0
021284284

دوره آموزی مشاور مشاغل Jobs Consultant E-learning

مشاورمشاغل باید بتواند ازعهده شناسایی انوام مشاغل و شرای احراز آ ن ها، انوام مکان های دارای پتانسیل کاری جهت هدایت ومشاوره افراد جویای شغل یا شاغل باتوجه به انوام پارامترهای اساسی در مشاغل و استعدادالزم برای ایجادشغل،تغییرشغل،یاارت اء شغل انجام دهد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *