هستم معلمم تدریس میکنم
  رشته مهندسی عمران دارم کارشناسی پیوسته آیا به من پروانه اشتغال به کار میدن با اینکه یک شغل رسمی دولتی آموزش دارم .میتونم پروانه بگیرم و از مزایای ان استفاده کنم

 • فردوس 14 آذر 1399

  سلام من کارشناسی ارشد از گروه علوم جغرافیایی رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی گرایش gis دانش
  گاه خوارزمی هستم ایا میتوانم در امتحان نظام مهندسی شرکت کنم

 • فردوس 30 بهمن 1399

  بنظر میرسه باتوجه به اینکه دروس عموما شبیه هم هستند بشود شرکت کرد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *