0
021284284

دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning

کارشناس آسیب شناس اجتماعی شغلی است در حوزه خدمات آموزشی که قادر به تبیین آسیب و تقسیم حوزه آسیب های اجتماعی – بررسی حدود ، صغور و علل زمینه ساز و آشکار ساز آسیب اجتماعی- تعیین جامعه و نمونه آماری- جمع آوری اطالعات- تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده و ارزیابی اثرات آسیب های اجتماعی- ارائه راهکار مناسب جهت کاهش آسیب های اجتماعی و گزارش نویسی می باشد. این شغل با مشاغلی چو معاونت پیشگیری و پشتیبانی انسانی سازما بهزیستی، مشاورا خانواده و روانشناسا در ارتباط می باشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *